شهریور ۳۱, ۱۳۹۹

پایان نامه ازدواج غیر قانونی/:قوانین مرتبط با ازدواج

قوانین و مقررات مرتبط با ازدواج

در این گفتار مجموعه عناوین قوانین و مقررات مصوب داخلی در خصوص امر ازدواج با اتباع ایرانی و بیگانه آورده شده است.

الف) قانون ازدواج ‌مصوب ۲۳ مرداد ماه ۱۳۱۰ شمسی

ماده ۱۷ این قانون همانند ماده 1059 قانون مدنی ازدواج مسلمه با غیر مسلم را ممنوع می­داند و در ادامه نیز مضمون ماده 1060 قانون مدنی را دارد و در انتها مجازات یک تا سه سال برای مرد خارجی در صورت تخطی از این حکم در نظر گرفته است.

ب) تعیین مرجع تقاضای تحصیل اجازه ازدواج اتباع خارجه با زنان ایرانی

در تاریخ 24/8/1314 دولت وزارت کشور را مکلف به صدور مجوز ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی نمود، این مقرره که حدود 8 ماه پس از تصویب ماده 1060 قانون مدنی به تصویب رسیده است نشان از وجود تقاضای ازدواج با زن ایرانی به دولت دارد.

ج) تصویبنامه هیئت وزیران راجع به آئین‌نامه زناشوئی بانوان ایرانی با تبعه بیگانه

در تاریخ 13/9/1319 به پیشنهاد وزارت کشور آئین نامه زناشویی بانوان ایرانی با تبعه بیگانه تصویب شد و شرایطی را برای ازدواج بانوان ایرانی با تبعه بیگانه مقرر نمود و حقوق زن ایرانی در این مقرره مراعات شده است.

د) ضوابط و مقررات ازدواج اتباع خارجی با زنان ایرانی

در این بخشنامه که مصوب اجلاس مورخ 16/12/1366 شورای عالی قضائی است ، دادسراها و دادگاهها مکلف به اجرای دقیق مقررات مربوطه نموده و ثبت ازدواج های بدون رعایت ماده 27 قانون ازدواج توسط محاضر ازدواج را قابل تعقیب کیفری دانست.

ه) بخشنامه رئیس قوه قضائیه

بخشنامه ای تحت عنوان بررسی شناسنامه متقاضیان ازدواج با زنان ایرانی به هنگام ازدواج با زنان ایرانی مصوب 13/10/1379 وجود دارد که این بخشنامه متعاقب گزارش های واصله در خصوص غصب شناسنامه های ایرانی توسط اتباع خارجه خصوصا افاغنه برای ایرانی قلمداد کردن خود و ازدواج با زنان ایرانی صادر شده است و سردفتران ازدواج را مکلف به دقت در مدارک ابرازی توسط زوجین و استعلام حسب مورد از ثبت احوال نموده است.

و) آیین‌نامه ازدواج مردان ایرانی با زنان خارجی آواره

این آئین نامه مربوط به دارنده کارت هویت ویژه اتباع خارجی است و این مصوبه که در تاریخ 21/1/1382 به تایید رئیس جمهور رسیده است ، به منظور ساماندهی به ازدواج با زنان خارجی آواره تهیه شده است.

 

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان