تیر ۲۳, ۱۳۹۹

حمل‌ونقل چندوجهی، معادلات ساختاری

دانشکده علوم و فنون دریایی
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت حمل‌ونقل دریایی بین قاره ای

بررسی اثرات سیستم حمل‌ونقل چندوجهی در بهبود عملکرد بندر شهید رجایی


به نام خدا
بررسی اثرات سیستم حمل‌ونقل چندوجهی در بهبود عملکرد
بندر شهید رجایی

توسط
علی باوقار زعیمی
پایان‏نامه
ارائه شده به تحصیلات تکمیلی دانشگاه به‌عنوان بخشی از فعالیت‏های آموزشی و پژوهشی بایسته برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
در رشته‏ی
مدیریت حمل و نقل دریایی بین قاره ای
از دانشگاه خلیج فارس
بوشهر، جمهوری اسلامی ایران
ارزیابی شده به وسیله گروه ارزیابان پایان‏نامه با درجه
دکتر پرویز باورصاد احمدی استادیار حمل و نقل منطقه ای – ترکیبی
دکتر بهروز امرائی استادیار مدیریت حمل و نقل دریایی
دکتر منیجه بحرینی زاده دانشیار مدیریت بازرگانی
دکتر علیرضا عطایی استادیار ریاضی

بهمن ماه ۱۳۹۳
تقدیم به:

مهربانترین واژه های زندگیم، مادرم و پدرم

عزیزترین همراهان زندگیم ، خواهر و برادرم

و

دوستانم که همیشه در سختی ها برادرانه در کنار من بودند.

آنان که ناتوان شدند تا ما به توانایی برسیم…

موهایشان سپید شد تا ماروسفید شویم…

و عاشقانه سوختند تا گرمابخش وجود ما و روشنگر راهمان باشند… 
سپاسگذاری

نخستین سپاس و ستایش از آن خداوندی است که بنده کوچکش را در دریای بیکران اندیشه، قطره ای ساخت تا وسعت آن را از دریچه اندیشه های ناب آموزگارانی بزرگ به تماشا نشیند. لذا اکنون که در سایه سار بنده نوازی هایش پایانامه حاضر به اتمام رسیده است، بر خود لازم می دانم تا مراتب سپاس را از بزرگوارانی به جا آورم که اگر دست یاریشان نبود، هرگز این پایانامه به انجام نمی رسید.
ابتدا از استاد گرانقدرم جناب آقای دکتر پرویز باورصاد که زحمت راهنمایی این پایانامه را بر عهده داشتند، کمال سپاس را دارم.
از استاد عالی قدرم جناب آقای دکتر بهروز امرائی که زحمت مشاوره این پایانامه را متحمل شدند، صمیمانه تشکر می کنم.
سپاس آخر را به مهربانترین همراهان زندگیم، به پدر، مادر و خانواده عزیزم تقدیم می کنم که وجودشان در فضای زندگیم مصداق بی ریای سخاوت بوده است.
علی باوقار زعیمی
بوشهر، ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۳  
چکیده
بررسی اثرات سیستم حمل‌ونقل چندوجهی در بهبود عملکرد
بندر شهید رجایی
به وسیله‌ی
علی باوقار زعیمی
زمینه: تجارت و شبکه‌های حمل و نقل در جهان امروزی به‌سرعت در حال توسعه و تغییر شکل می‌باشند که شیوه‌های حمل و نقل مدرن مانند سیستم‌های حمل و نقل چند وجهی و سرویس‌های نوظهور لجستیکی نقش بسزایی در این تحولات دارد. ایجاد هماهنگی و ارتباط در تمامی زنجیره حمل و نقل، نقش سیستم‌های حمل و نقل چندوجهی را پررنگ‌تر کرده است زیرا ارتباط مؤثر در حمل و نقل یکی از ارکان بسیار مهم در عملکردها و کسب و کارهای استراتژیک و محسوب می‌شود.
هدف: هدف اصلی این مقاله، بررسی تأثیر سیستم حمل و نقل چند وجهی در ورود به زنجیره حمل و نقل بندر و تأثیر آن بر عملکرد بندر شهید رجایی می‌باشد.
روش شناسی: این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر روش‌های پژوهش، پیمایشی – توصیفی استفاده شده است که جامعه آماری آن شرکت‌های حمل و نقل دریایی در داخل شهر بندر عباس می‌باشد. داده‌های جمع آوری شده توسط پرسشنامه‌ها جمع آوری شده است. در این پژوهش با بررسی روابط میان سیستم حمل و نقل چندوجهی، سخت افزارهای بندر، نرم افزارهای بندر، کیفیت ارتباط بر روی عملکرد بندر مورد ارزیابی قرار گرفته است که جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها و بررسی فرضیه‌های مدل در قالب مدل معادلات ساختاری از نرم افزار پی ال اس استفاده شده است.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان می‌دهد که سخت افزارها و نرم افزارهای بندری رابطه مثبت و معنی داری بر روی عملکرد بندری دارد ولی کیفیت ارتباط با عملکرد بندری رابطه مثبت و معناداری نداشت که علت آن نبود وفاداری و رضایت به سرویس‌های موجود در بندر می‌باشد. همچنین سرویس حمل و نقل چندوجهی بر روی عملکرد بندری رابطه مثبت و معنی داری می‌باشد که این رابطه باوجود متغیرهای دیگر به‌طور غیرمستقیم شدت اثر آن بر عملکرد بندر شدت می‌یابد.
نتیجه گیری: در ورود سیستم حمل و نقل چند وجهی به بندر جهت بهبود عملکرد آن می‌بایست تمامی عوامل اثر گذار در اجرای مؤثر این سیستم مد نظر قرار گیرد. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که سیستم حمل و نقل چندوجهی تأثیر بسزایی در بهبود عملکرد بندر شهید رجایی با ایجاد هماهنگی در تمامی شیوه‌های حمل دارد . این سیستم با ورود به زنجیره حمل و نقل و ارتقا سطح کیفی و خدماتی بندر باعث افزایش عملکرد و ظرفیت می‌شود که نتیجه آن ورود به بازار رقابتی بنادر جهان می‌شود.

واژگان کلیدی: سیستم حمل و نقل چندوجهی ، عملکرد بندر، بندر شهید رجایی، روش معادلات ساختاری
فهرست مطالب
۱ فصل اول:کلیات تحقیق ۱
۱-۱ مقدمه ۲
۱-۲ بیان مسئله ۳
۱-۳ اهمیت و ضرورت پژوهش ۴
۱-۴ هدف از اجرای طرح و سؤالات ۵
۱-۵ مدل پژوهش ۵
۱-۶ فرضیات پژوهش ۷
۱-۷ روش اجرا ۷
۱-۸ قلمرو پژوهش ۸
۱-۸-۱ قلمرو موضوعی پژوهش ۸
۱-۸-۲ قلمرو مکانی ۸
۱-۸-۳ قلمرو زمانی ۹
۱-۹ ساختار پژوهش ۹
۲ فصل دوم: مطالعه وضع موجود و گذشته بندر شهید رجایی ۱۲
۲-۱ مقدمه ۱۳
۲-۲ جغرافیای ایران ۱۳
۲-۲-۱ موقعیت استراتژیکی ایران ۱۳
۲-۳ اقتصاد کلان ۱۵
۲-۴ اقتصاد حمل‌ونقل ۱۶
۲-۴-۱ تجارت بین‌المللی ۱۸
۲-۴-۱-۱ صادرات و واردات (تجارت برون مرزی) ۱۸
۲-۴-۱-۲ بررسی شیوه‌های حمل‌ونقل در واردات و صادرات ۱۹
۲-۴-۱-۳ ترانزیت کالا در ایران ۲۰
۲-۵ بررسی حمل‌ونقل چندوجهی ایران ۲۱
۲-۵-۱ حمل و نقل یکسره در ایران ۲۳
۲-۵-۲ حمل‌ونقل جاده‌ای ۲۴
۲-۵-۲-۱ شبکه جاده‌ای کشور ۲۵
۲-۵-۲-۲ ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای ۲۷
۲-۵-۲-۳ ترافیک جاده‌ای ۲۷
۲-۵-۳ حمل‌ونقل راه آهن ۲۸
۲-۵-۳-۱ سازمان راه آهن جمهوری اسلامی ایران ۲۹
۲-۵-۳-۲ کریدور های راه آهن ۲۹
۲-۵-۳-۳ تجهیزات و ناوگان راه آهن ۳۲
۲-۵-۳-۴ عملکرد راه آهن جمهوری اسلامی ایران ۳۳
۲-۵-۳-۵ عملکرد راه آهن در بندر شهید رجایی ۳۸
۲-۵-۴ حمل‌ و نقل دریایی ۳۹
۲-۵-۴-۱ سازمان بنادر و دریانوردی ۴۰
۲-۵-۴-۲ کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران ۴۲
۲-۵-۴-۳ گمرک جمهوری اسلامی ایران ۴۲
۲-۵-۴-۴ بنادر تجاری کشور ۴۴
۲-۵-۴-۵ عملکرد سازمان بنادر و دریانوردی ۵۲
۲-۶ مجتمع بندری شهید رجایی ۵۵
۲-۶-۱ موقعیت جغرافیایی بندر شهید رجایی ۵۶
۲-۶-۲ عوامل زیر بنایی و روبنایی بندر شهید رجایی ۵۶
۲-۶-۲-۱ زیر بناهای بندر ۵۷
۲-۶-۲-۲ سخت افزارهای بندر ۵۸
۲-۶-۳ ترمینال کانتینر بندر شهید رجایی ۵۹
۲-۶-۴ عملکرد ترمینال کانتینری بندر شهید رجایی ۶۳
۲-۷ خلاصه و نتیجه گیری ۶۴
۳ فصل سوم: مبانی نظری حمل و نقل چندوجهی ۶۵
۳-۱ مقدمه ۶۶
۳-۲ حمل‌ونقل سنتی دریایی ۶۶
۳-۳ بررسی مفهومی و عملی سیستم حمل‌ونقل چندوجهی ۶۶
۳-۳-۱ بررسی تفاوت‌های اسمی و انواع حمل‌ونقل چندوجهی ۶۸
۳-۳-۱-۱ حمل‌ونقل یکسره ۶۸
۳-۳-۱-۲ پل‌های زمینی ۶۹
۳-۳-۱-۳ حمل‌ونقل ترکیبی ۷۱
۳-۳-۱-۴ حمل‌ونقل چندوجهی یا بین شیوه‌ای ۷۲
۳-۴ اجزا حمل‌ونقل چندوجهی ۷۵
۳-۴-۱ زیر ساخت‌های حمل و نقل چند وجهی ۷۵
۳-۴-۱-۱ کانتینرزاسیون ۷۶
۳-۴-۱-۲ ترمینال‌های کانتینری در بنادر ۷۷
۳-۴-۱-۳ راه آهن ۷۸
۳-۴-۲ روساخت و الزامات مدیریتی حمل و نقل چندوجهی ۸۰
۳-۴-۲-۱ بازاریابی ۸۰
۳-۴-۲-۲ تسهیلات تجاری ۸۰
۳-۴-۲-۳ گمرک ۸۱
۳-۴-۲-۴ مدیریت ارتباطات و اطلاعات ۸۲
۳-۴-۲-۵ مقررات زدایی ۸۲
۳-۴-۳ مسئولیت در حمل و نقل چندوجهی ۸۳
۳-۴-۳-۱ اسناد حمل‌ونقل چندوجهی ۸۳
۳-۴-۳-۲ بارنامه حمل و نقل چند وجهی ۸۵
۳-۵ حمل‌ونقل چندوجهی به‌عنوان عملیات حمل‌ونقل بین‌المللی ۸۵
۳-۶ حمل‌ونقل چندوجهی تنها با مسئولیت یک اپراتور ۸۷
۳-۷ بررسی عملکرد در حمل و نقل چندوجهی ۹۰
۳-۸ خلاصه و نتیجه گیری ۹۱
۴ فصل چهارم: چهارچوب مفهومی پژوهش ۹۲
۴-۱ مقدمه ۹۳
۴-۲ سیستم حمل‌ونقل چندوجهی ۹۳
۴-۳ کیفیت روابط ۹۸
۴-۴ عملکرد بندر ۱۰۱
۴-۵ سخت افزارهای بندر ۱۰۲
۴-۵-۱ تجهیزات داخلی ترمینال ۱۰۳
۴-۵-۲ تجهیزات خارجی ترمینال ۱۰۴
۴-۶ نرم افزارهای بندری ۱۰۵
۴-۷ مدل پژوهش ۱۰۷
۴-۸ فرضیات مدل ۱۰۷
۴-۸-۱ سیستم حمل‌ونقل چندوجهی (فرضیات اول تا چهارم) ۱۰۷
۴-۸-۲ کیفیت ارتباط (فرضیه پنجم) ۱۰۸
۴-۸-۳ سخت افزار بندر (فرضیه ششم) ۱۰۹
۴-۸-۴ نرم افزار بندر (فرضیه هفتم) ۱۰۹
۴-۹ خلاصه و نتیجه گیری ۱۱۰
۵ فصل پنجم: روش شناسی پژوهش ۱۱۱
۵-۱ مقدمه ۱۱۲
۵-۲ طرح تحقیق ۱۱۲
۵-۳ جامعه آماری ۱۱۳
۵-۴ نمونه آماری ۱۱۳
۵-۵ انواع متغیرها ۱۱۴
۵-۵-۱ دسته بندی متغیرها بر حسب ماهیت مقداری ۱۱۵
۵-۵-۲ دسته بندی متغیرها از لحاظ نقش آن‌ها در مدل ۱۱۵
۵-۶ تعاریف متغیرهای پژوهش ۱۱۵
۵-۷ ابزار گردآوری داده‌ها ۱۱۶
۵-۸ روش تجزیه و تحلیل داده ۱۱۷
۵-۹ مدل‌سازی و اهمیت آن ۱۱۷
۵-۱۰ مدل‌های معادلات ساختاری (مدل اندازه‌گیری و مدل ساختاری) ۱۱۹
۵-۱۱ مراحل مدل‌سازی در مدل معادلات ساختاری: ۱۲۰
۵-۱۱-۱ مدل‌های انعکاسی در برابر مدل‌های سازنده ۱۲۲
۵-۱۲ تحلیل عاملی ۱۲۳
۵-۱۲-۱ تحلیل عاملی اکتشافی ۱۲۴
۵-۱۲-۲ تحلیل عاملی تأییدی ۱۲۴
۵-۱۳ مبانی نظری روش کمترین توان‌های دوم ۱۲۴
۵-۱۳-۱ نسل اول روش‌های مدل‌سازی معادلات ساختاری ۱۲۴
۵-۱۳-۲ نسل دوم روش‌های مدل‌سازی معادلات ساختاری ۱۲۵
۵-۱۴ دلایل استفاده از روش کمترین توان‌های دوم در پژوهش‌ها ۱۲۵
۵-۱۵ ویژگی‌های فنی ابزار اندازه‌گیری در پی ال اس ۱۲۷
۵-۱۵-۱ روایی ۱۲۷
۵-۱۵-۲ پایایی ۱۲۷
۵-۱۵-۳ برازش مدل ساختاری ۱۲۷
۶ فصل پنجم:تجزیه و تحلیل داده‌ها ۱۲۹
۶-۱ مقدمه ۱۳۰
۶-۲ تحلیل توصیفی متغیرهای جمعیت شناختی ۱۳۰
۶-۲-۱ بررسی اطلاعات جمعیت شناختی پاسخگویان ۱۳۰
۶-۲-۲ بررسی اطلاعات جمعیت شناختی شرکت‌های حمل‌ونقل ۱۳۱
۶-۳ پالایش نمودن داده‌ها ۱۳۲
۶-۴ تحلیل توصیفی متغیرهای مورد مطالعه: ۱۳۳
۶-۵ تحلیل عاملی ۱۳۳
۶-۵-۱ تحلیل عاملی: سرویس حمل‌ونقل چندوجهی ۱۳۵
۶-۵-۲ تحلیل عاملی کیفیت ارتباط ۱۳۷
۶-۵-۳ تحلیل عاملی سخت افزار بندر ۱۳۹
۶-۵-۴ تحلیل عاملی عملکرد بندر ۱۴۰
۶-۵-۵ تحلیل عاملی نرم افزار بندری ۱۴۱
۶-۶ آزمون مدل مفهومی پژوهش ۱۴۲
۶-۷ برازش مدل اندازه گیری ۱۴۳
۶-۷-۱ پایایی شاخص ۱۴۳
۶-۷-۲ روایی همگرا ۱۴۴
۶-۸ برازش مدل ساختاری ۱۴۵
۶-۸-۱ ضرایب معناداری ۱۴۵
۶-۸-۲ معیار R2 ۱۴۶
۶-۸-۳ معیار f2 ۱۴۷
۶-۸-۴ معیار Q2 ۱۴۷
۶-۸-۵ برازش مدل کلی ۱۴۸
۶-۹ آزمودن فرضیه‌ها ۱۴۸
۶-۹-۱ بررسی ضرای
ب معناداری فرضیه‌ها ۱۴۹
۶-۹-۲ بررسی ضرایب استاندارد شده بار عاملی فرضیه‌ها ۱۵۰
۶-۱۰ آزمون فرضیه‌های پژوهش ۱۵۰
۶-۱۰-۱ تحلیل فرضیات اول، دوم، سوم، چهارم ۱۵۱
۶-۱۰-۲ تحلیل فرضیه پنجم ۱۵۳
۶-۱۰-۳ تحلیل فرضیه ششم و هفتم ۱۵۴
۶-۱۱ خلاصه فصل ۱۵۵
۷ فصل هفتم: نتیجه گیری و پیشنهادها ۱۵۶
۷-۱ مقدمه ۱۵۷
۷-۲ خلاصه پژوهش ۱۵۷
۷-۳ نتایج پژوهش ۱۵۸
۷-۴ بحث و بررسی ۱۶۱
۷-۵ نوآوری در پژوهش ۱۶۲
۷-۶ پیشنهادهای برگرفته شده از نتایج تحقیق ۱۶۲
۷-۶-۱ پیشنهادهای کاربردی ۱۶۲
۷-۶-۲ پیشنهادهای پژوهشی ۱۶۴
۷-۷ محدودیت‌های پژوهش ۱۶۴
پیوست ۱۷۱


فهرست جداول
جدول ‏۲ ۱: میزان واردات و صادرات کالاها از مرز های کشور در سال ۱۳۹۲ ۱۹
جدول ‏۲ ۲: میزان ترانزیت کالا های نفتی و غیر نفتی از مرزهای کشور بر حسب نوع عبور ۲۱
جدول ‏۲ ۳: طول راههای تحت حوزه استخفاظی در سطح کشور ۲۶
جدول ‏۲ ۴: فعال ترین مرزهای کشور ۲۷
جدول ‏۲ ۵: مقایسه عملکرد ترانزیت راه آهن در سال‌های ۹۱-۱۳۹۰ ۳۶
جدول ‏۲ ۶: ظرفیت و قابلیت بنادر کل کشور ۴۱
جدول ‏۲ ۷: مشخصات کلی و ظرفیت بندر امام خمینی ۴۵
جدول ‏۲ ۸:مشخصات کلی و ظرفیت بندر بوشهر ۴۵
جدول ‏۲ ۹:مشخصات کلی و ظرفیت بندرنوشهر ۴۶
جدول ‏۲ ۱۰:مشخصات کلی و ظرفیت بندر امیر آباد ۴۷
جدول ‏۲ ۱۱:مشخصات کلی و ظرفیت بندرخرمشهر ۴۸
جدول ‏۲ ۱۲:مشخصات کلی و ظرفیت بندرشهید باهنر ۴۹
جدول ‏۲ ۱۳:مشخصات کلی و ظرفیت بندر چابهار ۵۰
جدول ‏۲ ۱۴:مشخصات کلی و ظرفیت بندر انزلی ۵۰
جدول ‏۲ ۱۵:مشخصات کلی و ظرفیت بندر لنگه ۵۲
جدول ‏۲ ۱۶: اسکله های بندر شهید رجایی ۵۸
جدول ‏۲ ۱۷: فهرست تجهیزان مورد استفاده در خشکی ۵۹
جدول ‏۲ ۱۸: فهرست تجهیزات مورد استفاده در دریا ۵۹
جدول ‏۲ ۱۹: مشخصات اسکله های ترمینال یک کانتینری بندر شهید رجایی ۶۲
جدول ‏۲ ۲۰: تجهیزات داخلی ترمینال شماره یک ۶۲
جدول۳‏ ۱: تعریف متفاوت حمل‌ونقل چندوجهی از دیدگاه پژوهشگران ۷۳
جدول ‏۳ ‏۲: اجزای کلیدی کانتینرزاسیون ۷۷
جدول ۳ ‏۳: نیاز های سیستم حمل و نقل چندوجهی را در یک بندر کانتینری ۷۸
جدول ‏۳ ۴: ویژگی های انبار های ترخیص کالا ۸۰
جدول ۴ ۱:ابعاد حمل‌ونقل چندوجهی ۹۷
جدول ۴ ۲: پژوهش های مرتبط با کیفیت ارتباط ۹۹
جدول ۴ ۳: شاخص‌های اندازه گیری بندر ۱۰۲
جدول ‏۵ ۱: سنجه های مربوط به متغیرهای پژوهش ۱۱۶
جدول ۵ ‏۲:دلایل استفاده از روش پی ال اس در پژوهش ۱۲۵
جدول ‏۶ ۱:تحلیل توصیفی اطلاعات جمعیت شناختی باسخگویان ۱۳۰
جدول ‏۶ ۲: وضعیت متغیرها جهت تعیین میزان توزیع نرمال ۱۳۲
جدول ‏۶ ۳:تحلیل توصیفی متغیر های مورد مطالعه ۱۳۳
جدول ‏۶ ۴: شاخص‌های برازش مدل ۱۳۵
جدول ‏۶ ۵:نتایج آزمون اولیه تحلیل اکتشافی متغیر سیستم حمل‌ونقل چندوجهی ۱۳۶
جدول ‏۶ ۶: تحلیل توصیفی روایی و همگرایی متغیر سیستم حمل‌ونقل چندوجهی ۱۳۷
جدول ‏۶ ۷: نتایج آزمون اولیه تحلیل اکتشافی متغیر کیفیت ارتباط ۱۳۷
جدول ‏۶ ۸: تحلیل توصیفی روایی و همگرایی متغیر کیفیت ارتباط ۱۳۸
جدول ‏۶ ۹: نتایج آزمون