دانلود پایان نامه

موضوع :

 نحوه پوشش اخبار شبکه های سیما با تأکید بر شرایط سیاسی و خصوصاً انتخابات

پایان نامه

انتخابات و وظایف رسانه ها

رسانه ها و به­ویژه رسانه های رسمی در همه موارد کاربردشان به رعایت اصول و انجام وظایفی ملزم هستند که پایبندی به آنها، به­ویژه در دوران مبارزات انتخاباتی و برگزاری انتخابات اهمیت دارد. لزوم رعایت اخلاق رسانه­ای و تلاش برای مشارکت حداکثری مردم در انتخابات، مهم ترین مواردی است که می­توان در این زمینه برشمرد.
موارد زیر را می توان از جمله راهکارهایی دانست که می­توانند در جلب مشارکت هر چه بیشتر مردم به حضور در صحنه انتخابات در ایران مؤثر باشند:
1. بالا بردن امید مردم به اثر گذاری آرا؛
2. رضایت­مندی مردم؛
3. انتخابات سالم و قانون­مند؛
4. مشارکت فعال گروه­های مرجع( دانشگاهیان، روشن­فکران، روحانیان و به طور کلی قشر تحصیل کرده)؛
5. وفاق و همدلی میان مسئولان و گروه­های سیاسی؛
6. کارآمدی و گسترش خدمات به مردم؛
7. برنامه محوری به جای شخص محوری. (شاکر، 193و 202)

لاسول1 در مقاله “ساخت و کارکرد ارتباطات در جامعه ” وظایفی را برای وسایل ارتباطی برشمرد. به نظر وی این وسایل باید به حراست از  محیط اجتماعی، همبستگی بین اجزای جامعه در پاسخ به نیازهای محیطی و انتقال میراث اجتماعی از نسلی به نسل دیگر کمک کند. مرتن2 و لازارسفلد3 به عنوان پیشگامان تحقیق در وسایل ارتباط جمعی و آثار و کارکردهای آنان براین اعتقادند که وسایل ارتباط جمعی دارای نقش­هایی چون وظیفه اخلاقی در حمایت از هنجارهای اجتماعی و امکان اعطای پایگاه اجتماعی هستند که با دادن معروفیت به اشخاص و گروه­ها به آشکار کردن یا ارتقای آنها می­پردازند. همچنین آنها می­توانند حامل برخی وظایف نامطلوب نظیر تخدیر اجتماع یا ایجاد نوعی مشارکت خیالی در واقعیت و در عین حال به جانشینی بر عمل و فعالیت های اجتماعی باشند (ساروخانی،1383: 83).

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­____________________________________________

 1. Loswell

2.Morton

3.Lazaresfield

در همین راستا دکتر معتمدنژاد معتقد است که نیازهای روزافزون گروه­های وسیع انسانی به استفاده از وسایل ارتباط جمعی، برای این وسایل وظایف اجتماعی متعددی پدید آورده اند که از جمله آنها وظیفه خبری و آموزشی، وظیفه راهنمایی و راهبری و .. می­باشد. (معتمدنژاد، 1383: 7-3))

نظریه‌پردازان و صاحب­نظران ارتباطی برای رسانه‌ها، کارکردها و وظایفی را تبیین کرده‌اند، از جمله این افراد دنیس مک‌کوایل است. مک‌کوایل در کتاب «درآمدی بر نظریه‌های ارتباط جمعی» رسانه‌ها را دارای کارکردهایی می‌داند که از جمله آنها بسیج اجتماعی و سیاسی است که از طریق مطالب و برنامه‌های تولیدی‌شان اتفاق می‌افتد. به طور کلی رسانه‌ها دارای دو وظیفه اجتماعی و سیاسی در حوزه عمومی هستند که هر یک از آنها نیز کارکردهایی دارند. از جمله کارکردهایی که در حوزه اجتماعی قرار دارد، کارکرد اطلاع‌رسانی است که مردم را درباره موضوعات مختلف و گوناگون از جمله طرح‌های ملی و بزرگ و همچنین انتخابات آگاه کنند. البته وظیفه اجتماعی رسانه‌ها مختص به اطلاع‌رسانی نیست. آموزش، شفاف‌سازی، جامعه‌پذیری و… نیز از جمله کارکردهای اجتماعی رسانه‌هاست که در قالب‌هایی نظیر اخبار، برنامه‌های تحلیلی و تفسیری، مجموعه‌های تلویزیونی و مواردی از این دست صورت می‌پذیرد. در مورد وظایف سیاسی رسانه‌ها باید بدانیم که با آمدن فناوری‌های نوین ارتباطی و اطلاعاتی انجام این وظیفه نسبت به قبل دشوارتر شده است. از جمله مواردی که ذیل کارکرد سیاسی رسانه‌ها قرار می‌گیرد می‌توان به وظایفی مانند رهبری و جهت‌دهی افکار عمومی اشاره کرد. یکی از عرصه‌هایی که رسانه‌ها از جمله رادیو و تلویزیون می‌توانند وظیفه خود را در آن به‌خوبی ایفا کنند، انتخابات است. رسانه‌ها می‌توانند با اطلاع‌رسانی، آگاهی‌بخشی، تنویر افکار عمومی، شفاف‌سازی، آشنایی شهروندان با حقوق و تکالیفشان در قبال حکومت و نظام سیاسی خود نقش اساسی در مشارکت یا عدم مشارکت مردم در انتخابات داشته باشند. به عبارتی، رسانه‌ها و از جمله رادیو و تلویزیون، می‌توانند در تبلیغ، اقناع و ترغیب شهروندان به حضور یا عدم حضور در انتخابات

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 • اهداف جزئی:
 • شناخت عناصر خبری به کار رفته شده در پنج شبکه خبری و پنج بازه زمانی ذکر شده
 • مقایسه اخبار شبکه های مختلف سیما در میزان پوشش دهی اخبار انتخابات
 • وجود یا عدم وجود تفاوت معنادار در اخبار انتخابات مجلس سال 90 در شبکه های مورد بررسی و در دوره زمانی مورد بررسی
 • شناخت ارزش­های خبری غالب در اخبار پخش شده
 • شناخت منابع خبری استفاده شده در اخبار تحت مطالعه
 • شناخت میزان مصاحبه، خبر و گزارش پخش شده در اخبار شبکه های 1، 2، 3، تهران و شبکه خبربه ترتیب در ساعات پخش 19، 20:30، 22، 23 و 13
 • شناخت میزان اخبار پوششی معطوف به شهرستان ها و فعالیت های انتخاباتی در شهرستان ها
 • شناخت بی طرفی پوشش اخبار در خصوص جبهه­ها و احزاب
 • شناخت متنوع­تر بودن یا نبودن اخبار واحد مرکزی خبر نسبت به باشگاه خبرنگاران جوان