تیر ۱۷, ۱۳۹۹

پایان نامه عوامل چگونگی تاثیر گرو های اصلی اثر گذار بر همدیگر

– معیارهای تاثیرگذار بر شیوه های اکتساب تکنولوژی

در جدول (۲-۱۲) معیارهایی که از مدل‌های مختلف اکتساب تکنولوژی، ادبیات و تحقیقات مرتبط استنتاج گردیده، با ذکر منبع نشان داده شده است. همچنین ابعاد مختلف عوامل تاثیرگذار بر اکتساب تکنولوژی با توجه به تحقیقات پیشین در جدول (۲-۱۳) قابل مشاهده است
در این پژوهش، معیارهای اکتساب تکنولوژی در قالب ۳۵ معیار شناسایی شده و همراه با توضیحات مربوطه در جدول (۲-۱۴) قابل مشاهده است. لازم به ذکر است توضیحات مربوطه از منابع مربوط به هر معیار استخراج شده است و ترکیبی از تعاریف محققان می‌باشد.

  • پیمانکاری[۱]: در این روش، شرکت گیرنده به عنوان پیمانکار یک شرکت دیگر فعالیت می‌کند و اقدام به تولید یا مونتاژ قطعات می‌نماید که از این طریق به دانش فنی تولید و مونتاژ و دسترسی پیدا می‌کند (امرایی و مرادی، ۱۳۸۵).
  • برونسپاری[۲]: در این روش بعضی از فعالیتها به خارج از شرکت انتقال داده می‌شود. در جریان این انتقال و تحویل گرفتن محصولات ساخته شده توسط پیمانکار که معمولاً با کنترل آن محصولات و یا حتی کنترل فرایند ساخت آن محصولات از جانب کارفرما همراه است، انتقال تکنولوژی یا دانش فنی ساخت نیز اتفاق می‌افتد‌ (خلیل، ۱۳۸۶).
  • قراردادهای کلید در دست[۳]: در این روش گیرنده، تکنولوژی را در قالب یک پروژه کامل از دارنده تکنولوژی خریداری می‌نماید که مراحل طراحی، نصب و راه اندازی و بهره برداری اولیه توسط دهنده تکنولوژی مدیریت و اجرا می‌شود. در موارد خاصی، آموزش و پشتیبانی پس از راه اندازی نیز جزء قرارداد می‌باشد. این سریع‌ترین راه دستیابی به یک تکنولوژی است و خریدار نه تعهد خاصی نسبت به فروشنده دارد و نه منابع خاصی برای طراحی آن تکنولوژی نیاز دارد. اما در این روش هیچ گونه کنترلی بر تکنولوژی فروخته شده وجود ندارد و در واقع هیچ گونه دست یابی به تکنولوژی رخ نداده است. استفاده از این روش برای دسترسی یافتن به تکنولوژی مستلزم ایجاد ارتباط قوی است با تامین کننده تکنولوژی به منظور اطمینان خاطر کسب کردن از استمرار پشتیبانی تکنولوژی و ارائه به موقع آن برای افزایش طول عمر تکنولوژی خریداری شده. این روش دست یابی به تکنولوژی، برای انواع بیرونی تکنولوژی مناسب می‌باشد (خلیل، ۱۳۸۶).

[۱] . Subcontracting
[۲] . Out Sourcing
[۳] . Turn Key Project
نتیجه گیری
در این فصل پس از بیان مفهوم تکنولوژی و مباحث مرتبط با آن، به تعریف اکتساب تکنولوژی که هدف اصلی این پژوهش بوده است پرداخته‌ایم. با مطالعه تحقیقات مرتبط و بررسی مدلهای اکتساب تکنولوژی، معیارهای موثر بر اکتساب تکنولوژی شناسایی شدند.
 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود
برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:
پایان نامه

متن کامل