پایان نامه با موضوع نقش هدف قانونگذار از وضع مواعد در قانون آئین دادرسی مدنی

 دانلود پایان نامه

موضوع :

 هدف قانونگذار از وضع مواعد در قانون آئین دادرسی مدنی

پایان نامه ارشد :

 

بنـــد سوم : دادرسی عادلانه

 

با نظر به آنچه درباره مفهوم هریک از واژه های تشکیل دهنده اصطلاح «دادرسی عادلانه» و مفاهیم مرتبط با آن گذشت می توان آن را چنین تعریف کرد :

 

رسیدگی و تصمیم قضائی درباره ی موضوعات مدنی و کیفری میان طرفین دعوا چه در            امور حکمی و چه در امور موضوعی در دادگاهی صلاحیت دار ، مستقل ، بی طرف و غیر ذینفع ،            با رعایت حقوق قانونی طرفین دعوا در طی مراحل مختلف دادرسی ، به بیان دیگر محاکمه عادلانه ، منصفانه و بی طرفانه است .

 

دادرسی عادلانه ، مجموعه ای از حقوق و تأمینات مربوط به اجرای مناسب عدالت و حقی از حقوق مسلم شهروندان جامعه است . این حق در اسناد بین المللی و قوانین اساسی و داخلی کشورهای بسیاری مورد تأکید و توجه قرار گرفته است .

 

رعایت اصول دادرسی عادلانه به هیچ وجه به معنی ارفاق به کسی نیست بلکه رعایت این اصول در رسیدگی ها موجب می شود در برخورد با اصحاب دعوا انسانیت افراد فراموش نشده و عدالت انصاف در حق آنان رعایت شود .

برخلاف آنچه معمول است ، دادرسی عادلانه تضمین حقوق دفاعی متهم نیست ، بلکه دادرسی عادلانه در معنای دقیق خود ، به دنبال حفظ و رعایت از حقوق و آزادی های تمامی افرادی است که به نوعی در فرآیند دادرسی سهیم هستند حفاظت از این حقوق نیز نه تنها در جلسه دادرسی ضروری است ، بلکه امری عام است که همه مباحث مربوط به تشکیلات دادگستری ، جلسه دادرسی ، صدور حکم ، تضمینات بعد از حکم و اجرای حکم را شامل می شود .

 

 

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

   در این قسمت ما به پرسش های اصلی که در پایان به آن پرداخته می شود اشاره می کنیم :

 

  • هدف قانونگذار از وضع مواعد در قانون آئین دادرسی مدنی چیست ؟
  • اقسام مواعد کدام است و حساب مواعد از چه زمانی آغاز می شود ؟
  • تفاوت مرور زمان با مواعد در چیست ؟
  • در چه مواردی قانونگذار برای متقاضی مهلت ، موعد جدیدی را در نظر می گیرد ؟

 

 

    یکی از عمده دلایل نگارنده در این پژوهش ، چگونگی کاربرد وبررسی مواعد مقرر شده در قانون آئین دادرسی مدنی و تجارت در دادرسی می باشد . به طوری که اگر مواعد نباشد و یا اصلاً رعایت نگردد موجب تضییع وقت و اطاله در دادرسی خواهد شد . با توجه به مطالعات و تحقیقاتی که انجام شد به کاربردی بودن و اهمیت مواعد بیشتر توجه شد . هدف نگارنده در این پژوهش به کارگیری هرچه صحیح تر مواعد در سیستم قضائی جمهوری اسلامی ایران می باشد حال چه در امور کیفری ، چه در امور مدنی ، چرا که دارای فواید بسیاری بوده و به انجام دادرسی ها در فضای امن تری کمک شایانی می کند . از طرف دیگر علاوه بر به کار بردن مواعد ، بهتر است در مواعد قانونی مقرر ، تجدیدنظر و بازبینی مجددی از سوی سیستم قضایی بشود و راهکاری را برای اصحاب دعوی که به دلایلی نتوانسته از موعد خود استفاده ببرد بیابند ، و سعی بر تسریع دادرسی داشته باشند زیرا امروزه بسیاری از دادگاه ها با تراکم پرونده ها مواجه اند که شاید سال ها نتوانسته اند به دلیل نبود