پایان نامه ارشد:تاثیر پیاده سازی استاندارد ISO/TS 16949 بر شاخص- های کیفی در شرکت سایپاپرس

تعاریف عملیاتی مندرج در مدل تحقیق:
مدل مفهومی پیشنهادی تحقیق از مقاله استادی و همکاران (۲۰۱۰) استخراج شده است که لازم است به تشریح اصطلاحات و واژه های مندرج در این مدل بپردازیم:
اصلاحات مندرج در مدل به دو گروه کلی زیر تقسیم می شوند:

  • الزامات و مبانی پیاده سازی ISO/TS 16949
  • شاخص های کیفی متاثر از پیاده سازی ISO/TS 16949

 
۱-۸-۱۱-۱- اصطلاحات مرتبط با الزامات و مبانی پیاده سازی ISO/TS 16949 در مدل تحقیق: (نیاورانی،۱۳۸۴)
۱-۸-۱۱-۱-۱-کارایی مدیریت[۱]
کارایی مورد اشاره در اینجا به معنای مسئولیت،توانایی وپشتیبانی است که مدیریت ارشد سازمان در اجرای الزامات سیستم مدیریت کیفیت موظف به ارائه و انجام آن می باشد.این نوع کارایی وظیفه سنگینی را برای مدیریت ارشد بدنبال داشته که حیطه انجام آن در کلیه فرایندها و ارکان سازمان وی تسری خواهد داشت.از جمله این وظایف انتصاب مدیران کارا و طرح ریزی خط مشی کلان سازمان می باشد.
۱-۸-۱۱-۱-۲- ارتباطات[۲]
منظور از ارتباطات ایجاد تعامل و انتقال اطلاعات با ذینفعان داخلی و خارجی در سازمان می- باشد.ذینفعان داخلی پرسنل سازمان و از ذینفعان خارجی می توان به مشتریان و تامین کنندگان مرتبط با سازمان که با وی همکاری دارند اشاره نمود.درمدل این تحقیق با الزام ایجاد ارتباط با ذینفعان خارجی اشاره شده و از این دیدگاه،ارتباطات مورد بررسی قرار می گیرد.بطور خلاصه  می توان چنین بیان نمود که طبق الزام استاندارد، سازمان می بایست شرایط و بستر لازم جهت برقراری ارتباطات برون سازمانی را با مشتریان و تامین کنندگان خود به نحو مطلوب برقرار نماید.شواهد چنین تعاملی باید بطور شفاف در سازمان مشاهده گردد.
۱-۸-۱۱-۱-۳- وضعیت سازمان[۳]
[۱] Managing Efficiency
 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود
برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:
پایان نامه

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد

[۲] Communication
[۳] Status of Organization
 

پاسخی بگذارید