تیر ۱۶, ۱۳۹۹

پایان نامه رشته روانشناسی با موضوع: یادگیری زبان دوم

تدریس پیش از دبستان را گرفت می تواند در پیش از دبستان تدریس کند . یکی از شرکت کنندگان ، بر مربیان زبان تأکید داشت که می توانند بطور مؤثر از زبان استفاده کنند ، بدون اینکه به گواهی تدریس پیش از دبستان اشاره ای کند . در مورد بهترین روش تدریس ، اکثر شرکت کنندگان توافق داشتند که تدریس باید متناسب با سن کودکان بوده و شامل فعالیت های بازی محور باشد .
کودکان مجهز به یادگیری چندین زبان هستند و یادگیری زبان دوم به رشد ذهنی آنها کمک می کند .
یکی از شرکت کنندگان معتقد بود که کودکان ظرفیت یادگیری همزمان چند زبان را داشته و این فرآیند به رشد ذهنی کودک گسترش می یابد . موارد زیر برخی از این گفته ها را نشان می دهد :
” … می دانیم که کودکان بعد از تولد از لحاظ شناختی ، فیزیولوژیکی و زیستی برای یادگیری – آموختن زبان آمادگی دارند . “
“…. می دانیم که کودکان توانایی نه تنها یک زبان بلکه چند زبان را دارند و این امر گسترش معناداری برای رشد ذهنی شان دارد . “
در مصاحبه ی ساختار یافته ، یکی از شرکت کنندگان دلائل بهتری از مهارت ها و عملکردهای ذهنی بیان کرد که نتیجه ی مثبت یادگیری زبان خارجی در کودکان است . در ادامه برخی از این گفته ها آمده است :

” رفتار منطقی و حل مسئله در کودکانی که دوزبان دریافت می کنند ، گسترش می یابد . زبان دوم اثبات شده است که برای شبیه سازی و فرآیند سازی عملکردهای ذهنی مفید است . “
یکی از شرکت کنندگان مصاحبه ی ساختار یافته اش را تصریح و اضافه کرد که یادگیری زبان خارجی به رشد اجتماعی کودک مانند رشد ذهنی گسترش یافته و توانائی حل مسئله را افزایش می دهد .
” یادگیری زبان خارجی ، ظرفیت ذهنی فرد را گسترش می دهد . به ارتقای رشد اجتماعی کودک کمک می کند . توانائی کودک برای حل مسئله را گسترش می دهد . “
زمانیکه پرسیدیم یادگیری زبان خارجی چگونه روی کودکان اثر می گذارد ، شرکت کننده توضیح داد که آموزش زبان خارجی اثر مثبتی روی رشد ذهنی کودکان دارد . در فرآیند آموزش که حتی قبل از تولد شروع می شود ، یادگیری زبان دیگر و گاهی اوقات چندین زبان همواره بر هوش کودکان اثر مثبت می گذارد . جملات زیر این نظر را تأئید می کنند :
” یادگیری زبان حتی قبل از تولد آغاز می شود . پژوهش های تأئید می کنند که در رحِم مادر است که کودک شروع به شنیدن صدای مادر ، شنیدن کلمات (از زبان مادری) ، معنی کردن آنها می کند و بعد از تولد می تواند چندین زبان را یاد بگیرد … اگرچه که بعداً کودک این توانائی را از دست می دهد . “
با مراجعه به مطالعات پژوهش هایی گذشته ، یکی از شرکت کنندگان به حضور طولانی مدت کودک در محیط مشابهی در طول فرآیند ذهنی اشاره می کند که دلیلی است برای اینکه کودک توانایی تشخیص زبان ها را از دست می دهد .
شرکت کننده ای در مصاحبه ی ساختار یافته بیان کرد که علاوه بر گسترش آموزش زبان به توانائی های ذهنی ، یادگیری زبان دوم نشان می دهد که زبان مادری سریع و مؤثر آموخته می شود . البته آموزش زبان مادری هیچگاه نباید مورد غفلت قرار بگیرد . جملات زیر این نظر را نشان می دهد :
” آغاز آموزش زبان در سنین اولیه منجر به هیچ رشد منفی ای برای کودک نمی شود اگر آموزش در چارچوب زبان اول صورت گیرد ، زبان اول نیز نباید مورد غفلت قرار گیرد . ”

پایان نامهاینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

این شرکت کننده مثال هائی از کشورهای اروپائی مثل انگلیس ، فرانسه و ایتالیا بیان کرد که این مطالعات انجام گرفته و نتیجه شده است که آموزش دو زبان برای رشد زبان مادری مضر نیست .
یکی از شرکت کنندگان در مصاحبه ی ساختار یافته بیان می کند که یادگیری زبان خارجی در برخی شرایط مناسب نیست ، یکی از آن شرایط شامل خانواده هایی در کشورهای خارجی می شود . کودکان این خانواده ها زبان خارجی را در مدرسه و خارج از مدرسه می آموزند و فقط در خانه به زبان مادری تکلم می کنند . جملات زیر این نظر را نشان می دهد :
” والدینی که در کشورهای خارجی کار می کنند … کودکان شان را در این کشورها به مدرسه می فرستند . به همین دلیل این کودکان – خواسته یا ناخواسته – زبانی که در خارج از خانه صحبت می شود را آموخته و از زبان مادری نیز در خانه استفاده می کنند . اما دشوار است بگوئیم که چنین یادگیری درکل سالم و مناسب است . “
یکی از شرکت کنندگان با نظر این شرکت کننده درباره ی اثرات مثبت آموزش زبان خارجی موافق بود و بیان کرد برای کودکان رشد ذهنی مهم است . همچنین او افزود که یادگیری زبان خارجی در کنار زبان مادری ، باعث فعال شدن ذهن می شود . جملات زیر نظر او را نشان می دهد :
” فکر می کنم یادگیری زبان برای رشد ذهنی (کودکان) مهم است . این واقعیت است که کودک با یادگیری زبان خارجی ، ذهنش را فعال نگه می دارد . “