پایان نامه ارشد : پیشگیری از اعتیاد

هر کار و هر چیزی لذت می برند ولی در عین حال زودرنج و خشن هستند و از اطرافیان توقع زیاد دارند. از لحاظ عاطفی در برابر هیچ کس و هیچ چیز مسئولیت را احساس نمی کنند و همیشه یک نوع مکانیسم دفاعی در برابر دیگران دارند و همیشه در یک حالت اعتراض به سر می برند.
مشخصه اعتیاد
1- رفتار بی اراده:
زمانی که در خود احساس ضرورت برای انجام کاری بطور پیوسته دارید، چیزی بیش از یک عادت معمولی است. تکرار مداوم معمولاً تلاش برای کسب مجدد شادی و نشاط اولیه است زمانی که تمایلات ایده آلیستی بر زندگی حاکم می شوند و انسان را درگیر مسائل جزئی وجود داشت نامربوط می کند. ممکن است نشانه هایی از اعتیاد در انسان باشد.
2- کمبود ارداده:
یکی از علائم و نشانه های رشد و کمال این است که بتوانیم برای رفتار هایمان حد و حدود تعیین کنیم اگر خیلی نسبت به عادت هایمان احساس وابستگی کنیم و برای مهار آن ها قدرتی وجود نداشته باشد، احتمالش زیاد است که به آن رفتار اعتیاد پیدا کرده باشیم.
3- شانه خالی کردن از قبول مسوولیت:

یکی از خصوصیت که بین همه معتادین متداول است این است که عادت خود را تقصیر دیگران می اندازند نادیده گرفتن اهمیت مسائل، دروغ گویی به خانواده و دوستان و سرپوش گذاشتن روی خطاها و اشتباهات، همه و همه نشانه های این است که رفتار فرد، بی اراده و بی اختیار است.
4- جایگزینی برای عادت های ناپسند:
تا به حال متوجه شده ایند که اعضای انجمن معتادین الکلی چقدر قهوه استفاده می کنند؟ یا اینکه چطور افرادی که به تازگی سیگار را ترک کرده اند برای ماه ها پیوسته آدمامس می جوند؟ این افراد یک نوع اعتیاد را با نوع دیگری جایگزین کرده اند چون این باعث قوت قلب آنها می شود.
5- تمایل به عادات ناپسند مختلف:
ممکن است فردی هر شب در غذا خوردن زیاده روی کند و بعد به بهانه داشتن فشار و
استرس بری رفع سوزش معده، داروی، آنتاسید استفاده کند، بدون اینکه بداند به هر دو آن ها معتاد شده است. فردی که به کار اعتیاد دارد و شبها به روابط جنسی نامشروع پناه می برد، ممکن است برای توجیه کار خود بگوید که او برای ایجاد رابطه ای معقولاند تر وقت ندارد. اما این می تواند نشانه ای از تمایل وی برای انجام اعمال ناسالم بصورت عادت باشد.
6- اصلیت خانوادگی:
فرزندان بالغ معتادین الکلی ممکن است به کلی از استفاده مشروبات الکلی امتناع کنند، اما ممکن است به چیز دیگری اعتیاد پیدا کنند. اعتیاد آنها می تواند در ورزش یا کار بیش از حد باشد.
7- عدم اطمینان:
اعتیاد از هر نوعی که باشد، همواره با ناراحتی عدم اعتماد و نا امنی و ترس از شکست همراه است. نشانه دیگر آن عدم احساس تعهد است. فرد معتاد انتخابهای نادرستی انجام می دهد و نمی تواند درک کند که ایجاد یک رابطه صادقانه و با اعتماد با دیگران و قبول تواناییها و ناتوانی هایش چقدر می تواند برایش موثر باشد.
مقاله: کنترل شخصیت معتاد کننده نویسنده: آزمند
مراحل اعتیاد
1- مرحله آشنایی:
این مرحله با تشویق دیگران ( مخصوصاً دوستان ناباب) یا از روی غرور و کنجکاوی خود فرد مشروع می شود.
2- مرحله شک و تردید:
در این مرحله فرد با مبارزه با امیال خود می پردازد.
3- مرحله اعتیاد واقعی:
در صورت ادامه مصرف در مرحله شک و تردید فرد به مرحله اعتیاد واقعی می رسد. در این مرحله پدیده «تحمل» باعث می شود که فرد به مرور زمان بر میزان مصرف خود بیفزاید تا به نشتگی قبلی برسد.
آموزش مهارتهای پیشگیری از اعتیاد
به منظور پیشگیری از اعتیاد به نظر می رسد شناخت و درک علل و گرایش افراد به اعتیاد ضروری است. شواهد نشان می دهد ک مصرف مواد عموماً درسنین نوجوانی آغاز شده و عوامل اجتماعی و متغیرهای مربوط با رشد فردی در آن دخیل هستند. عوامل اجتماعی نظیر: تقلید از بزرگترها (همسالان، والدین، هنر پیشه ها و …)
و میزان درک و فهم افراد از مواد مخدر بسیار تعیین کننده هستند عوامل درونی نیز می تواند افراد را در برابر خطر اعتیاد مستعد و آسیب پذیر نماید. این عوامل عبارتند از نگرش افراد و میزان شناخت فرد از مزایا و معایب مواد مصرفی در واقع افرادی که از پیامدهی منفی مواد آگاهی دارند در مقایسه با اشخاصی که چنین اطلاعی ندارند، کمتر به مصرف مواد مخدر روی می آورند. عوامل درونی دیگر در گرایش افراد به مواد مخدر نقش دارند. مثل، پایین بودن اعتماد به نفس، نیاز شدید به تأیید دیگران، ناتوانی در ابراز وجود، ناتوانائی در پذیرش مسوولیتهای اجتماعی، عدم تحمل شکست. ناتوانی در مواجه، با مشکلات زندگی و …..
اما در خصوص پیشگیری از اعتیاد این مسأله که روش آموزش « مهارتهای زندگی» یک ضرورت است دو الگوی رایج برای معتاد شدن را بررسی می کنیم.
1- الگوی مقابهل با مشکلات:
بر اساس این الگو بعضی از اشخاص به این دلیل به مواد مخدر روی می آورند که بتوانند از این طریق با شکستهای زندگی کنار آمده و یا راه حلی را برای رسیدن به هدف خود بیابند. مثلاً دانش آموزی ممکن است از نظر تحصیلی موفقیت چندانی کسب نکند، ولی با هدف کسب شهرت یا جلب توجه به مواد مخدر روی می آورد.
2- الگوی تاوبرات اجتماعی:
بر اساس این الگو، انگیزه های بین فردی در اعتیاد نقش دارند در واقع جوانان در اور تماس مکرر با افراد معتاد به این مواردی می آورند. این الگو بویژه در جوانانی که استقلال فکری ندارند و قادر به تصمیم گیری مستقل نیستند، بیشتر دیده می شود.
آیا اعتیاد یک نوع بیماری است ؟
اعتیاد یک « بیماری اجتماعی» است که در عوارض جسمی و روانی دارد و تا زمانی که به علل گرایش «بیمار» توجه اعتیاد به مواد مخدر یکی از مهمترین مشکلات اجتماعی، اقتصادی و بهداشتی است که عوارض ناشی از آن تهدیدی جدی برای جامعه بشری محسوب شده و موجب رکود اجتماعی در زمینه های مختلف می گردد. هم چنین ویرانگری های حاصل از آن زمینه ساز سقوط بسیاری از ارزش ها و هنجارهای فرهنگی و اخلاقی شده و بدین ترتیب سلامت جامعه را بطور جدی به مخاطره می اندازد.
تحلیل گران مسائل سیاسی و اجتماعی بر این باورند که در تهاجم و نفوذ فرهنگی، پدیده مواد مخدر مهمترین عامل به تباهی کشیدن و انحطاط اخلاقی جوامع به شمار می رود. متأسفانه گسترش دامه مصرف مواد مخدر در جامعه امروزی به حدی است که حتی قشر متفکر و تحصیل کرده را به سمت خود کشانده است. مبارزه با اعتیاد نیز قطعاً بیش از آنکه مأموریتی در راستای وظایف مصرحه نیروی انتظامی باشد، اقدامی است استراتژیک در مقابله با ابزرار نظام سلطه جهانی در انحطاط اخلاقی جوامع با اهداف خاص سیاسی.
اعتیاد بعنوان یک آسیب اجتماعی، هیچ گاه بطور کامل ریشه کن نخواهد شد. اما با تدبیر، اندیشه و تلاشی مخلصانه می توان آن را به کنترل درآورد. به امید روزی که جامعه ای داشته باشیم که اگر هم در آن فرد معتادی وجود دارد، درصد نجات خویشتن باشد.
چارچوب تئوریک تحقیق

دیاگرام علی تحقیق
سطح تحصیلات – گرایش به مواد مخدر
اختلاف والدین + گرایش به مواد مخدر
فقر اقتصادی – گرایش به مواد مخدر
فقر فرهنگی + گرایش به مواد مخدر
مشکلات روحی + گرایش به مواد مخدر
ضعف باورهای دینی + گرایش به مواد مخدر

متغیرهای وابسته و مستقل
متغیر وابسته
– موادمخدر
متغیر مستقل
– میزان تحصیلات
– اختلافات والدین
– فقر اقتصادی
– فقر فرهنگی
– مشکلات روحی
– ضعف باورهای دینی
فرضیه های تحقیق
میزان فقر اقتصادی و گرایش جوانان به مواد مخدر رابطه وجود دارد.
2- میان سطح تحصیلات و گرایش جوانان به مواد مخدر رابطه وجود دارد.
3- میان فقر فرهنگی و گرایش جوانان به مواد مخدر رابطه وجود دارد.
4- میان اختلاف والدین و گرایش جوانان به مواد مخدر رابطه وجود دارد.
5- میان مشکلات روحی جوانان و گرایش آنها به موادمخدر رابطه وجود دارد.
6- میان ضعف باورهای دینی و گرایش جوانان به مواد مخدر رابطه وجود دارد.

شاخص و معرف سازی
شاخص های مربوط به متغیرهای مستقل
1- میزان تحصیلات – ابتدایی و پایین تر
– راهنمایی
– دبیرستان
– دیپلم و بالاتر

2- باورهای دینی – خواندن نماز و قرآن
– رعایت شئونات اسلامی
– ایمان و اعتقاد به مسائل مذهبی

3- فقر فرهنگی – تحصیلات کم
– عدم آگاهی از مضرات مواد مخدر
– بی توجهی والدین به تربیت والدین

4- اختلاف والدین – مشاجره لفظی بین والدین
– کتک کاری والدین

5- فقر اقتصادی – بیکاری
– میزان درآمد
– برخورداری از تسهیلات رفاهی
– داشتن ماشین و مسکن

6- مشکلات روحی – پرخاشگری
میل به کتک زدن
دلخور و عصبانی
میل به پرت کردن و شکست

– اضطراب
احساس ترس
دلشوره
– منزوی بودن
نداشتن دوست
عدم شرکت در گروه همسالان

تعریف مفاهیم نظری
1- فقر
از دیدگاه‌ تنازعی، فقر یک نتیجه محتوم استشار است که روابط نابرابر میان طبقات اجتماعی ایجاد می‌کند. در نتیجه ثروتمندان شرایط کار و سطح دستمزدها را به دلخواه خود معین می‌کنند و طبقه زحمتکش چاره‌ای جز تن به این وضعیت ندارد. این طبقه به علت نداشتن قدرت، قادر به تغییر روابط نابرابر نیست و ادامه این وضعیت اجتناب‌ناپذیر است.
2- اعتیاد
احتیاج روانی و جسمانی مبرم بر استعمال الکل یا داروی مخدر دیگر که اختیار مصرف و ترک آن از قدرت اراده شخص خارج شده باشد.
3- معتاد
کسی است که رد اثر استفاده مکرر مداوم، متکی و وابسته به مواد مخدر یا دارو شده باشد. به عبارت دیگر قربانی هر نوع وابستگی دارویی یا روانی به مواد مخدر شناخته می‌شود.
4- فرهنگ
مجموعه دستاوردهای مادی و معنیو بشر را فرهنگ می‌خوانند. فرهنگ از دو بخش مادی و معنوی تشکیل شده است. فرهنگ مادی دلالت دارد بر کیله ابزار و وسایلی که توسط بشر شاخته شده و چگونگی بهره‌برداری از آنها و فرهنگ معنوی اشاره به نهادها، باورها، ارزشها مرسوم و میثاق انسانها دارد.
5- سواد
کیفیت یا حالت توانایی خواندن و نوشتن پیامهای روزمره در زبان مادری.
6- باورهای دینی
دین عبارت است از اعتقاد به وجود برتر آفریننده جهان و کاینات و همه لوازم منطقی با این عقیده. بر اساس این تعریف دین در برگیرنده تمامی اصول جهان بینی (توحیدی و الهی) و نیز کلیه قواعد و روش های ایدئولوژی است و فارغ از زمان و مکان به صورت بالقوه در او وجود دارد و در شرایط خاصی در اندیشه و رفتار را بروز می‌کنند. در دیگر سخن دین عبارت است از یک سلسله اعتقادات که ریشه در تعالیم ماوراء الطبیعی، مقدس آسمانی دارد.
تعریف مفاهیم عملیاتی
1- فقر
سازمان ملل: کسی را فقیر دانسته است که از حداقل زندگی در شأن انسان، محروم باشد و حداقل را به این معنا اندازه می‌گیریم که نیاز متعارف بدن به 2500 کالری از طریق ارزانترین، دردستریترین و متعارفترین انرژی یا ماده حاوی انرژی تأمین می‌گردد.
2- فقر فرهنگی
عبارت است از عدم، آگاهی و تحصیلات کم و عدم آینده نگری و درست اندیشی.
3- ضعف باورهای دینی
عبارت است از تضعیف در ادای تکلیف الهی که از طریق ادیان مختلف و مذاهب مختلف برای بندگان خود وضع کرده است. یا عدم اجرای احکام الهی و آنچه که در یک مذهب و یا دین باید بجا آورد.
4- اختلاف والدین
عبارت است از جنگ وصول، یا ستیزه و مشاجر‌ه‌هایی که بین دو نفر به علت عدم توافق فکری و زیستی بوجود می‌آید.
5- اختلالات روانی
شکل مهم دیگری انحراف، ناشی از اختلال روانی یعنی عدم توانایی روان شناختی برای مقابله واقع بینانه و مؤثر با سختیهای معمولی زندگی است. کسانی که اختلال روانی دارند، هنجارهای اجتماعی مربوط به واقعیت را نقض می‌کنند. زیرا رفتار آنان می‌تواند افسردگی غیر منطقیتا خوش خیالیها. خیالات باطل و نارساییها تفکر و زبان را در بر گیرد، رفتار چنین بیمارانی غیر قابل پیش‌بینی و غیر قابل درک می‌باشد و حتی می‌تواند در تضاد با دیگران باشد. دین امر موجب می‌شود روابط متقابل اجتماعی دشوار و یا حتی غیر ممکن شود. مشکلات روحی موجب افسردگی و اضطراب و گوشه نشینی فرد می‌شود.
6- میزان تحصیلات
عبارت است از سطح تحصیلاتی که یک فرد بدست آورده که عبارتند از مقطع ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان دیپلم و بالاتر.
روش شناسی تحقیق
روش مورد استفاده در این تحقیق، روش پیمایشی یا Surrey می‌باشد. در این تحقیق برای جمع آوری اطلاعات از دو تکنیک استفاده نموده‌ایم:
1- کتابخانه‌ای: برای دست‌یابی به آراء و نظریه‌های بزرگان و هم چنین برای آشنا شدن با سابقه تاریخی موضوع از این روش سود جسته‌ایم.
2- پرسشنامه‌ای: این تکنیک عبارت است از مطرح کردن یکسری پرسش برای مجموعه‌ای از پاسخوگیان که غالباً معرف یک جمعیت وسیع‌تر درباره وضعیت اجتماعی شغلی و خانوادگیشان درباره عقاید و ایستارهایشان راجع به مسائل اجتماعی انسانی، دنیوی، معنوی و درباره انتظارتشان، سطح معرفت یا آگاهیشان در مورد یک حادثه یا یک مسئله درباره هر نکته‌ای‌ که اطلاع آن برای محقق جالب است. بررسی پرسشنامه‌ای با چشم‌انداز جامعه شناختی، از نظرسنجی ساده عمیق متمایز است. برای آنکه در بررسی جامعه شناختی باز، یبن فرضیه‌های نظری در آزمون همبستگی‌هایی که این فرضیه‌‌ها توصیه می‌کنند، در نظر است از این لحاظ این بررسی به مراتب سنجیده‌تر و پایدارتر از نظر سنجیها هستند.
به همین منظور و دست‌یابی به نتیجه و تعیین علل گرایش جوانان به مواد مخدر، پرسشنامه‌ای با 28 سئوال مطرح نمودیم و در اختیار جامعه آماری خود قرار دادیم.
حجم نمونه و جامعه آماری
در تعریف نمونه یا جمعیت نمونه باید گفت، در معنای کلی هر فرد از جامعه را می‌توان نمونه آن جامعه خواند. اما در معنای متعارف، در همان جامعه به آن جزئی نمونه گفته می‌شود که معرف جامعه باشد. منظور از ظرط معرف بودن آن است که همه صفات جامعه، خاصه آن صفاتی که از لحاظ موضوع تحقیق دارای اهمیت است به تناسب در نمونه وجود داشته باشد و بتوان نتایج حاصل از آن را به کل جامعه آماری پس بطور کلی و با توجه به توضیحات فوق در تعریف حجم نمونه می‌توان گفت که حجم نمونه، تعداد کل عناصر موجود در نمونه است.
اما منظور از جامعه آماری همان جامعه اصلی است که از آن نمونه‌ای نمایا، یا معرف بدست آمده باشد. جامعه آماری را در مواردی جمعیت و در مواردی دیگر نیز حیطه می‌خوانند. حجم جامعه آماری شامل مجموعه عناصر موجود در جامعه آماری است که مبنای محاسبه در نمونه‌گیری محسوب می‌شود.
به همین سبب ما جامعه آماری خود را از میان معتادینی که به ستاد هماهنگی سازمان بهزیستی (شهید اشرفی اصفهانی جهت تشکیل پرونده و ارجاع به مراکز بازتوانی و یا زندان آورده می‌شدند، انتخاب نموده‌ایم و حجم نمونه خود را 100 نفر برگزیده‌ایم.

جدول توصیفی شماره 1- مربوط به جنس پاسخگویان
% Fi Fi Xicl
8/124
2/205 43%
57% 43
57 زن
مرد
100% 100= N

از ارقام به دست آمده جدلو مربوط لبه جنس پاسخگویان چنین مشاهده شد، 43% از پاسخگویان دختر یا زن می‌باشند و 57% از پاسخگویان مرد، که بیشترین میزان پاسخگویان را تشکیل می‌دهند.
جدول توصیفی شماره 2- مربوط به سن پاسخگویان
% Fi Fi Xicl
2/79
8/172
108 22%
48%
30% 22
48
30 20-15
25-21
26 ساله و بیشتر
100% 100= N

از جدول مربوط به سن پاسخگویان چنین مشاهده شد 22% از پاسخگویان در گروه سنی 20-15 ساله قرار داشتند که کمترین تعداد را تشکیل می‌دهند و بیشترین تعداد 48% از پاسخگویان در گروه سنی 25-21 ساله می‌باشند و 30% از پاسخگویان نیز در گروه سنی 26 ساله و بیشتر می‌باشند.
جدول توصیفی شماره 3- مربوط یه میزان تحصیلات پاسخگویان
% Fi Fi Xicl
234

پایان نامهاینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2/79
8/46 65%
22%

13% 65
22
13 زیر دیپلم
دیپلم و فوق دیپلم
لیسانس و بالاتر
100% 100= N

در مورد میزان تحصیلات پاسخگویان معتاد پرسیده شده است که 65% مدرک یر دیپلم داشته‌اند که احتمال می‌رود بی‌سواد یا ابتدایی یا مقطع راهنمایی و یا در حد دیپلم درس خوانده‌اند؛ که بیشترین تعداد را تشکیل می‌دهند و 22% نیز اعلام کرده‌اند که در حد دیپلم و فوق دیپلم سواد دارند و 13% نیز دارای مدرک لیسانس و بالاتر یا در اصل تحصیلات دانشگاهی دارند که کمترین درصد را تشکیل می‌دهند.
جدول توصیفی شماره 4- مربوط به میزان تحصیلات پد

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *