تیر ۲۴, ۱۳۹۹

پایان نامه رایگان درباره دی اکسید کربن

میباشد. با استفاده از قانون دارسی معادله فوق بصورت زیر تبدیل میشود.

برای یک آبخوان در دو بعد معادله فوق بصورت زیر است،
این معادله نشان میدهد که آهنگ افزایش جرم بعلاوه شار حجمی خالص خارج شده از حجم کنترلی برابر آهنگ رهاسازی است. حالت کلی معادله فوق برای سه-بعد بصورت زیر است.

در معادله فوق W’ مقدار نشر چشمه میباشد.
با استفاده از معادلات و قانون دارسی و بسط در دستگاه مختصات دکارتی خواهیم داشت،
qx= kxx Ix, qy= kyy Iy, qz= kzz Iz

پایش پارامترهای آبهای سطحی
ازجمله برنامه‌های پایش آبهای سطحی علاوه بر تعیین وشناخت مشخصات حوزه‌های آبریز در منطقه مورد بررسی، انجام موارد ذیل می‌باشد:
اندازه‌گیری سطح آب
اندازه‌گیری عمق آب
اندازه‌گیری سرعت آب
اندازه‌گیری دبی آب
کیفیت آب
برنامه مانیتورینگ آبهای سطحی در زمان بهره برداری نیروگاه اتمی بوشهر بمانند پایش آبهای زیر زمینی از عناصر پایش محیطی می‌باشد، هر چند که در واقع پایش آبهای خلیج فارس در همین راستا اجرا می گردد، ولی پایش دیگر آبهای سطحی، مانند، رودخانه‌های اطراف سایت نیز در طرح جامع مانیتورینگ لحاظ می‌گردد.
پایش پارامترهای اکولوژی خشکی و دریا
پایش عناصر اکولوژی خشکی و دریا یا بطور کلی بوم شناسی منطقه نیروگاه اتمی بوشهر بعنوان یکی از اطلاعات لازم جهت ارزیابی اثرات رادیولوژیکی کار نیروگاه در پیش‌بینی دز دریافتی توسط گونه‌های گیاهی و جانوری چه آنهایی که مستقیم در زنجیره غذایی مردم نقش داشته و چه آنهایی که بطور غیر مستقیم در زنجیره غذایی می‌باشند حائز اهمیت بوده و چه بسا عدم پایش این عناصر باعث اختلال در زنجیره زیستی منطقه و حذف یا ظهور گونه‌های ناخواسته مختلف در منطقه و تغییر محیط زیست و صدمات جبران ناپذیر گردد. لذا جمع آوری، تدوین و بروز رسانی این اطلاعات در قالب یک پایگاه داده جامع گونه‌های گیاهی و جانوری در طرح مانیتورینگ مورد توجه می‌باشد. شناسائی ویژگی‌های گونه‌ها، بویژه گونه‌های حساس به تغییرات شرایط زیستی، از اهداف مانیتورینگ خشکی و دریایی می‌باشد.
پایش پارامترهای سرزمین
ناحیه‌بندی جمیعتی
پراکندگی جمعیتی
پایش اجتماعی – اقتصادی
جمعیت
آموزش
بهداشت و درمان
مسکن
مهاجرت
عادات غذائی
پایش پارامترهای کاربری آب و زمین
پایش کاربری آب و زمین، جمع آوری داده‌ها و اطلاعات در خصوص نوع استفاده زمین و آب در اطراف نیروگاه‌های اتمی می‌باشد. اطلاعات حاصل از این پایش بعنوان اطلاعات پایه جهت ارزیابی‌های اثرات رادیولوژکی کار نیروگاه و پیش‌بینی دز دریافتی مردم توسط عناصر محیطی مختلف (آب، هوا، رژیم غذایی و غیره) منظور گردیده و بسیار حائز اهمیت می‌باشند.
سطوح کاربری اراضی و میزان مصارف آب به تفکیک خانگی، تجاری، صنعتی و کشاورزی در شعاع‌های مختلف در اطراف نیروگاه‌های اتمی مانند سایت بوشهر، براساس دستورالعمل، مورد بررسی و شناسائی قرار می‌گیرد. یافته‌های بدست آمده در هر بخشی از مطالعات بشکل سیستماتیک و برنامه‌ریزی شده بعد از راه‌اندازی نیروگاه به روز آوری می‌گردد.
3-9-11 پایش رادیولوژیک محیط زیست در نیروگاه
پایش رادیولوژیک سطح سایت
پایش گازهای خروجی از دودکش (RADIATION MONITORING REGULATION)
پایش آب‌های خروجی از نیروگاه (RADIATION MONITORING REGULATION)

پایش تشعشعی در سطح سایت (سیستم ZT10)
اندازه‌گیری پارامترهای جوی در سایت (سیستم ZT10)
پایش رادیولوژیک خارج از سایت
آزمایشگاه پایش محیطی خارج از سایت
آزمایشگاه پایش محیطی خارج از سایت در فاصله‌ی 12 کیلومتری از نیروگاه قرار دارد و شامل آزمایشگاه رادیوشیمی، آزمایشگاه شمارش آلفا و بتا، آزمایشگاه اسپکترومتری گاما، آزمایشگاه دزیمتری فردی، آزمایشگاه شیمی، اتاق آماده‌سازی نمونه‌های محیطی و … می‌باشد که نمونه‌های محیطی شامل نمونه آب، خاک، خوارکی‌ها، گیاهان، جانوران و … است. طبق مدارک:
Environmental Surveillance Off-Site Radiological Monitoring Program for Unit-1 BNPP Site – DOC No: BU/01-OCE/EI-CD-RPT/GEN/0-001-00
و RADIATION MONITORING REGULATION
آزمایشگاه سیار
آزمایشگاه سیار برای اندازه‌گیری میدانی بکار می‌رود و شامل قسمت‌های زیر می‌باشد:

اسپکترومتر گاما، رادیومتر سیار، اندازه‌گیری پارامترهای هواشناسی، دتکتور توان دز گامای محیط، نمونه‌بدار هوا و … . طبق مدارک:
Environmental Surveillance Off-Site Radiological Monitoring Program for Unit-1 BNPP Site- DOC No: BU/01-OCE/EI-CD-RPT/GEN/0-001-00
و RADIATION MONITORING REGULATION
ایستگاه‌های پایش محیطی:
17 ایستگاه پایش تشعشعی در نقاط مختلف تا شعاع 30 کیلومتری با در نظر گرفتن مراکز جمعیتی و شرایط محیطی: اندازه‌گیری اتوماتیک توان دز گاما در 17 ایستگاه، اندازه‌گیری غلظت رادیونوکلیدها در هوا در 6 ایستگاه، اندازه‌گیری دز توسط TLD در همه ایستگاه‌ها – طبق مدارک:
Environmental Surveillance Off-Site Radiological Monitoring Program for Unit-1 BNPP Site DOC No: BU/01-OCE/EI-CD-RPT/GEN/0-001-00
و RADIATION MONITORING REGULATION
فصل چهارم :
نیروگاه های اتمی و
اثرات زیست محیطی آن
4-1 مقدمه
تعدادی از کشورهای در حال توسعه از دهه 60 میلادی و تعدادی دیگر در دهه 70 به انرژی اتمی و تکنولوژی هسته ای روی آوردند . برای برخی از این کشورها کمبود منابع انرژی ، این نیازها را ایجاب کرد و برخی دیگر در جهت کسب این تکنولوژی جدید و کاربرد آن در صنایع ، کشاورزی و پزشکی شروع به فعالیت کردند . کشورهای هند و پاکستان از اولین کشورهایی بودند که به علت نیاز به این منبع انرژی به آن روی آوردند . ( عباسپور ، 1392:253) بعد از جنگ جهانی دوم مردم متوجه قابلیت انرژی در به کارگیری مقاصد صلح آمیز به جای اسلحه شدند . اولین راکتور مولد برق جهان در سال 1951 در ایالات متحده ساخته شد و سال 1954 نیز اتحاد جماهیر شوروی اولین راکتور خود را ساخت . در سال 1953 ، رئیس جمهور آمریکا آیزنهاور برای مطرح کردن طرح چالش برانگیز و رویایی خود به نام « اتم در خدمت صلح » در مجمع عمومی سازمان ملل حاضر گردید .
حدود دو سوم از جمعیت جهان در کشورهایی زندگی می کنند که نیروگاه های هسته ای آنها در زمینه تولید برق و زیر ساخت های صنعتی نقش مکمل را ایفا می نماید . نیمی از مردم جهان در کشورهایی زندگی می کنند که نیروگاه های انرژی هسته ای در آنها در حال برنامه ریزی و یا در دست ساخت می باشد . به این ترتیب ، توسعه سریع نیروی هسته ای جهان مستلزم به روز هیچ تغییر بنیادینی نیست و تنها نیازمند تسریع راهبردهای موجود است . همچنین در اقیانوس های جهان راکتورهای هسته ای نیروی محرکه بیش از 400 کشتی را بدون اینکه به خدمه آن و یا محیط زیست آسیبی برسانند ، تامین می نماید . در دوره پس از جنگ سرد ،فعالیت جدیدی برای حذف مواد هسته ای از تسلیحات و تبدیل آن به سوخت نیروی هسته ای غیر نظامی آغاز گردید . نیروی هسته ای موجب استقلال در انرژی گردیده و تامین آن را تضمین می نماید . امروزه نیروی هسته ای یک فناوری دائماً در حال پیشرفت است که تجربه عملیاتی سالانه بیش از ده هزار راکتور را در یک صنعت جهانی بالغ و رو به رشد به کار می گیرد . این منبع فوق العاده گرانبها ، پاک و پایدار در دسترس است تا با استفاده بسیار گسترده تر از آن یک بحران بی سابقه انسانی و زیست محیطی حل گردد .

4-2 تکنولوژی مختلف تولید انرژی در نیروگاه های هسته ای
نیروگاه هسته ای شامل مجموعه ای از تجهیزات ، ساختمان ها و امکاناتی است که در آن انرژی حاصل از شکافت هسته ای تحت کنترل درآمده و به برق تبدیل می گردد . در یک نیروگاه هسته ای مرکز تولید انرژی از یک راکتور هسته ای می باشد . در نیروگاه های هسته ای سوخت معمولاً به صورت سالیانه تهیه و در واقع میله های سوختی آن تعویض می گردد . در نیروگاه های هسته ای فعل و انفعالات هسته ای گرمای زیادی را تولید می نماید که این گرما توسط یک سیال خنک کننده ( معمولاً آب و در مواردی گاز ) دریافت و از محل راکتور خارج می گردد . سیال خنک کننده یا خود مستقیماً وارد توربین شده و کار محوری و نهایتاً تولید برق می کند و یا این که حرارت سیال خنک کننده صرف تبخیر آب شده و بخار حاصل وارد توربین می گردد . به طور کلی ، اجزاء و بخش های مختلف یک نیروگاه هسته ای به شرح زیر می باشد :
1 . راکتور و اجزای تولید حرارت
2 . سیستم خنک کننده و تولید بخار

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

3 . سیستم تولید برق ( توربین و ژنراتور )
4 . سیستم های ایمنی ، دستگاه های اندازه گیری و کنترل
5 . سایر تاسیسات و تشکیلات جنبی و همراه
4-2-1 رآکتورهای هسته ای
راکتور هسته ای محلی است که واکنش های زنجیره ای شکافت هسته ای به طریق کنترل شده ای انجام و انرژی حاصل به وسیله یک سیال هدایت شده ( خنک کن ) جذب و از محل واکنش انتقال دهده می شود . کلیه تاسیسات یک نیروگاه برای استفاده و تبدیل انرژی حرارتی حاصل از شکافت هسته ای بنا می گردند . ( مجید عباس پور ، 1392 : 257 ) رآکتوهای هسته ای بر پایه شکافت هسته ای طراحی گردیده اند و در آنها فعل و انفعالات زنجیره ای ناشی از شکافت به صورت کنترل شده ای صورت می گیرد . رآکتورها برای تولید انرژِ الکتریکی و نیز تولید نوترونها جهت تجزیه به طریق فعال سازی ، تشکیل رادیوایزوتوپ ها ، رادیوگرافی نوترونی و آزمایشات چندگانه پراکندگی نوترون به کار می روند . شکافت یک گرم از یک نوکلید مناسب در هر روز به میزان حدود MW1 انرژی ایجاد می کند . در حالی که احتراق 6/2 تن زغال سنگ در هر روز لازم است تا چنین بازدهی حاصل شود . انرژی آزاد شده در یک رآکتور هسته ای به صورت گرما آشکار می شود و می توان این انرژی را با به گردش در آوردن یک مایع یا گاز خنک کننده مناسب در میان رآکتور استخراج کرد . یک رآکتور در حقیقت عبارت است از مقداری ماده قابل شکافت که جرم آن کمی بیشتر از جرم بحرانی ( حداقل جرم سوخت هسته ای که قابلیت شکافت خود به خودی را داشته باشد ) برای توسعه فعل انفعال زنجیری باشد . بر اثر شکست هر اتم U 235 به طور متوسط 5/2 نوترون آزاد می گردد که قسمتی از نوترون های آزاد شده صرف شکست اتم های دیگر اورانیوم و قسمتی دیگر در اثر جذب و غیره از بین می رود . نسبت تعداد نوترون های تولید شده به تعداد نوترون های از بین رفته را در فاصله زمان معینی ضزیب تکثیر می نامند و آن را با علامت K نشان می دهند . تا زمانی که جرم اورانیوم کمتر از جرم بحرانی برای انجام واکنش زنجیری است ، ضریب تکثیر کوچکتر از یک است ؛ ولی پس از رسیدن به جرم بحرانی مقدار k معادل یک خواهد شد . چنانچه 1 > k گردد (فوق بحرانی) واکنش تشدید شده و سبب گرم شدن بیش از حد ماده سوخت شده و موجب ایجاد خسارت فراوان در رآکتور می گردد و چنانچه از کنترل خارج گردد یک فاجعه اتمی رخ خواهد داد .
4-2-2 اجزای اصلی تشکیل دهنده رآکتورهای هسته ای
رآکتورها با طراحی های متنوع انواع متفاوتی دارد که تقریباً همه آنها اجزای یکسانی دارند و شامل سوخت هسته ای که یک ماده قابل شکافت است ، کند کننده برای کند نمودن نوترون های حاصل از شکافت ، خنک کننده برای کنترل انتقال انرژی حرارتی حاصل از شکافت ، کنترل کننده برای کنترل نمودن میزان شکافت ، منعکس کننده برای جلوگیری از فرار نوترون های حاصل از شکافت ، غلاف سوخت جهت در بر گرفتن سوخت و مواد ساختمانی و حفاظتی رآکتور می شود .
4-2-3 دسته بندی نیروگاه ها ( راکتور نیروگاه ها ) : برای انتخاب نوع رآکتور نیروگاه ها به ضوابط زیر توجه شد :
1 . وجود تجربه کافی در ساختن و بهره برداری از رآکتور
2 . اقتصادی بودن نیروگاه
3 . برتری از لحاظ ایمنی
4 . سازنده منحصر به فرد در دنیا نداشته باشد تا وابستگی شدید نسبت به یک کشور سازنده ایجاد نشود
5 . برای پرهیز از پیچیدگی برنامه های اجرایی و مشکلات بهره برداری در ابتدای کار تنها از یک نوع تکنولوژی استفاده شود
6 . سوخت مورد نیاز رآکتور به آسانی قابل تأمین باشد
7 . امکان شیرین کردن آب شور با رآکتورها
بر اساس این ضوابط و پس از بررسی پیشنهادهای رسیده از همه سازندگان رآکتورهای هسته ای جهان غرب و پس از مذاکرات گسترده ، سازمان انرژی اتمی ، رآکتور آب سبک تحت فشار را برای نخستین نیروگاه اتمی ایران انتخاب کرد . رآکتورهای کاربردی انواع زیادی دارند که فن آوری آنها بعضاً بسیار متفاوت است . ( نمونه ای از مشخصات انواع نیروگاه ها در جدول 1 آمده است ). با این که رآکتورها از لحاظ تئوریک انواع بی شماری دارند ، ولی فقط چند نمونه از این رآکتورها کاربرد صنعتی دارند . ( مهم ترین انواع رآکتورها برای رآکتورهای قدرت در جدول 2 ذکر شده است ) . رآکتورهای هسته ای که تا کنون در دنیا ساخته شده اند از لحاظ نوع کار تقریباً مشابه می باشند اما از لحاظ سیستم خنک کننده ، نوع ماده میانجی ، یا سوخت مصرفی به پنج دسته تقسیم شده اند که عبارتند از :
1 . رآکتورهای آب سبک ( LWR ) : در این رآکتورها که متداول ترین نوع رآکتور در سطح جهان هستند از آب معمولی هم به عنوان مدراتور و هم خنک کننده استفاده می شود .
2 . رآکتور آب سنگین ( HWR ) : در این رآکتورها از آب سنگین هم به عنوان مدراتور و هم به عنوان خنک کننده استفاده می شود .
3 . رآکتورهایی که با گاز خنک می شوند ( GCR ) : مدراتور این رآکتورها گرافیت ، خنک کننده آنها گاز دی اکسید کربن ، و سوخت مصرفی آنها اورانیوم طبیعی است که در درون پوششی به نام مگناکس ( اکسید منیزیم ) قرار دارد .
4 . رآکتورهایی که دمای بسیار زیادی تولید می کنند ( HTGR ) : مدراتور این قبیل رآکتورها ، خنک کننده آنها گاز هلیوم و سوخت مصرفی آنها اورانیون 93 % غنی شده اورانیوم 235 است .
5 . رآکتورهای زایای سریع ( FBR ) : سوخت این رآکتورها اورانیوم 93 % غنی شده با پلوتونیوم است . این دسته از رآکتورها به میزانی بیشتر از سوخت مصرفی شان ماده شکافت پذیر تولید می کنند ( به همین دلیل به نام رآکتورهای زایا معروفند ) آنها مدراتور ندارند و ماده خنک کننده آنها نیز بیشتر یک فلز مایع مانند سدیم مایع می باشد .
جدول 1 نمونه ای از مشخصات انواع رآکتورها
رآکتور زاینده سریع
رآکتور دما بالا
رآکتور با مبرد گازی و تعدیل کننده گرافیتی