تیر ۲۴, ۱۳۹۹

پایان نامه بررسی توسعه حقوق بین الملل از بعد فنی در راستای نیاز کارگر

 دانلود پایان نامه

موضوع :

 تحولات حقوق بین الملل کار از ابتدا تاکنون

پایان نامه ارشد :

 

رقابت بین المللی

تا حد زیادی، هم رشد اقتصادی پایدار و هم شکوفایی دوران طلایی سرمایه داری متکی بر این واقعیت بود که تجارت بین المللی بیش از حد تحت تاثیر رقابت میان کشورهای با دستمزد بالا و کشورهای با دستمزد پایین قرار نگرفته بود. از یک سو کارگران با دستمزد بالا، بسیار ماهر و مولد در کشورهای ژاپن، آمریکای شمالی و اروپای غربی، کالاهایی با ارزش افزوده بالا تولید می کردند؛ از سوی دیگر کارگران غیرماهر و با دستمزد پایین در کشورهای در حال توسعه، مواد خام و محصولات با ارزش افزوده پایین را تامین می کردند. عوارض گمرکی و موانع بوروکراتیک در مسیر واردات، سپر حمایتی را که پشت آن دولتها رفاه، ثروت، رفاه و حمایت را میان کارفرمایان و کارگران توزیع می نمودند، تقویت می کرد.(نوبخت،38،1387)

با این وجود در دهه 80 چنین وضعیتی، نخست با ظهور کشورهای جدید صنعتی در آسیای جنوب شرقی و ازدهه 1990، با حضور چین و هند، رو به تغییر نهاد. این امر با حذف حمایت های گمرکی و دیگر موانع غیرگمرکی تجارت جهانی و مذاکراتی همراه بود که سرانجام مسیر را برای تاسیس سازمان تجارت جهان در ژانویه 1995 و انعقاد توافق نامه های کاری دو و چند جانبه هموار نمود. در نتیجه رقابت بین المللی میان کشورهای با دستمزد بالا و کشورهای با دستمزد پایین در چارچوب بازاری که به نحو فزاینده ای به سمت جهانی شدن می رفت، آغاز شد. جریان های بین المللی سرمایه، اطلاعات و دیگر نوآوریهای فنی و همچنین الگوهای جدید سازماندهی کار نیز از عوامل مهم و موثر بر غیرمحلی سازی تولید بودند که به نحو اجتناب ناپذیری بر سطح اشتغال در کشورهای با دستمزد بالا تاثیر داشتند.(عیسی زاده،119،1386) در این زمان سوبسید های دولتی، صندوق های حمایت مالی از کارگران اخراجی مازاد نیاز کارفرما و استفاده گسترده از تامین اجتماعی و دیگر سازوکارهای شبکه های تضمین مالی از جمله ابزارهایی بودند که جهت مقابله با چنین چالش هایی استفاده می شدند. تا حدود زیادی به انطباق پذیری حقوق با چالشهای نوظهور توجه می شد، با این حال فرضیات اولیه ای که حقوق کار بر مبنای آن استوار بود، تحت تاثیر قرار نگرفتند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– سوالات تحقیق

  • چرا اجرای قوانین و مقررات بین الملل،  نتوانسته به توقف یا کاهش موثر تخلفات در این حوزه منجر گردد؟
  • علت وجودی قوانین بین الملل در حقوق کار چیست؟
  • از چه ضمانت اجراهایی می توان در حقوق کار برای تضمین بهتر حقوق کارگر در حقوق بین الملل استفاده کرد؟