مرداد ۱۸, ۱۳۹۹

خدمتگزاری، بیشترین رابطه را با اعتماد شهروندان به شهرداری

 

فهرست شکل­ها

عنوان صفحه

۲-۱. شکل: نقطه اشتراک بین استانداردهای اخلاقی و الزامات قانونی۲۷

۴-۱. شکل: نمودار جنسیت پاسخ دهندگان.۴۸

۴-۲. شکل: نمودار توزیع فراوانی مربوط به سن پاسخ دهندگان۴۹ فایل متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir موجود است.

۴-۳. شکل: نمودار فراوانی مربوط به تحصیلات پاسخ دهندگان۵۰

۴-۴. شکل: توزیع خطاهای رگرسیونی.۵۲

۴-۵. شکل: توزیع خطاهای رگرسیونی.۵۵

۴-۶. شکل: توزیع خطاهای رگرسیونی.۵۸

۴-۷. شکل: توزیع خطاهای رگرسیونی.۶۱

۴-۸ . شکل: توزیع خطاهای رگرسیون.۶۴

 

 

چکیده: فایل متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir موجود است.

هدف از انجام این تحقیق بررسی نقش و تأثیر اخلاق مدیران در افزایش میزان اعتماد شهروندان ماهشهر به شهرداری است. این تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی از لحاظ هدف بوده و از نوع تحقیقات توصیفی است. جامعه آماری این تحقیق شهروندان ماهشهری است که با بهره گرفتن از روش نمونه گیری تصادفی، ۲۷۱ نفر از مراجعه کنندگان به شهرداری در مدت دو هفته مورد پرسش قرار گرفتند. ابزار اصلی تحقیق پرسشنامه بوده که روایی آن توسط پانلی از متخصصان در دو بخش روایی ظاهری و محتوا احراز گردیده است و پایایی آن بوسیله ضریب آلفای کرونباخ برای بخش­های مختلف احراز گردید.پس از تکمیل پرسشنامه­ها، مراحل تجزیه و تحلیل داده­ ها در دو بخش توصیفی و استنباطی صورت گرفت. نتایج بدست آمده از تحلیل­های توصیفی نشان می­دهد که ۶۸ درصد از پاسخگویان مرد و ۳۸ درصد دارای تحصیلات لیسانس بوده و بیشترپاسخگویان در بازه سنی ۴۱ تا ۵۰ سال قرار دارند.
نتایج حاصل از آزمون­های فرضیات تحقیق نشان می­دهد که در بین تمامی موارد مطرح شده در فرضیات تحقیق، ارتباط مثبت وجود دارد. همچنین فرضیه اصلی پژوهش که ارتباط ویژگی­های اخلاقی مدیران و اعتماد شهروندان به شهرداری ماهشهر است نیز ارتباط مثبت و معنی­دار است.
     پژوهش حاضر نشان می­دهد که خدمتگزاری، بیشترین رابطه را با اعتماد شهروندان به شهرداری ماهشهر دارد به عبارتی شهرداری ماهشهر از طریق خدمتگزاری، اعتماد بیشتری در میان مشتریان ایجاد کرده است.

کلمات کلیدی: اخلاق مدیران، اعتماد شهروندان، خدمتگزاری.

 

مقدمه
کارهایی که به آنها کار اخلاقی گفته می­شود فرقشان با کار عادی این است که قابل ستایش و تحسین­اند. به عبارت دیگر یعنی انسان برای آنها ارزش قایل است. تفاوت کار اخلاقی با کار طبیعی در این است که کار اخلاقی در وجدان هر بشری دارای ارزش است( مطهری، ۱۳۶۶). مکتب انسان ساز اسلام به دنبال تربیت خلیفه الهی، یعنی انسان الهی که مظهر صفات حق تعالی است، برای رسیدن به این هدف عالی، مجموعه ­ای از دستورات الهی در قالب اعتقادات، احکام و اخلاق بیان شده است. با توجه به جامعیت و فراگیر بودن اسلام به عنوان آیین زندگی، نوع نگاه اسلام به مدیریت مشخص خواهد شد. مدیریت از مهمترین مباحث جهان امروز است که با آن می­توان به دنیای بشریت کمک­های شایانی کرد زیرا جامعه بشری برای رسیدن به هدف به مدیرانی احتیاج دارد که هم هدف را خوب بشناسند و هم ابزار رسیدن به آن هدف را. همانطور که استاد مطهری می­فرمایند: مدیریت صحیح از ضعیف­ترین ملت­های دنیا قوی­ترین ملت­ها را می­سازد.

بنابراین اسلام مکتبی است هدفمند و هدف آن تقرب به خداست. مدیریت اسلامی هم جزیی از این برنامه­ ها است. مدیر در مدیریت اسلامی نقش الگو دارد لذا داشتن یک سری خصوصیات و ویژگی­ها که بیانگر کفایت و شایستگی او برای مدیریت است مدنظر قرار می­گیرد که عبارتند از: اخلاص، رهبری، آگاهی و قدرت، خودسازی، امانتداری، خدمتگزاری، عدالت، وجدان کاری و . (فروزنده دهکردی و جوکار، ۱۳۸۶).

 

تعریف مساله و بیان موضوع تحقیق
اخلاق در علم مدیریت به تازگی مطرح و جذابیت خاصی برای محققین این رشته علمی فراهم نموده و چشم­ انداز تحقیقاتی فراوانی برای آن می­توان متصور بود. علم مدیریت به دلیل ماهیت استراتژیک آن در کمک به تصمیم ­گیری در حوزه انسانی نسبت به سایر علوم از اهمیت خاصی برخوردار است چرا که هر تصمیم در این حوزه می تواند به اقشار مختلف جامعه، محیط و طبیعت اثرگذار باشد از جمله طریق مؤثر به منظور وارد ساختن مباحث اخلاقی در امور روزمره انسانی لحاظ اخلاق در تصمیم ­گیری و متعاقباً در عملیات به عنوان یک سیستم پشتیبانی تصمیم می­باشد. از سویی دیگر امروزه تأکید برمباحث اخلاقی و به گسترش بوده و از جمله طرق مؤثر در اعمال مباحث اخلاقی و اجرایی کردن بحث اخلاقیات در جامعه، توجه به مباحث اخلاق در تصمیم ­گیری یا اخلاق در علم مدیریت می باشد. با گسترش تحقیقات در حوزه اخلاق در علم مدیریت در سال های اخیر، آینده­نگری مطلوبی را برای اخلاق در حوزه علم مدیریت و تصمیم ­گیری می­توان تصور کرد.

اخلاقیات به عنوان سیستمی از ارزش­ها، باورها، اصول، مبانی باید­ها و نباید­ها تعریف می­شود که بر اساس آن نیک و بدهای سازمان مشخص می­شود و عمل بد از خوب متمایز می­گردد(الوانی، ۱۳۸۰).

اخلاق، عبارتست از قواعد ارزشی و هنجاری یک جامعه که در رفتار افراد آن انعکاس می­یابد. اینکه چگونه اصول اخلاقی را بر موارد خاص اعمال کنیم، همان اخلاق کاربردی است که شامل اخلاق اقتصادی پزشکی محیط­زیست علمی اخلاق در سازمان و مدیریت می­باشد(جباری، ۱۳۸۶). بحث اخلاق در حقیقت عمده ­ترین چالش مدیریت است زیرا بیانگر تقابل بین عملکرد اقتصادی(که به وسیله درآمدها، هزینه­ها و سودها اندازه ­گیری می­شود) و عملکرد اجتماعی(که در قالب تعهدات آن سازمان در داخل و خارج نسبت به دیگران بیان می­شود) می­باشند(هس مر، ۱۳۸۲). رواج ادبیات اخلاق در علم مدیریت و گسترش آن در آینده می ­تواند آن را با ادبیات اخلاق در کسب و کار ارتباط دهد لذا در ابتدا به مرور ادبیات اخلاق در کسب و کار پرداخته می­شود.

 

۱-۳- اهداف تحقیق

هدف اصلی: یافتن ارتباط بین اخلاق مدیران و اعتماد شهروندان در شهرداری ماهشهر.

اهداف فرعی:

بررسی ارتباط بین امانتداری و اعتماد شهروندان
بررسی ارتباط بین خدمتگزاری و اعتماد شهروندان
بررسی ارتباط بین مسولیت­پذیری و اعتماد شهروندان
بین انضباط کاری بررسی ارتباط و اعتماد شهروندان
بررسی ارتباط مهرورزی و اعتماد شهروندان
۱-۴- سوالات تحقیق

۱-آیا بین امانتداری و اعتماد شهروندان ارتباط وجود دارد؟

۲- آیا بین خدمتگزاری و اعتماد شهروندان ارتباط وجود دارد؟

ادامه مطلب در لینک زیر

https://abisho.ir/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%86%d9%82%d8%b4-%d9%88%db%8c%da%98%da%af%db%8c-%d8%a7%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%82%db%8c-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%a7/

 

 

سایت های دیگر:

پایان نامه نقش ویژگی اخلاقی مدیران در افزایش اعتماد شهروندان
عوامل افزایش جرم و بزهکاری – عوامل درونی و شخصی -علل و انگیزه ها و خصوصیات روحی و اخلاقی