پایان نامه ارشد : به-فروش و دانلود پایان نامه کامل

ر پاسخگویان
% Fi Fi Xicl
2/151

8/118
90 42%
33%
25% 42
33
25 زیردیپلم
دیپلم و فوق دیپلم
لیسانس و بالاتر
100% 100= N

با توجه به ارقام به دست آمده از جدول مربوط به میزان تحصیلات پدر پاسخگویان چنین مشاهده شد 42% اعلام کرده‌اند میزان سواد پدرشان در حد زیر دیپلم است و 32% نیز گفته‌اند سطح سواد پدرشان دیپلم و فوق دیپلم و 25% نیز اعلام کرده‌اند سح سواد پدرشان در حد لیسانس و بالاتر می‌باشد.
جدول شماره 5- مربوط به تحصیلات مادر پاسخگویان
% Fi Fi Xicl
8/172
108
2/79 48%
30%
23% 48
30
22 زیردیپلم
دیپلم و فوق دیپلم
لیسانس و بالاتر
100% 100= N

پاسخگویان مصرف کننده مواد مخدر در مورد میزان تحصیلات مادرانشان چنین گفته‌اند:
48% زیر دیپلم سواد دارد.
30% در حد دیپلم و فوق دیپلم درس خوانده‌اند.
22% نیز تحصیلات دانشگاهی دارند.

جدول شماره 6- مربوط به شاغل بودن پاسخگویان
% Fi Fi Xicl
72
288 20%
80% 20
80 بلی
خیر
100% 100= N

از ارقام به دست آمده از جدول مربوط به شغل پاسخگویان چنین مشاهده شد 20% اعلام کرده‌اند که شاغل هستند و 80% که بیشترین تعداد میزان پاسخگویان را تشکیل می‌دهند اعلام کرده‌اند که بیکار هستند و شغلی ندارند این یک فاجعه بزرگ در یک جامعه جوان است که بیشترین نمونه آماری شاغل نباشند. دولتمردان باید تدابیر خاصی را در این خصوص اتخاذ کنند.
جدول شماره 7- مربوط به میزان درآمد پاسخگویان
% Fi Fi Xicl
270
8/28
4/32
8/28 75%
08%
09%
08% 75
8
9

8 ندارم
زیر 50 هزار تومان
100-50 هزار تومان
100 هزار تومان به بالا
100% 100= N

از جدول مربوط به میزان درآمد پاسخگویان جوام معتاد چنین استنباط شد.
75% درآمد ندارند؛
08% زیر 50 هزار تومان درآمد دارند؛
09% نیز بین 50 الی 100 هزار تومان درآمد دارند و
08% نیز بالاتر از 100 هزار تومان درآمد دارند.
جدول شماره 8- مربوط به وضعیت سکونت پاسخوگیان
% Fi Fi Xicl

پایان نامهاینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2/25
144
8/100
90 07%
40%
28%
25% 7
40
28
25 شخصی
استیجاری
رهنی
غیره
100% 100= N

در مورد وضعیت سکونت از جوانان پرسیده شد که به شرح زیر جواب داده‌‌اند:
07% منزل شخصی دارند؛
40% منزل استیجاری دارند؛
28% نیز در منازل رهنی مسکون هستند؛
25% نیز به غیر از موارد فوق اشاره کرده‌اند که ممکن است سازمانی، پدر، مادری و یا در
نزد اقوام زندگی می‌کنند.
جدول شماره 9- مربوط به با هم زندگی کردن والدین پاسخگویان
% Fi Fi Xicl
162
198 45%
55% 45
55 بلی
خیر
100% 100= N

در مورد با هم زندگی کردن والدین جوانان سئوال شده است که چنین پاسخ گفته‌اند 45% اعلام کرده‌اند پدر و مادرشان با هم زندگی می‌کنند و 55% نیز اعلام کرده‌اند که پدر و مادرشان با هم زندگی نمی‌کنند.
جدول شماره 10- مربوط به نوع مواد مخدر مصرفی پاسخگویان
% Fi Fi Xicl
2/169
108
8/46
36 47%
30%
13%
10% 47
30
13
10 تریاک
هروئین
شیره
غیره
100% 100= N

از ارقام به دست آمده جدول مربوط به نوع مواد مخدر مصرفی پاسخگویان چنین مشاهده شد:
47% تریاک مصرف می‌کنند که بیشترین میزان را تشکیل می‌دهند؛
30% از پاسخگویان هروئین مصرف می‌کنند؛ 13% از پاسخگویان شیره مصرف می‌کنند؛
10% نیز به غیر از موارد فوق اشاره کرده‌اند. 35 نفر نیز به دو نوع مواد مخدر مصرفی اشاره کرده‌اند.
جدول توصیفی شماره 11- مربوط به طریقه مصرف مواد مخدر پاسخگویان
% Fi Fi Xicl
8/46
2/97
8/46
126
2/43 13%
27%
13%
35%
12% 13
27
13
35
12 تزریق
خوردن
استنشاق
کشیدن
غیره با ذکر نام
100% 100= N

در مورد طریقه مصرف مواد مخدر از پاسخگویان سئوال شده که به شرح زیر پاسخ گفته‌اند:
13% تزریق؛ 27% خوردن؛
13% استنشاق؛
35% کشیدن بیشترین میزان می‌باشند؛
12% نیز غیره را اشاره نموده‌اند کمترین میزان می‌باشند.
جدول شماره 12- مربوط به شرکت کردن در مراسمات مذهبی پاسخگویان
% Fi Fi Xicl
8/136
2/223 38%
62% 38
62 بلی
خیر
100% 100= N

در خصوص شرکت در مراسمات مذهبی از جوانان سئوال شده است که 62% گفته‌اند شرکت نمی‌کنند و 38% نیز گفته‌اند در این مراسمات شرکت می‌کنند.
جدول توصیفی شماره 13- مربوط به تعداد دوستان صمیمی پاسخگویان
% Fi Fi Xicl
72
8/208
2/79 20%

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *