فایل حقوقی :
پایان¬نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق جزا و جرم شناسی امکان تحقق قتل با صدمات غیر جسمانی- پایان نامه ایرانداک

فایل حقوقی : پایان¬نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق جزا و جرم شناسی امکان تحقق قتل با صدمات غیر جسمانی- پایان نامه ایرانداک

چکیده موضوع امکان و عدم امکان ارتکاب جرم از طریق ترک فعل و صدمات جسمانی، از مسائل مهم و چالش‏برانگیز حقوق جزاست که از دیرباز مورد بحث فقها و حقوق‏دانان بوده است که آیا جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص که معمولاً با افعال مثبت ارتکاب می‏یابد، ممکن است در شرایط …

فایل حقوقی :
دادرسی در دعاوی حقوقی مربوط به مطالبه وجه (مبلغ) مندرج در  …

فایل حقوقی : دادرسی در دعاوی حقوقی مربوط به مطالبه وجه (مبلغ) مندرج در …

و خسارات قانونی در این بخش برآنیم تا شرایطی را که دارنده‌ی چک برای طرح دعوای حقوقی مطالبه وجه مندرج در چک و کلیه‌ی خسارات قانونی باید رعایت کند را بررسی نمائیم.     فصل نخست: دعوا، شرایط اقامه و انواع آن در مواردی که حق شخص به ادّعای او …

پایان نامه حقوقی :
الزام آور بودن آرای داوری مرکز و تعهد به شناسایی و اجرا- پایان نامه سایت گنج

پایان نامه حقوقی : الزام آور بودن آرای داوری مرکز و تعهد به شناسایی و اجرا- پایان نامه سایت گنج

1-3-5 الزام آور بودن رأی داوری مرکز خصوصیت دیگری که کنوانسیون برای آرای داوری مرکز در نظر گرفته است، ویژگی الزام آور بودن رأی داوری است.  عبارات کلی مواد 53 و 54 بدان می‌پردازد.[251] این موارد  در واقع بیان مجدد اصول حقوق بین المللی عرفی یعنی اصل «لزوم وفای به …

متن کامل : مبنای تشکیل حقوق سرمایه گذاری- خرید متن کامل

متن کامل : مبنای تشکیل حقوق سرمایه گذاری- خرید متن کامل

در مراحل اولیه تشکیل حقوق سرمایه گذاری بین الملل اعتقاد بر این بود که سرمایه گذاران تابع مقررات کشور متبوع خود هستند و کشور میزبان نمی تواند مقررات داخلی خود را بر این اشخاص اعمال کند. در حقیقت ریشه آنچه امروز “حقوق سرمایه گذاری بین الملل” نامیده می شود، مقررات …

پایان نامه جدید : 
اصول حقوقی حاکم بر قراردادهای  سرمایه گذاری خارجی در بخش انرژی( نفت )

پایان نامه جدید : اصول حقوقی حاکم بر قراردادهای  سرمایه گذاری خارجی در بخش انرژی( نفت )

  1-3 اصول حاکم بر قراردادهای سرمایه گذاری 1-1-3 حاکمیت دولت بر منابع طبیعی شرح اصل حاکمیت دولت بر منابع طبیعی به دنبال ظهور نهضت های آزادی بخش و ضد استعماری در دولت‌های مختلف جهان و خودمختار شدن بسیاری از آنها به خصوص پس از جنگ دوم جهانی و آغاز …

متن کامل : تحولات قراردادهای مشارکت در تولید- فروش متن کامل

متن کامل : تحولات قراردادهای مشارکت در تولید- فروش متن کامل

این گونه از قراردادها از دو جهت مورد توسعه قرار گرفته است. اول از جهت بازار نهایی: امروزه مشاهده می گردد که در سیر تحول قراردادهای مشارکت در تولید با قراردادهای مشارکتی در سود مواجه هستیم که در آنها یک یا چند شرکت سرمایه گذار خارجی در هزینه عملیاتی سهیم …

متن کامل : قراردادهای معاوضی

متن کامل : قراردادهای معاوضی

قراردادهای ناقل حق عینی مطالعه این نوع از قراردادها نشان می دهد که قراردادهای مغابنه ای و معاوضی خود به دو صورت تحقق می یابند، قراردادهای مفید “انتقال مالکیت” و قراردادهای مفید “ایجاد تعهد”. سابقه تاریخی تحولات قراردادهای نفتی در منطقه خاورمیانه نشان دهنده آن است که قراردادهای معاوضی مبتنی …

تعریف سرمایه گذاری- پایان نامه سایت گنج

تعریف سرمایه گذاری- پایان نامه سایت گنج

فرهنگ لغت اینترنتی Investorvords سرمایه گذاری خارجی را اینگونه تعریف کرده است: انتقال وجوه یا مواد از یک کشور (کشور صادر کننده) به کشور دیگر (کشور میزبان)، جهت استفاده از تأسیسات یک بنگاه اقتصادی در کشور اخیر، ‌در برابر مشارکت مستقیم یا غیر مستقیم در سود آن بنگاه، ‌چگونگی بهره …

روش های حقوقی مدیریت ریسک- پایان تامه ایران داک

روش های حقوقی مدیریت ریسک- پایان تامه ایران داک

در این بخش تلاش می کنیم تا روش های حقوقی-قراردادی مدیریت ریسک های عمده موجود در پروژه های اکتشاف و بهره برداری را توصیف و تبیین کنیم. فصل نخست این بخش را به مدیریت ریسک های بنیادین موجود در پروژه های اکتشاف و بهره برداری اختصاص داده ایم و در …

متن کامل : روش های متفاوت مدیریت ریسک

متن کامل : روش های متفاوت مدیریت ریسک

باید خاطر نشان کرد که یکی از اسباب شکست پروژه ها عدم تخصیص بهینه ی ریسک های موجود در پروژه میان مشارکت کنندگان یک پروژه است. همان طور که گفته شد، مدیریت ریسک، نخست با تعریف و تعیین ریسک ها آغاز می شود. فهم اسباب شکست یک پروژه و تشریح …

تعریف مدیریت قرارداد- پایان تامه ایران داک

تعریف مدیریت قرارداد- پایان تامه ایران داک

دامنه ی مدیریت قراردادی بسیار گسترده است و هر نوع قراردادی می تواند مصداق مدیریت قرار گیرد. چرخه ی حیات یک قرارداد پیش از امضای قرارداد آغاز می شود. مذاکرات، گزینش شریک، برگزاری مناقصه و غیره گام های مهمی در فرآیند انعقاد قرارداد هستند. در ادامه پذیرش قرارداد از سوی …

پایان نامه جدید : 
روش های استنتاج در حقوق بین الملل- پایان تامه ایران داک

پایان نامه جدید : روش های استنتاج در حقوق بین الملل- پایان تامه ایران داک

بنداول –  دیباچه   این جا وقتی صحبت از استنتاج میکنیم ، استنتاج به معنای کلّی است وویاد آور می شوم که منظور استنتاج منطقی که همان انواع قیاس می باشدنیست  .  هرچند به قیاس منطقی نیز به عنوان زیر مجموعه ای از این فصل می پردازم . روش استقرایی …

متن کامل : روش شناسی حقوق بین الملل درساحت هستی شناسی و معرفت شناسی-معرفت شناسی حقوق بین الملل- فروش متن کامل

متن کامل : روش شناسی حقوق بین الملل درساحت هستی شناسی و معرفت شناسی-معرفت شناسی حقوق بین الملل- فروش متن کامل

روش شناسی حقوق بین الملل درساحت هستی شناسی و معرفت شناسی     فصل اول هستی شناسی حقوق بین الملل بند اول – کلیّات چنانکه در بخش پیش نیزگفته شد ابتدا باید وجود موضوعی را اثبات کرد وسپس مدّعی معرفت و روش های معرفت شناسی آن شد؛ به بیان دقیق تر …

حیطه شناسی مباحث فلسفی در حقوق بین الملل[12]

حیطه شناسی مباحث فلسفی در حقوق بین الملل[12]

برای درک جایگاه علم روش شناسی در مباحث مربوط به حقوق بین الملل ابتدا باید با سه حیطه آشنا شد تا تفاوتهای هر کدام و حوزه شمول هر کدام آشکار شود.  1. فلسفه حقوق؛       2. معرفت حقوقی؛             3. نظریه حقوقی.  صاحبنظران بین این سه اصطلاح تفاوتهایی قایل هستند. از نظر …

رشته حقوق :
 اصول روش شناسی

رشته حقوق :  اصول روش شناسی

چنانکه درعلم اُصول ویا اُصول فقه بحث می شود ودانش پژوهان علوم دینی نیزاز این قاعده زیاد استفاده می کنندکه «مقدّمه ی واجب، واجب است». به طور مثال اگربه کسی امرکنندکه بربالای بام رود؛ انجام مقدّمات کار، که همان تهیه نردبان است نیزجزء آن فعل محسوب می شود. لذا در …