موضوع : عوامل اجتماعی موثر بر بازگشت زنان به اعتیاد

۵-نظریه فشار آگینو [۱]
در نطریه فشار رابرت آگینو معتقد است سه منشاء کلی فشار وجود دارد :۱- عدم موفقیت در دستیابی به اهداف با ارزش از نظر جانعه است ۲- وقوع حوادث بزرگ و تاثیرگذار از نظر اجتماعی مثلا از دست دادن نزدیکان ، طلاق پدر و مادر ، اخراج از شغل یا اخراج از مدرسه ۳- تجربه وقوع حوادث منفی از نظر ارزشهای اجتماعی است که شامل تجربیاتی مانند سوءاستفاده جنسی از کودکان ، قربانی واقع شدن در یک واقعه جنایی ، تنبیه های لفظی یا جسمانی می­باشد آگینو معتقد است این فشارها تمایل به گژرفتاری را در افرادایجاد می­کند (ممتاز ،۱۳۸۱ :ص۷۷).
۶-نظریه کنترل [۲]
این نظریه به جای توجه به علت همنوایی افراد بیشتر به دنبال علل ناهمنوایی افراد بوده است و معتقد است که ناهمنوایی و هنجارشکنی و کج روی افراد ریشه در عدم مهار صحیح و کارا دارد. این دیدگاه از سویی زندگی را پر از وسوسه ، نیرنگ و فریب می­داند و از سویی دیگر برخی از عوامل انحرافی را مفید و سودمند می­شمارد بنابراین زمینه و شرایط را برای رفتارهای نابهنجار فراهم می­داند و مدعی است که همنوایی مردم بدین سبب است که اعمال و رفتار آنان توسط جامعه مهار می­شود به طوری که هر قدر میزان این مهار بیشتر باشد و نظارتهای گوناگون از قبیل رسمی و غیر رسمی ، بیرونی و درونی، مستقیم وغیر مستقیم ، وجود داشته باشند و حساسیت مردم و مسئولان افزایش یابد میزان همنوایی مردم بیشتر خواهد بود و اگر مهاری از سوی جامعه وجود نداشت همنوایی اندکی به وجود می­آید این دیدگاه تا حدی متاثر از نظریه دورکیم در مورد انحراف است که معتقد است هر قدر میزان همبستگی افراد جامعه بیشتر باشد به همان میزان رفتارهای نابهنجار آنان کمتر است و مردم از ارزشها و هنجارهای اجتماعی بیشتری پیروی می­کنند ولی هر قدر میزان همبستگی بین اعضا جامعه کمتر باشد و افراد از جامعه بریده باشند به همان نسبت احتمال انحراف آنها بیشتر است  (رابرتسون[۳] ،۱۳۷۲ :ص ۱۷۵).
[۱] – TheoryAgynv pressure
[۲] – Control Theory
[۳] – Robertson

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  • آیا سهولت دسترسی به موادمخدر بر بازگشت زنان به سوء مصرف موادمخدر تاثیر دارد؟
  • آیا معاشرت با دوستان و همسالان معتاد بر بازگشت زنان به سوء مصرف موادمخدر تاثیر دارد؟
  • آیا وضعیت اشتغال بر بازگشت زنان به سوء مصرف موادمخدر تاثیر دارد؟
  • آیا برچسب زنی از طرف جامعه بر بازگشت زنان به سوء مصرف موادمخدر تاثیر دارد؟

۵ – آیا وجود فرد معتاد در خانواده بر بازگشت زنان به سوء مصرف موادمخدر تاثیر دارد؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : عوامل اجتماعی موثر بر بازگشت زنان به اعتیاد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *