پایان نامه حقوق:ارائه تحلیل فقهی حقوقی قرار بازداشت موقت در دادرسی کیفری ایران

 دانلود پایان نامه

موضوع :

 تحلیل فقهی حقوقی قرار بازداشت موقت در دادرسی کیفری ایران

پایان نامه ارشد :

 

سنت

سنت در اصطلاح علماء عبارت است از گفتار و کردار و تقریر معصوم (علیه السلام). با توجه به این که بازداشت کردن متهم مغایر با اصل برائت و موجب ضایع شدن حقوق فرد می باشد، یقیناً این مهم مورد توجه معصوم (علیه السلام) بوده است و آنان هیچ گاه نمی خواستند حق انسانی پایمال شود و همیشه مدافع انسانها بوده اند به طوری که مؤلف کتاب قضاء و نظام قضایی از دیدگاه امام علی (ع) دلیلی برای عدول از اصل مزبور در قضاوت های الهی ایشان نیافته و معتقد است به این که: «امام علی (ع) به عنوان حامی حقوق انسان در اسلام به هیچ وجه راضی به توقیف احتیاطی اشخاص  به صرف اتهام نبوده است.»[1] با این حال روایاتی وجود دارد مبنی بر جواز بازداشت متهم که این روایات باعث فتاوای علماء و فقها شده است که ذیلاً به بعضی از این روایات اشاره کرده و آرای فقهاء را  می آوریم:

  • بازداشت متهم به قتل

در مورد کسی که متهم به قتل می باشد، روایاتی وارد شده است مبنی بر حبس این شخص، که     می تواند دلیل خوبی برای بازداشت موقت باشد کما این که جمع کثیری از فقهاء به مضمون این روایات فتوی داده اند. ما در اینجا، ابتدا پاره ای از این روایات را ذکر می کنیم و سپس آرای فقهاء را نقل خواهیم کرد:

الف: روایات

  • از سکونی روایتی نقل شده است که در صورت صحیح بودن سند آن، می توانید شاهد قابل قبولی برای بازداشت موقت باشد. عن أبی عبدالله (ع) قال: إنّ النبی (ص) کان یحبس فی تهمۀ الدم ستۀ ایام، فإن جاء أولیاء المقتول بینّنۀ، و إلاّ خلّیَ سبیله.[2] (از سکونی و از امام صادق (ع) نقل شده است که فرمود پیامبر اکرم (ص) در اتهامات راجع به قتل، متهم را تا 6 روز زندانی  می کرد. اگر اولیای مقتول در این مدت بینه برای ادعای خود می آوردند که ثابت می شد و إلا او را آزاد می نمود.) در سند این روایت اختلاف می باشد و فقها اتفاق نظر ندارند. کسانی که سند را معتبر دانسته اند و قائل به جواز حبس هستند با عمل مشهور را جا بر ضعف آن دانسته اند یا احتیاط و حفظ افراد و جامعه را مورد توجه قرار داده اند.

[1]. باقر الموسوی، محسن، القضاء و النظام القضائی عند الامام علی (ع)،چاپ دوم ،انتشارات  الطبعۀ الاولی، 1378، ص 186

[2]. عاملی، حر ، وسائل الشیعه، جلد 3، چاپ تهران ، انتشارات کتابفروشی اسلامیه،  1359، ص 439

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سئوالات تحقیق:

1-آیا بازداشت موقت با مبانی شرعی سازگار دارد ؟

2- آیا بازداشت موقت توجیه حقوقی دارد ؟

3- آیا راهکا رها یی در جهت تقلیل حرفه ای شدن بازداشت شدگان وجود دارد ؟