در حال بارگذاری...

ماه: مرداد ۱۳۹۷

نظریه‌های شخصیت

نظریه‌های شخصیت 2-4-5-1- نظریه روانکاوی نظریه‌های روانکاوانه شخصیّت شامل نظریه‌های روانکاوی فروید، یونگ، آدلر است. فروید به عنوان پیشتاز و بنیانگزار نظریۀ روانکاوی شناخته شده است. وی به عنوان پزشک [ … ]

انوتع و سطوح مشارکت

سطوح مشارکت پانسفورد و کارپینتر(1988) در کتاب خود یک جدول دو بعدی را پیشنهاد کرده اند که پنج سطح عمده مشارکت را شامل می گردد: مشارکت در سطح فردی که [ … ]

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس