مرحله انبساطExpanssion که همراه باتغییر CO2 از حالت مایع به حالت گاز بود و در ضمن اسانسها از مواد معطر جدا میشود.(۱۹)
۹-روش تقطیر تجزیهای
از این روش برای بدست آوردن اسانسهایی که دارای بوی سوخته، استفاده میشوند. زمانی که چوب یا رزین گیاه خانواده کاج را در نبود هوا حرارت میدهند، در اثر تجزیه ترکیبات فرار متعددی حاصل میشوند و توده باقی مانده عبارت از زغال خواهد بود. مواد معطر تقطیر شده و به دولایه تقسیم خواهد شد که یک لایه آبکی حاوی الکل متیلیک (عرق چوب) و پیرو لینو (اسید استیک ناخالص) و لایه تیره رنگ محتوای قطران و ترکیبات دیگر میباشد، که ترکیب آن بستگی به نوع چوب به کار رفته دارد.(۱۹)
۲-۴-۹ کاربرد اسانسها و اثرات درمان
۱-اثر دیورتیک: سیر – لیمو – آویشن- اسطوخودوس- پیاز- جعفری
۲-اثر ضد کرم: سیر- بابونه- دارچین – زیره- رازیانه- مرزه
۳-اثری که باعث دادن خون از ناحیهای به ناحیه دیگر میشود آرتیمیزیا – زوفا- مرزه
۴-اثر گشاد کننده عروق: سیر- مرزنگوش- دارچین
۵-اثر ضد سم: لیمو – اسطوخودوس – لاوند
۶-اثر ترمیم کننده: سیر – بابونه- دارچین- اوکالیپتوس – مرزنگوش- آویشن – تربانتین
۷-اثر ضد مسمومیت: لیمو – اسطو خودوس – اوکالیپتوس
۸-اثر حیات بخش: بابونه- لیمو- آویشن
۹-اثر آرام بخش: میخک که در جراحیهای دندان برای بی حس کردن از آن استفاده میشود.
۱۰-اثر ضد تعریق: مریم گلی
۱۱-اثر قابض: شمعدانی – مریم گلی
۱۲-اثر باکتریسید: سیر – بابونه
۱۳-اثر ضد سرفه : زوفا
۱۴-اثر ضد نفخ: انیس سبز- زیره- لیمو -گشنیز- ترخون- رازیانه- میخک- مرزنگوش- نعنا- آویشن
۱۵-اثر تحریک کننده جهت انقباض کیسه صفرا: بابونه- اسطوخودوس
۱۶-اثر خلط آور: رازیانه- مرزنگوش- مرزه- پیاز- آویشن
۱۷-اثر شیر افزا: زیره -به لیمو
۱۸-اثر خوابآور: ریحان – بابونه- اسطوخودوس- مرزنگوش
۱۹-اثر افزایش دهنده فشار خون: زوفا- مریم گلی- آویشن
۲۰-اثر کاهش دهنده: بابونه – لیمو- اسطوخودوس- مرزنگوش- سیر
۲۱-اثر تسکین دهنده: بابونه- لیمو- اسطوخودوس- آویشن- سنبل الطیب
۲۲-اثر بهبود جریان خون: سدر – لیمو
۲۳-اثر ضد انگل: سیر- دارچین – زیره – آویشن – اوکالیپتوس- اسطوخودوس- نعنا- تربانتین
۲۴-اثر ضد افسردگی: پرتقال – لیمو ترش- گریپ فروت
۲۵-اثر روی کیسهی صفرا: ریشه زردچوبه- زیره سیاه- اسطوخودوس- نعنا(۶۱)
۲-۶-۱۰ عوارض جانبی اسانسها
۱-سوزش و خارش
روغنهای محرک میتوان به کاسیا، بادیان، هل، رازیانه و میخک اشاره کرد.
۲-حساسیت
با تاثیر بر روی سیستم ایمنی و با تولید آنتی بادی بدن به آن ماده شیمیایی یا ترکیبات مشابه آن واکنش نشان میدهد. شدت این واکنش از یک خارش شدید تا شوک آنافیلاکسی متغیر است.
۳-سقط جنین
با تحریک رحم باعث سقط جنین میشود به عنوان مثال مصرف بیش از حد جعفری سبب سقط جنین میشود.
۴-اثرات بی حسکنندگی و بیهوش کنندگی
تعدادکمی از اسانسها در دوزهای سمی زیاد سبب بیهوشی، فلج و سکته ناقص و ضایعات عمدهای را در بافتها باقی میگذارند به عنوان مثال اسانس جعفری در صورت مصرف زیاد و طولانی باعث فلج اعضای بدن میشود.
۵-واکنش حساسیت به نور
برخی از اسانسها واکنش حساسیت به نور ایجاد میکنند، که به صورت التهاب پوست و تشکیل تاول مشاهده میشود. به عنوان مثال روغنهای سداب ، زیره، لیموترش، نارنگی، لیمو شیرین، پرتقال، سدر و شوید.
۶-اثر سمی بر روی کبد وکلیه
مصرف بیش از حد اسانس به شکل خوراکی سبب تحریک کلیهها و کبد شده و باعث آسیب کلیوی و نفروتوکسیته میشود.
۷-اثرات سرطانزایی
مصرف بیرویه اسانسها از جمله اسانس زعفران باعث ایجاد سرطان کبد میشود که این امر به دلیل وجود ترکیب سمی در اسانس این گیاه میباشد.
۸-هیجان و تشنج:( ۱۰و۲۲)
۲-۴-۱۱ دلیل استفاده از اسانسها به جای گیاهان دارویی
از اسانسها برای درمان بیماریهای حاد استفاده میشود در حالی که گیاهان دارویی در درمان بیماریهای مزمن به کار میروند. گیاهان دارویی و اسانسها از لحاظ خواص و روش عمل کاملاً متفاوت هستند.(۲۲)

بخش پنجم
متیل جاسمونات

۲-۵-۱ هورمونهای گیاهی
هورمونهای گیاهی بیشتر به عنوان یک ماده آلی است تا یک ماده غذایی (مادهای که کربن و انرژی یا عناصر معدنی ضروری تامین میکنند) در مقادیر بسیار کم فعالیت کرده (مثلاً کمتر از یک میلی مول، اغلب کمتر از یک میکرو مول) در بخشهای معینی از گیاه ساخته شده و به جایگاههای دیگری منتقل میشود، و در آنجا واکنشهای بیوشیمیایی، فیزیولوژیکی ویا مرفولوژیکی را سبب میشود. هورمونهای گیاهی در بافتهایی فعال میشوند که نسبت به محل تشکیل آن فاصله دارند. یک تنظیم کننده رشد یک ترکیب آلی است که سبب پیش بردن، مهار شدن و یا تغییرات کیفی در رشد و نمو میشود. از این رو تمام هورمونها باعث تاثیراتی بر روی رشد گیاه میشوند، ولی عکس این موضوع درست نیست. صدها ترکیب سنتزی به صورت خالص وجود دارند که همانند تنظیم کنندههای رشد عمل میکنند ولی هورمون نیستند.(۱۱)
۲-۵-۲متیل جاسمونات
جاسموناتها گروهی از ترکیبات ویژهی حلقوی سیکلوپنتانون میباشند ،که در ۲۰۶ گونهی گیاهی مشخص شده اند و نمایندهی ۱۵۰ تیرهی گیاهی میباشندکه این تیرهها شامل: سرخسها، خزهها و قارچها میباشند؛ اظهار شده است که آنها در سراسر سلسله گیاهی حضوری گسترده دارند.(۲)
اسید جاسمونیک عضوی از رده جاسموناتها هورمونهای گیاهی است کاربرد این هورمون در پس از برداشت میتواند سیستم دفاعی گیاه را فعال کند و از اختلالات پس از برداشت در یکسری از محصولات باغبانی جلوگیری کند. پس از کشف و استخراج متیل جاسمونات از گل یاسJasminum grandiflorum ، اسید جاسمونیک از قارچ بیماریزا Lasiodiplodiatheobremeal استخراج شد.(۲۶)

جاسموناتها از زخمهای گیاه ساطع میشود و یک ارتباط بین گیاهان آسیب دیده و ترکیبات فرار جاسموناتها دیده شده است. که سبب جلب بند پایان مفید میشود که این یک پاسخ مفید بالقوه درتولید محصولات باغبانی است. (۸۰)مقدار جاسموناتها در برخی از بافتها بیشتر از بافتهای دیگر است. (۱۰۶)

۲-۵-۳ ترکیب شیمیایی متیل جاسمونات
این ماده با فرمول شیمیایی C13H20O3 با جرم مولی g/mol 3/224 شکل ظاهری مایع بی رنگ میباشد دمای ذوب از کمتر C? 25 و دمای جوش C? 90-88 میباشد. (۱۰۶)

شکل (۲-۶) ساختار متیل جاسمونات

۲-۵-۴ محل تولید
این اسید به روش زیستی از اسید لینولئیک به وسیله روش Octadecanoid ابتدا در کلروپلاست و سپس در ادامه در پراکسی زوها ساخته میشود. مناطق انتهای ساقه، برگهای جوان، میوههای نارس و مریستمهای انتهای ریشه دارای بیشترین مقدار از جاسموناتها هستند. غالباً در اثر زخم و آسیب در گیاهان میزان جاسمونیک اسید که تحت تاثیر ژنهای ویژه ای است سنتز آنها افزایش مییابد.(۸۲)

متن کامل در سایت    40y.ir

۲-۵-۵ روشهای کاربرد
جاسموناتها با روشهای گوناگونی بر گیاهان استعمال میشود، برای مثال متیل جاسموناتها را به صورت گاز در محیط سربسته بر روی گیاهان استفاده میشود. متیل جاسموناتها در فاز گازی پاسخی دفاعی در گیاه را موجب میشوند به صورت ژلهای در محیط کشت بافتها و یا به صورت مایع در محلولهای هیدروپونیک و به فرم افشانهای بر روی سرشاخه هوایی انجام میشود.(۲)

۲-۵-۶ اثرات متیل جاسمونات در گیاهان
الف) اثرات فیزیولوژیکی
نشان داده است که جاسموناتها اثرات تحریک کنندگی و بازدارندگی بر روی مورفولوژی و فیزیولوژی گیاهان دارند،که برخی از این اثرات شبیه به آبسیزیک اسید و اتیلن میباشد. استعمال خارجی جاسمونیک اسید اثر بازدارندگی روی رشد طولی گیاهچه، رشد طولی ریشه، رشد قارچ میکوریزا، رشد بافتهای کشت شده، جنین زایی، جوانهزدن بذر، جوانهزدن دانهی گرده، تشکیل جوانه گل، بازشدن گل، سنتز کاروتنوئیدها، تشکیل کلروفیل، بیوسنتز روبیسکو و فعالیتهای فتوسنتزی را دارا میباشد.
علاوه بر اثرات بازدارندگی، جاسموناتها اثر القایی بر رشد طولی حلقههای نیشکر، تمایز در کشت بافت گیاهی، تشکیل ریشههای نابجا، شکستن خواب بذر، جوانهزدن، رسیدن میوه، پیری برگ، ریزش برگ، تشکیل غده، پیچش پیچک، انسداد روزنه، شکستن میکروتوبولها، تجزیه و تخریب کلروفیل، تنفس، بیوسنتز اتیلن و سنتز پروتئین را دارند.(۲)که نمونههایی از تحقیقات توسط محققین در مورد اثرات فیزیولوژیکی متیل جاسمونات در زیر اشاره شده است.
پس از دودهه از شناسایی اولیه مشخص شده است که جاسموناتها به عنوان یک خانواده جدید از هورمونهای گیاهی نقش مهمی در تنظیم فرایند رشد ونمو دارند .(۷۲)
جاسمونیک اسید و متیل استر آن (متیل جاسمونات) ترکیبات مشتق شده از سیکلو پنتان لینولینک اسید می باشند، جاسموناتها از مسیر لینولینک اسید به جاسمونیک اسید تبدیل میشود .(۷۲)
جاسموناتها مانند سایر هورمونهای گیاهی، اثرات بیولوژیکی متنوعی دارند. کاربرد آنها موجب پیری، ریزش برگها، پیچش، بسته شدن روزنهها، سنتز بتا کاروتن، سنتز اتیلن و ممانعت از رشد ریشه میگردد.(۱۱۵)
جاسموناتها به عنوان ترکیبات پیام رسان کلیدی در فرایند القا که منجر به تجمع متابولیتهای ثانویه میشود معرفی شدهاند.(۱۱۵)
وهمچنین نشان داده شده است که کاربرد متیل جاسمونات در محیط کشت تنباکو باعث افزایش شد فعالیت میتوزی شده است. (۴۰)
گزارش دیگری حاکی است که متیل جاسمونات باعث افزایش شدید محتوای پروتئین در ریشه و ساقه کلزا گردیده است.(۴۰)
گزارشات مختلفی مبنی بر تاثیر متیل جاسمونات بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان در گیاه آرابید وبسیس،کلزا و بادام زمینی ارائه شده است.(۴۳و۷۰)
جاسمونات ها و اسیدهای آزاد آن تنظیم کننده مهم سلولی هستند و در روند های گوناگون رشد و تکامل گیاه، مراحل گلدهی و رسیدن میوه نقش مهم و تاثیر گذاری به عهده دارند .(۷۰)
ودر تحقیقاتی که در گل همیشه بهار صورت گرفت نشان داد افزایش غلظت متیل جاسمونات باعث افزایش محتوای لیگنین می شود، ولی مقادیر فنلی در بخش هوایی کاهش را نشان میدهد.(۱۸)
یکی از مهمترین تغییرات شکلگیری اندامهای ذخیرهای است برای مثال غدهزایی در یام چینی توسط جاسموناتها افزایش مییابد. اسپری زمین تحت کشت یام چینی با غلظت ۵- ۱۰ میلی گرم بر لیتر با جاسمونات اسید عملکرد غدهها را حدود ۱۵-۴۰% افزایش میدهد.(۶۶)
تیمار قبل از برداشت میوههای تمشک با ۰۱/۰ یا ۱/۰ میکرو مولار متیل جاسمونات میزان آنتوسیانین، فنلیک، آنتیاکسیدان و محتوای عطری میوهها را بهبود بخشید.(۱۱۶)
به طور معمول استفاده از متیل جاسمونات به صورت خارجی در کشت سلولی گیاهی برای فعال کردن متابولسیم ثانویه استفاده میشود، اما مطالعاتی که در مورد تأثیر آن بر رشد گیاه صورت گرفته است نشان میدهد که جاسموناتها، فعالیت زیستی گوناگونی مانند باز دارندگی رویش و جوانهزدنی دانه و دانه گرده و مهار

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *