رود خانه بارکیلی رود

شاخه فرعی از رودخانه شلمانرود محسوب می شود و از بخش جنوبی حوضه شلمانرود سر چشمه می گیرد. وسعت حوضه آبریز آن 184 کیلومتر بوده و از بلندترین نقطه با ارتفاع 1585 متر جاری می شود. طول این شاخه 27 کیلومتر بوده و دارای رژیم بارانی است. جریان پایه این رودخانه کمتر از شاخه اصلی شلمانرود است. ولی حجم سیلابها بیش از شاخه شلمانرود اندازه گیری شده است بر روی این رودخانه هیچ ایستگاه اندازه گیری دبی آب احداث نشده است. این رودخانه حوالی روستای خرشتم به شاخه اصلی شلمانرود می پیوندد. در جدول شماره (9 ـ 3) متوسط دبی ماهانه مشاهده می شود که از مردادماه شروع به افزایش نموده ودر مهر ماه به بالاترین حد خود می رسد.
 

جدول شماره(9 ـ 3 ) معدل بارندگی ماهانه ایستگاه های کلچال و شلمان و ضریب همبستگی آنها بادبی متوسط ماهانه

ماه ها

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

فروردین

اردیبهشت

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

کلچال

25/35

62/109

81/97

06/96

19/74

5/81

25/64

69/69

87/56

25/75

24/128

66/0

شلمان

4/166

94/165

97/143

09/95

83/85

79/89

51/59

17/61

54/32

61/40

53/75

73/7

دبی متوسطه

3/17

45/11

53/9

75/9

09/7

74/10

9/11

34/7

83/1

1/21

62/3

83/8

منبع: سازمان آب منطقه ای استان گیلان 1393

 

3 ـ 1 ـ 11 ـ 3 ـ رودخانه لنگرود رودخان

بعد از شلمانرود لنگرود رودخان مهمترین منبع آب سطحی در شهرستان لنگرود محسوب می گردد. این رودخانه بیشتر به یک زهکشی طبیعی شباهت دارد. طول این رودخانه 54 کیلومتر بوده و دارای کمترین شیب می باشد( کمتر از 01/0) .این رودخانه بواسطه شیب اندک خود قدرت بالایی نداشته و به دلیل ورود فاضلابهای روستایی و شهری از لحاظ میکروبی به شدت آلوده است. میزان دبی این رودخانه حدود 222 میلیون متر مکعب بدست آمده است.ا ین رودخانه در چمخاله به شلمانرود پیوس ته و به دریا می ریزد. حداکثر دبی روزانه این رودخانه 9/90 متر مکعب در ثانیه اندازه گیری شده است. از لحاظ شوری این رودخانه مشکل عمده ای ندارد.

مطلب دیگر :
به روز رسانی اطلاعات:/پایان نامه درباره اراضی مزروعی

جدول شماره ( 10 ـ 3  ): ویژگی  اساسی رودخانه لنگرود

نام رودخانه

طول ( کیلومتر)

مساحت حوضه آبریز(کیلومتر مربع)

متوسط دبی سالانه متر مکعب در ثانیه

وضعیت کیفی رودخانه میلیون متر مکعب در سال

لنگرود

54

260

04/7

222

 
بطور کلی نوسان سطح آب خفیف بوده و در مجموع سفره در یک حالت تعادلی قرار دارد، کلا نوسان سالیانه عمق سطح آب زیرزمینی حداکثر2 متر تا حداقل 5/1 متر اندازه گیری شده که معرف تعادل سطح آب زیرزمینی در فصول مختلف است(منصوری،1388 ، 37ـ 36 ).
رودخانه لنگرود یا کهنه سفید رود از جنوب دهستان چاف می گذرد. در دهستان گل سفید رودخانه لنگرود از شمال آن و شلمانرود از جنوب این دهستان به صورت عرضی عبور کرده و به دریای خزر می ریزد. سرشاخه های مهم زیر حوضه رودخانه شلمانرود از ارتفاعات دهستان اطاقور سرچشمه گرفته و نهایتاً شلمانرود را تشکیل می دهند. رودخانه ای که از دهستان لات ولیل عبور می کند سرشاخه های زیر حوضه فرعی شلمانرود از ارتفاعات این دهستان به صورت جنوب غربی، شمال شرقی عبور می کنند، و رودخانه شلمانرود با جهت شرقی و غربی از جنوب و شرق دهستان دریاسر عبور می کند. فقدان رودخانه مهم در دهستان دیوشل از نظر آبهای سطحی در طول دوره گرم سال( بهار و تابستان ) اهالی این دهستان با مشکلاتی مواجه می شوند( معاونت برنامه ریزی، 1390، 1834 ).
لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:
بررسی تأثیر وام های خوداشتغالی در ایجاد فرصتهای شغلی در نواحی روستایی مطالعه موردی: روستاهای شهرستان لنگرود