تاب آوری و مولفه های ان

تاب آوری و مولفه های ان

تاب آوری سال هاست که تاب آوری به عنوان یک استعاره تأثیرگذار از علوم طبیعی وارد روان شناسی شده است. این مفهوم به شیوه های گوناگونی تعریف شده و دارای ادبیات پیچیده و وسیعی بخصوص در روانشناسی رشد بوده و در مددکاری اجتماعی و جامعه شناسی نیز رو به افزایش …

از عزت نفس » بالا یا پایین«چه استنباطی می‌شود؟

از عزت نفس » بالا یا پایین«چه استنباطی می‌شود؟

از عزت نفس » بالا یا پایین«چه استنباطی می‌شود؟ عزت نفس بالا به عنوان دیدگاهی سالم از خود، مورد بررسی قرار گرفته است، یعنی دیدگاهی که به طور واقع گرایانه کمبودها و نقاط ضعف را در بر می‌گیرد، ولی نه به آن شدتی که منجر به انتقاد شدید از فرد …

مولفه‌های کیفیت زندگی چیست

مولفه‌های کیفیت زندگی چیست

کیفیت زندگی[1] سازمان بهداشت جهانی، «سلامتی»[2] را حالتی توصیف کرده است که در آن فرد از نظر روانی، عاطفی و اجتماعی کاملاً سالم است و در او هیچ نشانه‌ای از بیماری و روان رنجوری مشاهده نمی‌شود ( ساکسنا و اوکانل[3]،2002). این تعریف از سلامتی، به این معنی است که در …

اعتیاد اینترنتی چیست و چه علایمی دارد

اعتیاد اینترنتی چیست و چه علایمی دارد

3 اعتیاد اینترنتی: اعتیاد به اینترنت یا وابستگی به اینترنت را می توان نوعی استفاده از اینترنت دانست که به ایجاد مشکلات روان شناختی، اجتماعی، تحصیلی و حرفه ای در زندگی افراد منجر می شود. تاریخچه ی ظهور این اعتیاد به عنوان یک اختلال جداگانه، اولین بار در سال 1995 …

مشارکت فناوری اطلاعات در کارآفرینی

مشارکت فناوری اطلاعات در کارآفرینی

آموزش  کارآفرینی در دانشگاه ها در پرداختن به امر آموزش کارآفرینی در دانشگاه‌ها باید به چهار هدف کلی توجه داشت: ▪ اول انگیزهٔ کارآفرینی,▪ دوم ویژگی‌ها,▪ سوم مهارت‌ها▪ چهارم حمایت از کارآفرینان در مورد انگیزه باید کاری کرد تا فرد به موضوع کارآفرینی علاقه‌مند شود و کارآفرینی را به عنوان …

نظریه‌های شخصیت

نظریه‌های شخصیت

نظریه‌های شخصیت 2-4-5-1- نظریه روانکاوی نظریه‌های روانکاوانه شخصیّت شامل نظریه‌های روانکاوی فروید، یونگ، آدلر است. فروید به عنوان پیشتاز و بنیانگزار نظریۀ روانکاوی شناخته شده است. وی به عنوان پزشک در بعضی بیماران خود متوجه ناراحتی هایی شده بود که منشأ جسمی‌نداشتند و معتقد شد که این ناراحتیها حاصل و …

عوامل موثر بر انواع تعهد

عوامل موثر بر انواع تعهد

– عوامل موثر بر انواع تعهد 1-5-3-2  تعهد عاطفی در مطالعه ای توسط آلن و می یر برای سنجش و تبیین پیش شرط های تعهد سازمانی انجام گرفت، پیش شرط های تعهد عاطفی به شرح ذیل مطرح گردید (آلن و می یر، 1990، صص 18-1 به نقل از بافرانی،1387). * …

شش نکته اساسی که در شادی کارکنان در محیط موثراند

شش نکته اساسی که در شادی کارکنان در محیط موثراند

عوامل سازنده امنیت شغلی افراد با نیازهای متفاوتی وارد سازمان می شوند و هیچ فردی به طور کامل تواناییها و نیرومندیهای یکسانی در این نیازها ندارد. برخی افراد اساساً با پول راضی می شوند، برخی دیگر تنها به فکر ارضای احساس ایمنی هستند. توجه به تفاوتهای فردی، مطلب بسیار مهمی …

وضع تحصیلی دانش آموزان پرخاشگر

وضع تحصیلی دانش آموزان پرخاشگر

وضع تحصیلی دانش آموزان پرخاشگر : از نظر تحصیلی نسبتا ً پایین بوده و معمولا ً دارای مواردی از قبیل ، اخراج از مدرسه ، تغییر مدرسه و مردودی و تجدیدی در سابقه تحصیلی خود می باشد . همچنین مشکلات رفتاری از دوره دبستان و حتی پیش از دبستان نیز …

انوتع و سطوح مشارکت

انوتع و سطوح مشارکت

سطوح مشارکت پانسفورد و کارپینتر(1988) در کتاب خود یک جدول دو بعدی را پیشنهاد کرده اند که پنج سطح عمده مشارکت را شامل می گردد: مشارکت در سطح فردی که جنبه هایی از روابط بین فرد و سازمان استخدام کننده وی اشاره دارد. مشارکت در سطح عملیاتی که به تصمیمات …

تعریف بهزیستی ذهنی و عناصر آن

تعریف بهزیستی ذهنی و عناصر آن

پیشینه‌ی نظری 2-2-1- بهزیستی ذهنی تعریف بهزیستی ذهنی بهزیستی ذهنی، یک مفهوم شخصی و فردی است و بر حسب ارزیابی افراد از زندگی خودشان تعریف می‌شود (دینر[1] و همکاران، 1996). در واقع ارزیابی افراد از زندگی خودشان در حوزه‌های مختلف زندگی مانند بهزیستی هیجانی، بهزیستی روان‌شناختی و بهزیستی اجتماعی است. …

مدیریت ابراز عواطف خویش

مدیریت ابراز عواطف خویش

پذیرش دیدگاه دیگران   مهارت خود را جای دیگری قرار دادن است که بخش آموخته شده و مرکزی همدلی است و به عنوان پاسخ عاطفی که حاصل درک و فهم حالت یا وضعیت عاطفی دیگران است و با آن چه دیگری احساس می‌کند یا انتظار می‌رود که احساس کند برابر …

شخصیت و رابطه ی ان با خلاقیت

شخصیت و رابطه ی ان با خلاقیت

شخصیت وخلاقیت: ازدنیای امروز به دلیل ویژگیهای متغیر وخلاقی که دارد تحت عنوان”عصرخلاقیت ونوآوری”[1] نام برده می شود،دراین دوران فرایندها ،پدیده های خلاقیت ،نوآ وری وکار آفرینی عرصه های بسیار گسترده ای از جامعه انسانی را تحت تاثیرات عمیق خود قرار داده است .از این رو عامل اساسی پایداری ،پویایی …

رویکردها و الگوهای نابهنجاری

رویکردها و الگوهای نابهنجاری

3رویکردها/ الگوها چند رویکرد یا الگوی مختلف در دنیای روان شناسی وجود دارد که می توانند در مورد رفتار بهنجار بکار گرفته شوند. این رویکردها تعیین می کنند که کدام رفتارها نابهنجار تلقی می شوند، همچنین چگونگی تبیین و درمان این رفتارها را معین میکنند و بدین لحاظ اهمیت کاربردی …

اختلال شخصیت اسکیزوئید

اختلال شخصیت اسکیزوئید

اختلال شخصیت اسکیزوئید  2-6-2-1 ویژگی های تشخیصی ویژگی اصلی اختلال شخصیت اسکیزوئید، یک الگوی فراگیر کناره گیری از روابط اجتماعی و دامنه ی محدود بیان هیجانها در موقعیتهای بین افراد است. این الگو از اوایل بزرگسالی آغاز شده و در زمینه های مختلف ظاهر می شود. افراد مبتلا به اختلال …