فایل جدید : پایان نامه ارشد برق درباره بررسی تعداد حالت بهینه در مدل تحلیلی قابلیت اطمینان نیروگاه بادی-رشته برق

دانلود پایان نامه

سایت پایان نامه های برق

موضوع :تعیین تعداد حالت بهینه در مدل تحلیلی قابلیت اطمینان نیروگاه بادی 

تکه هایی از این پایان نامه :

4-4-3- تابع Fukuyama and Sugeno

این تابع به صورت بیان شده در زیر می­باشد:

(4-8)

متن کامل در سایت    40y.ir

در تابع فوق  میانگین کل نمونه­ها می­باشد.انتخاب تعداد خوشه­های مناسب با مینیمم کردن تابع فوق بدست می­آید. تعداد خوشه­هایی که به ازای آن این تابع کمترین مقدار را دارد بعنوان تعداد خوشه­های مناسب برای آن مساله مورد استفاده قرار می­گیرد. در واقع جمله اول در تابع فوق معیاری برای فشردگی خوشه­ها و جمله دوم معیاری برای جدایی خوشه­ها از هم می­باشد. هر چه خوشه­ها فشرده­تر باشند جمله اول کوچکتر و هر چه جمله دوم بزرگتر باشد جدایی خوشه­ها بیشتر می­باشد. بنابراین مینیمم کردن تابع فوق می­تواند معیار مناسبی برای ارزیابی خوشه­بندی و تعداد خوشه­ها باشد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 thesis-power-word

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد:تعیین تعداد حالت بهینه در مدل تحلیلی قابلیت اطمینان نیروگاه بادی 

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دانلود فایل پایان نامه ها- قسمت 35