پایان نامه ارشد: بررسی عوامل مؤثر بر ایجاد قصدو بروز رفتار بازاریابی ویروسی در مشتریان و کاربران

  • by

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                                                  صفحه

چکیده فارسی

1

فصل اول:کلیات تحقیق

بیان مساله تحقیق

5

هدف های تحقیق

5

هدف اصلی

5

هدف فرعی

6

بیان اهمیت انجام تحقیق

6

اهمیت نظری

6

اهمیت کاربردی

7

فرضیات تحقیق

8

فرضیات اصلی

8

فرضیات فرعی

8

مدل تحقیق

9

تعاریف متغیرها و واژگان کلیدی

12

تعاریف نظری

12

تعاریف عملیاتی

16

روش تحقیق

17

قلمرو تحقیق

17

قلمرو موضوعی

17

قلمرو مکانی

17

قلمرو زمانی

17

جامعه و حجم نمونه

18

فصل دوم:ادبیات و پیشینه تحقیق

بازاریابی چیست

20

مبانی بازاریابی اینترنتی

25

بازاریابی الکترونیک

27

بازاریابی دیجیتال

28

کاربردهای بازاریابی اینترنتی

32

مقدمه ای بر ارتباطات بازاریابی دیجیتال

38

بازاریابی موتور جستحو

50

بازاریابی وابسته

55

نمایش تبلیغات

57

بازاریابی ایمیل

59

بازاریابی ویروسی

63

اصول بازاریابی ویروسی

69

بازاریابی دهان به دهان

77

فصل سوم:روش شناسایی تحقیق(متدولوژی)

مقدمه

103

روش تحقیق

104

فرضیات تحقیق

104

جامعه اماری

106

نمونه اماری

106

حجم نمونه

106

روش نمونه برداری

107

متغیرهای تحقیق و مدل عملیاتی

107

متغیر مستقل

108

متغیر وابسته

108

ابزار گرداوری اطلات

109

مطالعات کتابخانه ای

110

تحقیقات میدانی

111

اعتبارواعتماد ابزار گرداوری

113

روش های اماری و شیوه تحلیل داده ها

113

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه

119

امار توصیفی

120/

ویژگی های جمعیت شناختی

120

اماره های توصیفی متغیرهای تحقیق

124

بررسی وضیت توزیع متغیرها

125

امارهای استنباطی

126

تحلیل عاملی تاییدی

127

روایی سازه

129

مدل تحلیل مسیر

130

بررسی تاثیر متغیر تعدیلگر

137

 

فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات

مقدمه

142

نتایج حاصل از فرضیه ها

143

نتایج حاصل از یافته های جمعیت شناختی

144

نتایج کاربردی و مدیریتی

149

محدودیت های تحقیق

152

پیشنهادات به محققان اتی

152

فهرست منابع و مآخذ

153

پیوست ها و ضمایم

157

چکیده انگلیسی

161

 

 

فهرست جدول ها

جدول 2-1 )مفاهیم ارتباطات بازاریابی)

40

جدول 3-1 (ترکیب سوالات پرسشنامه)

112

جدول 4-1 (توزیع فراوانی مربوط به جنسیت)

121

جدول 4-2 (توزیع فراوانی مربوط به تحصیلات)

122

جدول 4-3 (توزیع فراوانی مربوط به رده سنی)

123

جدول 4-4 (سوالات مربوط به متغییرها)

124

جدول 4-5 (آماره های توصیفی متغیرهای تحقیق)

125

جدول 4-6 (ارتباط متغیرهای تحقیق با متغیرهای دموگرافیک)

125

جدول 4-7 (سطح معنی داری)

126

جدول  4-8 ( بارهای مولفه ها)

128

جدول 4-9 (مقادیر میانگین واریانس)

130

جدول 4-10 (محاسبه برازش مدل)

133

جدول 4-11 (نتایج تحلیل حداقل مربعات جزیی)

133

جدول 4-12 (نتایج تاثیر متغیر تعدیلگر)

139

 

 

 

فهرست نمودارها

نمدار 1-1 (مدل 1)

9

نمودار 1-2 (مدل 2)

10

نمودار 1-3 (مدل 3)

11

نمودار 4-1 (فراوانی مربوط به جنسیت)

121

نمودار 4-2 (فراوانی مربوط به تحصیلات)

122

نمودار 4-3 (فراوانی مربوط به رده سنی)

123

نمودار 4-4 (مدل 4)

131

نمودار 4-5 (مدل 5)

132

نمودار 4-6 (مدل 6)

138

نمودار 4-7 (مدل 7)

139

 

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

  

 

مقدمه :

امروزه در بازار رقابتی شدید هستیم تمامی محصولات دارای مزیت­های رقابتی هستند یافتن تفاوت میان محصولات کاری سخت و دشوار است یکی از راه های دستیابی به این تفاوتها استفاده از روشهایی است که تمرکز بیشتری بر مشتریان دارد در بازاریابی ویروسی، سازمان با بهره گرفتن از ارتباط میان مشتریان ، پیام خود را به دیگران ارسال می­ کند
درصورت بهره­ گیری مناسب از امکانات گسترده این روش بازاریابی الکترونیکی، می­توان به نتایج قابل ملاحظه­ای دست یافت
چهار قابلیت مهم بازاریابی ویروسی الکترونیک عبارتند از:

  • سودرسانی به مشتری
  • توانایی در ارائه خدمات و اطلاعات موردنیاز مشتری بصورت Online
  • توانایی کنترل و هدایت وب سایت
  • ایجاد یکپارچگی میان فعالیتهای بازاریابی الکترونیک با سایر فعالیتها

بازاریابی ویروسی با تبدیل شبکه اینترنتی مشتریان و مشترکان به ماشین عظیمی که خبرها را دهان به دهان پخش می­ کنند، شرکت رادر معرض دید همه قرار می­دهد و پیام تبلیغی یک شرکت با بهره گرفتن از ترغیب مشتریان به معرفی آن شرکت به دوستان و آشنایان می ­تواند به­طور چشمگیری افزایش یابد

 –بیان مسأله­ تحقیق :

همانگونه که در مقدمه اشاره شد یکی از شیوه­ها و روش­های مدرن و مؤثر بازاریابی ویروسی ایت که با بهره گرفتن از اینترنت و بازاریابی شناختی تأثیر بسزایی بر مشتریان و کاربران مختلف می­گذارند و با توجه به چهار قابلیت مهم آن نمی­توان از آن چشم­پوشی کرد با توجه به این موارد لزوم آشنایی با عواملی که مشتریان را به سمت تبدیل شدن به همین عوامل هستیم
یعنی می­خواهیم به سؤالات زیر پاسخ دهیم:

آیا رضایت مشتری بر ایجاد قصد بازاریابی ویروسی تأثیر دارد ؟

آیا وفاداری مشتری بر ایجاد قصدبازاریابی ویروسی تأثیر دارد ؟

آیا شناخت مشتری بر ایجاد قصدبازاریابی ویروسی تأثیر دارد ؟

تعداد صفحه : 160

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود

پشتیبانی سایت :        ****       asa
[email protected]
com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید

***  *** ***