شهریور ۲۹, ۱۳۹۹

فایل جدید : پایان نامه بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری کارکنان با تعهد مستمرآنان- پایان نامه سایت گنج

 دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

موضوع :

 شناسایی وضعیت کیفیت زندگی کاری کارکنان کارخانه‌های کاشی استان یزد  و رابطه آن با تعهد سازمانی

پایان نامه ارشد :

– تدوین کارراهه و مسیر کارراهه (مسیر شغلی):

کارراهه یعنی پست‌ها، موقعیت‌ها ومشاغل متوالی که یک فرد در دوران زندگی کاری‌اش عهده دار می‌شود.

درکارراهه یا مسیر شغل هر فرد چهار مرحله وجود دارد:

1-کشف، 2- برقراری یا استقرار، 3 – شغل‌های میان راه و 4- شغل‌های آخرین

ازدیدگاه مدیریت، فرآیند تدوین کارراهه برای افراد (یا تعیین مسیر شغلی آنان) وسیله ای است برای بهبود یا حداقل حفظ بهره وری کارکنان و آماده سازی آن‌ها برای تغییر شرایط کار آن‌ها در موقعیت سازمانی.

تدوین مسیر شغلی یا کارراهه متضمن چند موضوع است: مشاوره شغلی، ترسیم مسیر شغلی، سیستم اطلاعات شغلی، برنامه ریزی نیروی انسانی، سنجش دوره ای مهارت‌های شغلی فرد، آموزش افراد و کمک به افرادی که توانایی‌های شغلی‌شان کم یا ضعیف است.

سه پیش شرط ضروری جهت اجرای اثر بخش فعالیت‌های مربوط به تدوین کار راهه کارکنان عبارت است از:

اول: هماهنگی این فعالیت‌ها با سایر فعالیت‌های مدیرت منابع انسانی

دوم: مشارکت فعال سرپرستان درطراحی واجرای کارراهه کارکنان

سوم: فراهم آوردن دسترسی برای همه کارکنان به مزایا وخدمات

تدوین کارراهه وترسیم مسیر شغلی متضمن هماهنگ سازی و تطابق سه عنصر است: فرد، سازمان و فرهنگ محیطی گسترده تر، به همین ترتیب مدیریت درصورتی می‌تواند این هماهنگی را ایجاد کند که چرخه زندگی افراد نیازهای سازمان وجامعه وهنجارها وارزش های فرهنگ عمومی وفراگیر را در نظر داشته باشد. در تلفیق این سه زمینه بایستی عوامل زیر درنظر گرفته شود:

اول– تفکیک و تمایز بین دو دیدگاه درونی (ذهنی) وبیرونی (عینی) کارراهه ورابطه بین آن‌ها

دوم– شناخت ودرک فرد در تمامی پهنه زندگی او درخلال عمرش

سوم– نیاز به در نظر گرفتن موضوعات مربوط به تدوین کار راهه ومسیر شغلی درتعامل با موضوعات مربوط به رشد و بالندگی فرد در زندگی خانوادگی او (پرداختچی، 1388)

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

 

1-4-1- هدف اصلی:

شناسایی وضعیت مؤلفه‌های کیفیت زندگی کاری در کارکنان کارخانه‌ها کاشی استان یزد وبررسی رابطه آن با تعهد سازمانی

1-4-2-اهداف فرعی:

  1. بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری کارکنان با تعهد عاطفی آنان
  2. بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری کارکنان با تعهد هنجاری آنان
  • بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری کارکنان با تعهد مستمرآنان
  1. اولویت‌بندی مؤلفه‌ها کیفیت زندگی کاری ازلحاظ اهمیت

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 پایان نامه

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : شناسایی وضعیت کیفیت زندگی کاری کارکنان کارخانه‌های کاشی استان یزد  و رابطه آن با تعهد سازمانی  با فرمت ورد