فایل جدید : پایان نامه درمورد پیش دبستانی، پایان نامه، محتوای آموزشی، آموزش و یادگیری- خرید متن کامل

: ویژگی های مشترک انیمیشن با کودک…………………………………………………………………………………..۱۴۰
۷-۶: فواید استفاده از انیمیشن آموزشی ………………………………………………………………………………………….۱۴۳
فصل هشتم: نتایج یک آزمون
۸-۱: جامعه، نمونه، روش نمونه گیری …………………………………………………………………………………………….۱۴۴
۸-۲: ابزار یا متغیر مستقل…………………………………………………………………………………………………………………۱۴۵
۸-۳: متغیر وابسته …………………………………………………………………………………………………………………………….۱۴۵
۸-۴: شاخص های پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………….۱۴۶
۸-۴-۱: موضوع …………………………………………………………………………………………………………………………………۱۴۶
۸-۴-۲: رنگ………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۴۷
۸-۴-۲-۱: نوع رنگ ………………………………………………………………………………………………………………………….۱۴۷
۸-۴-۲-۲: اشباع ………………………………………………………………………………………………………………………………۱۴۷
۸-۴-۲-۳: درخشندگی …………………………………………………………………………………………………………………….۱۴۷
۸-۴-۳: شکل ……………………………………………………………………………………………………………………………………۱۴۸
۸-۴-۴: محتوای آموزشی …………………………………………………………………………………………………………………۱۴۹
۸-۴-۵: تأکید ……………………………………………………………………………………………………………………………………۱۴۹
۸-۴-۶: کادر ……………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۵۰
۸-۵: روش اجرا …………………………………………………………………………………………………………………………………۱۵۰
۸-۶: یافته ها …………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۵۲
۸-۶-۱: موضوع …………………………………………………………………………………………………………………………………۱۵۳
۸-۶-۲: رنگ ……………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۵۵
۸-۶-۳: شکل ……………………………………………………………………………………………………………………………………۱۵۷
۸-۶-۴: محتوا …………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۵۹
۸-۶-۵: تأکید ……………………………………………………………………………………………………………………………………۱۶۱
۸-۶-۶: کادر ……………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۶۳
۸-۷: بررسی جزئیات ………………………………………………………………………………………………………………………..۱۶۵
فصل نهم: بحث، تحلیل و نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………..۱۶۷
فصل دهم: گزارش پروژه عملی ………………………………………………………………………………………………….۱۹۰
منابع
منابع فارسی ………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۹۴
پایان نامه ها ………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۹۸
منابع انگلیسی …………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۹۹
مقدمه

متن کامل در سایت    40y.ir

شرایط زندگی ماشینی امروز، کودکان را از برخی مواهب دوره های گذشته محروم ساخته و در مقابل، شرایط رفاهی و آموزشی بسیار بهتر از کودکان دیروز به آنها بخشیده است. یکی از وظایف رسانه تلویزیون این است که جای خالی بخشی از نداشته ها را تا حدودی برای کودکان پر نماید و نحوه استفاده از داشته های ارزشمند کودکان را به شکلی ظریف و تأثیر گذار به آنان آموزش دهد. با توجه به تطابق قالب انیمیشن با ساختار ذهنی کودکان، تولید برنامه های انیمیشن در جهت دستیابی به اهداف فوق الذکر، بسیار حیاتی است.
همانطور که به نظر می رسد، یکی از کارکردهای تلویزیون استفاده از آن در امر انگیزش و آموزش است. اما دریافت اینکه تلویزیون و انیمیشن ها چگونه می توانند محتوای آموزشی را به کودکان بیاموزند یا آنان را برای پرداختن به مباحث خاصی برانگیزند با رویکردها و مطالعاتی در جهت شناخت مخاطب کودک امکان پذیر خواهد گردید. روشی که کاربرد آن برای گروه های تولیدی برنامه های کودک بسیار مفید خواهد بود، تحقیقی است که به تحقیق مرحله ای شهرت یافته است. مسائلی که در تحقیقات مرحله ای به آنها پرداخته می شود اساسی ترین مسائل برای موفقیت تلاش های انجام یافته محسوب می شوند. ازجمله مسائل این است که آیا کودکان محتوا را دوست دارند؟ آیا به محتوا توجه نشان می دهند؟ آیا کودکان پیام های خواسته و ناخواسته از برنامه درک می کنند؟ آیا این پیام ها خوشایند هستند یا ناخوشایند؟ آیا تماشای این برنامه ها برای کودکان مفید خواهد بود؟ برای دستیابی به اهداف چگونه می توان محتوا را تغییر داد؟ سوال های مربوط به تحقیقات مرحله ای نه حاوی سوال های نظری است و نه روش های ایده آلی دارد. اما قطعاً موجب اصلاح برنامه های تلویزیونی که برای کودکان ساخته شده است می شود. هنگامی که تحقیق مرحله ای با کار افراد ماهر و راهنمایی های مشورتی مناسب متخصصان هماهنگ و ترکیب شود، برنامه ساخته شده برای کودکان جذاب و قابل فهم خواهد بود.
بررسی ارتباط تماشای انیمیشن و انگیزه کشیدن نقاشی توسط کودکان مسئله ای است که باعث شکل گیری و جمع بندی رساله حاضر گردیده است. در این تحقیق که شامل ده فصل می باشد، نگارنده در پی تحلیلی بر تأثیر تماشای انیمیشن های مشوق نقاشی بر نقاشی های کودکان پیش- دبستانی است. در فصل نخست، چرایی و چگونگی انتخاب موضوع تحقیق و پیشینه ای از تحقیقات مرتبط ارائه خواهد گردید. در فصل دوم بررسی خواهد شد که انگیزش، آموزش و یادگیری به ویژه در کودکان از چه طرقی صورت می پذیرد. فصل سوم این رساله به روش ها و اصول آموزش هنر به کودکان می پردازد. در فصل چهارم درجهت شناخت مخاطب، نکاتی پیرامون کودکان بیان گردیده و به طور خاص به ویژگی های کودکان پیش دبستانی در حیطه های مختلف رشد شناختی، اجتماعی و اخلاقی و… خواهیم پرداخت. در فصل پنجم به شکلی گسترده ویژگی های نقاشی کودکان را خواهیم شناخت. درفصل ششم مباحثی پیرامون رسانه، تلویزیون و نحوه بر قراری ارتباط کودک با تلویزیون ارائه خواهد گردید. در فصل هفتم میزان علاقه و اشتیاق کودکان را به تماشای انیمیشن درخواهیم یافت. علاوه بر این با تأثیرات ویژه انیمیشن بر کودک آشنا شده و به اشتراکات بسیار گسترده دنیای ذهنی کودکان و دنیای فانتزی انیمیشن پی خواهیم برد. در فصل هشتم که از نظر اهمیت موضوع، مهم ترین بخش این رساله نیز می باشد، روند اجرا و نتایج به دست آمده از یک آزمون که توسط محقق انجام گرفته است ارائه خواهد گردید. در این بخش به شکل اختصاصی به تأثیر انیمیشن های مشوق نقاشی بر کودکان پیش دبستانی خواهیم پرداخت و سوالات اصلی و کلیدی تحقیق را پاسخگو خواهیم بود. در نهایت فصل نهم، به ارائه نتایج حاصل شده از این تحقیق می پردازد. فصل دهم به شکلی کاملاً جداگانه، گزارشی درباره بخش عملی پایان نامه در اختیار خواهد گذاشت.
فصل اول
کلیات پژوهش
۱-۱: اهمیت مسئله
درباره تأثیر برنامه های تلویزیون بر روی افراد به ویژه کودکان، و نیز درباره نقاشی کودک تحقیقات بسیاری صورت گرفته است.
در سال های اخیر روان شناسان نقاشی را در مقام فعالیتی بغرنج برای کودکان پذیرفته اند و همراه با این پذیرش، این واقعیت نیز تحقق یافته است که فرآیند نقاشی می تواند تأثیری چشمگیر در تصویر تمام شده داشته باشد. کودکان در جریان ساخت تصویر با مسائلی چون برنامه ریزی، جاگذاری و هم راستا کردن اجزای تصویر مواجه می شوند. راه حل های کودکان برای این مسائل را می توان تابع و تحت تأثیر گرایش های ادراکی و کارکردی ایشان دانست. فقط زمانی که تمامی این عوامل بررسی و درنظر گرفته شوند می توانیم به تفسیر نقاشی های کودکان از لحاظ آنچه ممکن است از دنیای ادراکات و احساسات ایشان در معرض دید ما قرار دهند بپردازیم.
فعالیت های هنری به شناخت کودک از دیگران کمک می کنند و موجب آگاهی کودک نسبت به محیط اطرافش می شوند. کودکان در این بین به مشارکت و تبادل

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *