پایان نامه با موضوع نقش تحلیل فقهی حقوقی قرار بازداشت موقت در دادرسی کیفری ایران

 دانلود پایان نامه

موضوع :

 تحلیل فقهی حقوقی قرار بازداشت موقت در دادرسی کیفری ایران

پایان نامه ارشد :

 

آراء مفسرین در ذیل آیه 106

پس از ذکر آیه مبارکه که ناظر بر حبس احتیاطی می باشد و روایاتی در این خصوص، اینک آراء بعضی از مفسرین شیعه و سنی که در ذیل آیه مبارکه آمده، بیان می شود:

  • شیخ طوسی در «تفسیر تبیان» می گوید: که مخاطب «تحبسونهما» ورثه می باشد و «ها» در (به) به «قسم بالله» بر می گردد و در مورد صلاه مذکور در این آیه مبارکه سه قول می باشد:

اول – شریح و سعید بن جبیر و ابراهیم و فتاده از قول امام باقر (ع) می فرمایند که مقصود نماز عصر می باشد. دوم – حسن می گوید که مراد نماز ظهر و عصر می باشد و هر یک از اینها برای عظمت وقت صلاه بر غیر وقت صلاه می باشد و گفته شده برای کثرت اجتماع مردم بعد از نماز عصر      می باشد و سوم از ابن عباس است که گفت نماز اهل ذمه، برای این که آنها برای اوقات صلاه ما احترام قائل نیستند.[1]

  • امین الاسلام شیخ طبرسی در مجمع البیان، می نویسد: «و الخطاب فی تحبسونها الورثه، و یجوز أن یکون خطاباً للقضاه و یکون بمعنی الأمر أی: فاحبسو هما، ذکره ابن الأنباری»[2] خطاب در تحبسونهما متوجه ورثه است و جایز است که خطاب به قضات باشد و به لفظ مضارع و امر بیاید. البته ایشان قبل از بیان این مطلب نوشته اند که مراد از صلوت، نماز عصر می باشد چون مردم حجاز عادتشان بر این بود که بعد از نماز عصر که اجتماع مردم بیشتر می شد قسم می خوردند.
  • ابن عربی در «احکام القرآن» گوید: «تحبسونهما من بعد الصلاه»، این قسمت از آیه دلالت دارد بر این که کسی را که حق بر ذمه اش ثابت شده است می شود زندانی کرد و این یکی از ریشه های حکمت، و حکمی از احکام دین است؛ زیرا حقوقی که در گردن اشخاص می آید بر دو نوع است:  ا- حقوقی که فوراً می شود به دست آورد. 2- حقوقی که برای گرفتن آن زمان لازم است، که در این صورت کسی که حق در ذمه او است اگر آزاد گذاشته شود، از دسترس خارج می شود و حق از بین می رود. پس چاره ای نیست جز این که باید وثیقه ای در این مورد گرفته شود، و آن، یا وثیقه مالی است که گرو گذاشتن نامیده می شود و دارای اولویت است؛ و یا شخص دیگری به جای بدهکار حق، قبول مسئولیت می کند، که این عمل در مرحله پایین تری از اولویت قرار دارد؛ ولی در صورت اضطرار چاره ای جز این وجود ندارد، و چنان چه هیچ کدام از اینها ممکن نشد، ناگزیر باید خود متهم زندانی گردد تا از این طریق حق به صاحبش برسد. «فان تعذرا جمیعاً لم یبق إالّا التوثّق بحبسه حتی تقع منه التوفیه لما کان علیه من حق» و تازه اگر حق مانند حدود و قصاص بدنی باشد که عوض نیز قبول نمی کند و استیفای آن فوراً امکان پذیر نیست، در این حال جز محبوس کردن راه دیگری وجود ندارد «فان کان الحق بدیناً لا یقبل البدل کالحدود و القصاص و لم ینفق استیفاءه معجلاً: لم یبق إلّا التوثق بسجنه و لأجل هذه الحکمه شرع السجن» و به این جهت است که در شریعت زندانی کردن تجویز شده است و ترمذی و ابو داود نقل کرده اند که رسول اکرم (ص) مردی را به خاطر تهمتی حبس کرد و سپس آزاد فرمود.[3]
  • علامه طباطبائی از تفسیر المیزان در مورد آیه مبارکه «تحبسونها من بعد الصلوه» می گوید: یعنی نگه دارید آن دو را، و معنای حبس کردن، نگهداشتن است.[4]
  • ابن القیم جوزیه در کتاب «الرق الحکمیه» می گوید: مراد از حبس در اینجا همان زندان نیست که اهل گناه با آن کیفر می شوند، بلکه منظور این است که آنها را بعد از نماز برای قسم خوردن نگه   می دارند. «لیس المراد هنا السبحن الذی یعاقب به أهل الجرائم و انما المراد به امساکهما للیمین بعد الصلاه» و این عبارت به دو وجه حمل می شود. یکی این که مراد همان توقیف موقت (حبس احتیاطی) باشد و دوم این که حبس در اینجا به معنی زندان که معروف است نمی باشد، به هر حال محاورات و ظاهر کلمه نشان می دهد که معنای معروف را از کلمه حبس استفاده می کنند. نهایت زندان موقت احتیاطی بوده است. «هذه العباره تحتمل وجیهن: الأول: ان المراد به التوقیف أی السجن الموقّت، و الثانی:  انه ینفعی ان یکون معنی الحبس هنا السجن بمعناه المعروف و علی کل حال فان المحاوره تشعر بل ظاهره فی انهم کانوا یستفیدون منها السجن بمعناه المعروف، لکنه سجناً موقتاً للاحتیاط.»[5]

[1]. طوسی، محمد بن حسن، تفسیر التبیان،جلد 4،بیروت، انتشارات دار احیا ءالعربی،1380 ص 42

[2]. طبرسی، ابوعلی الفضل بن الحسن، مجمع البیان، جلد 3، بیروت،  انتشارات احیاء اتراث العربی، 1373 ، ص 257

[3].  محمد بن عبدالله ،ابوبکر، احکام القرآن، جلد2، بیروت،  انتشارات دار احیاء العربی،1379، ص 716

[4]. طباطبائی، محمد حسن، المیزان فی تفسیر القرآن، جلد 2، قم، انتشارات جماعه المدرسین،1381 ص 312

[5]. جوزیه، ابن قیم ، الرق الحکیمه، مصر، انتشارات الازهر ، 1381، ص 213 و 205

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سئوالات تحقیق:

1-آیا بازداشت موقت با مبانی شرعی سازگار دارد ؟

2- آیا بازداشت موقت توجیه حقوقی دارد ؟

3- آیا راهکا رها یی در جهت تقلیل حرفه ای شدن بازداشت شدگان وجود دارد ؟