مرداد ۲۴, ۱۳۹۹

پایان نامه بررسی تامین مالی از منابع بین‌المللی

 دانلود پایان نامه

موضوع :

 ویژگی‌های رژیم حل و فصل اختلافات در قراردادهای تامین مالی (فاینانس)

پایان نامه ارشد :

 

فاینانس (اعتبار اسنادی بلند مدت)

در مواقعی که فروشنده کالا حاضر به قبول اعتبار اسنادی مدت‌دار نمی‌گردد و خریدار به خاطر فقدان نقدینگی قادر به افتتاح اعتبار اسنادی نمی‌باشد معمولا خریدار از یک موسسه مالی درخواست می‌نماید که وارد معامله شود، وجه معامله را به فروشنده نقداً پرداخت نماید، معمولا این تسهیلات بلندمدت است.

بانک خارجی یا موسسه مالی 85 درصد مبلغ پروفرم را به متقاضی برای پرداخت وجه اسناد گشایش یافته تخصیص می‌دهد.از نظر فروشنده این نوع اعتبار اسنادی دیداری است.

1ـ4ـ2 ریفاینانس (اعتبار اسنادی کوتاه مدت)

استفاده از تسهیلات کوتاه مدت بین بانکی را ریفاینانس می‌گویند.فروشنده در زمان معامله اسناد، وجه اسناد را نقداً از بانک کارگذار دریافت می‌نماید و خریدار با توجه به قرارداد منعقده با بانک در زمان تعیین شده در قرارداد اقدام به پرداخت وجه می‌نماید.

1ـ4ـ3 تامین مالی کوتاه مدت

برای پشتیبانی سرمایه‌گذاری موقت در دارایی‌های جاری مورد استفاده قرار می‌گیرد معمولاً مدیر مالی پس از برنامه‌ریزی سرمایه‌گذاری در دارایی‌های جاری و پیش بینی منابع مورد نیاز واحد اقتصادی در سال آینده باید به فکر تامین مالی برنامه خود باشد و در مورد شیوه تامین مالی تصمیم‌گیری کند.معمولاً برای سرمایه‌گذاری موقت در دارایی‌های جاری از وام کوتاه مدت استفاده می‌شود.[1]

1ـ4ـ4 روش‌های تامین منابع مالی کوتاه مدت

1ـ4ـ4ـ1 اعتبار تجاری (خرید نسیه کالا یا خدمت)

ـ دریافت کالا و پرداخت وجه آن با فاصله زمان

-سهولت دسترسی

-نداشتن هزینه

-عدم نیازبه وثیقه

-عدم سخت گیری طلبکاران -متورم شدن حسابهای یرداختی

-از دست رفتن تخفیف نقدی

– کاهش درجه اعتباری واحد اقتصادی کلیه واحدهای اقتصادی

1ـ4ـ4ـ2 وام‌های بانکی

ـ دریافت وجوه مورد نیاز از بانک ها

– استفاده از خدمات بانکها

ـ استفاده از منبع مالی در موعد مقرر

ـ استفاده از تمام یا قسمتی از اعتبار

ـ امکان باز پرداخت قبل از سررسید – سود تضمیین شده وام بیش از بسیاری روشهای دیگر است

ـ لزوم داشتن سرمایه کافی و نقد ینگی

ـ مانده‌های جبرانی کلیه واحدهای اقتصادی

1ـ4ـ4ـ3 اوراق تجاری کوتاه مدت (اوراق قرضه)

ـ بدهی بدون تضمین واحد اقتصادی انتشار دهنده

– نداشتن وثیقه

ـ امکان تنظیم سررسید اوراق (بازخرید)

ـ تامین مالی از طریق اوراق قرضه جدید (منبع مالی مستمر) صرفا توسط واحدهای اقتصادی معتبر قابل اجراست -شرکتهای بیمه

ـ صندوق مشترک سرمایه گذاری

ـ صندوق باز نشستگی

1ـ4ـ4ـ4 وام‌های موسسات مالی تجاری

ـ دریافت وجوه مورد نیاز از موسسات مالی.

– در صورت عدم امکان استفاده از وام بانک ها از این روش استفاده می‌توان کرد.

سود تضمین شده بیشتر از وام.

ـ نیاز به وثیقه برای وام.

– کلیه واحدهای اقتصادی.

[1]. محمدرضا کسمتی، احمد فراهانی، مطالعه تطبیقی قراردادهای نفتی، (پژوهشگاه صنعت نفت)، ارائه در اولین همایش مدیریت پروژه، خرداد 1381.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

پرسش‌های تحقیق

  1. قرارداد تامین مالی چیست؟
  2. تامین مالی از منابع بین‌المللی به چه صورت می‌باشد؟
  3. روش‌های تامین مالی به چه شکل است؟
  4. فاینانس خود گردان چیست؟
  5. ICSID چیست؟
  6. نحوه حل و فصل اختلافات قراردادهای تامین مالی به چه صورت می‌باشد؟