شهریور ۲۹, ۱۳۹۹

پایان نامه ارشدمدیریت تاثیر نگرش سرمایه¬گذاران با وقفه یک دوره¬ای و کسب بازده در بازار سهام

نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار
ارزش دفتری بر مبنای بهای تمام شده تاریخی است و هیچ­گونه انعکاس یا بازتابی از دورنمای موردانتظار شرکت در آن لحاظ نگردیده است. برعکس ارزش بازار سهام منعکس کننده این دورنماست. اگر دورنمای آینده شرکت نشان­دهنده رشدی بیش از رشد متوسط باشد، ارزش دفتری کوچکتر از ارزش بازار خواهد بود.
شرکت­هایی که نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار پایین­تری دارند، احتمالاً ریسک بیشتری هم خواهند داشت، زیرا با یک شوک در بازار مقدار ارزش بازار مساوی و یا نزدیک به ارزش دفتری خواهد شد. نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار پایین­تر ریسک بیشتری را به همراه دارد و ریسک بیشتر مستلزم بازده بیشتر است.
از دیدگاه دیگر هر چقدر این نسبت کوچکتر باشد می‌تواند نشانگر این موضوع باشد که مدت زمان زیادی از تأسیس شرکت گذشته و از آنجاییکه اکثر قریب به اتفاق  شرکت­ها به علت مسائل مالیاتی نمی‌خواهند دارایی­های خود را تجدید ارزیابی نمایند، لذا این موضوع باعث تفاوت فاحش بین ارزش دفتری و ارزش بازار می‌شود.  شرکت پس از گذشت سالیان زیاد شهرت کسب می­کند. این حسن شهرت در دفاتر مالی ثبت نمی­شود ولی در ارزش بازار، خودش را نشان می‌دهد و باعث تفاوت ارزش دفتری با ارزش بازار سهام می­شود. پس هر چقدر این نسبت کوچکتر باشد محتملاً  شرکت قدرت مالی بیشتر و ریسک کمتری دارد. پس بالطبع بازده کمتری هم خواهد داشت.
از دیدگاهی دیگر، هرچقدر نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام   کمتر باشد، نشان­دهنده سهام رشدی است و هر چقدر مقدار آن نسبت بیشتر باشد، بیانگر سهام ارزشی است.
۲-۳-۳٫ عوامل رفتاری
مروری بر مالی رفتاری
در ادبیات مالی دو دیدگاه اصلی در تجزیه و تحلیل اوراق بهادار وجود دارد. تحلیل بنیادی[۱] که شامل تجزیه و تحلیل صورت های مالی، نقاط قوت و ضعف و کیفیت مدیریت شرکت و رقبای آن و بازارها می­باشد. تحلیل تکنیکال[۲] که در بر دارنده همه اطلاعاتی است که پیش از این در قیمت سهام منعکس شده­اند و ما اثر آنها را به صورت تغییرات در نمودار قیمت سهام میبینیم.
شاخه دیگری که مالی رفتاری[۳] نامیده می­شود در سال­های اخیر به عنوان دیدگاه سوم تجزیه و تحلیل سرمایه­گذاری مطرح شده است. این دیدگاه از روانشناسی برای توضیح آن دسته از رفتارهای سرمایه گذاران استفاده می­کند که نمی­توان با تئوری­های سنتی مالی و اقتصادی توضیح داد.
مالی رفتاری به معنای مطالعه رفتار سرمایه­گذاری با استفاده از این عقیده است که سرمایه­گذاران ممکن است به صورت غیر عقلایی عمل نمایند. در حالی که اقتصاد سنتی بر اساس تئوری مطلوبیت فرض می کند سرمایه­گذاران به صورت عقلایی عمل می کنند، اما در مالی رفتاری فرض بر این است که
سرمایه­گذاران می توانند رفتار غیر عقلایی داشته باشند و براساس آن عمل نمایند. معمولا در بازار ها رفتارهای احساسی بیش از حد متعارف نیز به چشم می خورد. سرمایه­گذاران از طریق نیروهای غیر منطقی متعددی از قبیل اعتماد بیش از حد[۴]، پشیمان گریزی[۵]، زیان گریزی[۶] و مواردی از این قبیل برانگیخته می­شوند.(تهرانی و نوربخش، ۱۳۸۹)
[۱] Fundamental analysis
[۲] Technical analysis
[۳] Behavioral finance
[۴] Over Confidence
[۵] Regret Aversion
[۶] Loss aversion
 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود
برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:
پایان نامه

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد