دانلود پایان نامه مدیریت با موضوع ارزیابی عملکرد

دانلود پایان نامه

تقدیر و تشکر:
با درود و ستایش بی پایان به درگاه ایزد بی همتا که پرتوی از نور علم را در دل انسانها تابانیده و با سپاس از کلیه معلمین و اساتیدی که در طول ایام تحصیل از خرمن دانش و تجربه شان خوشه چینی نمودم .
تقدیر و تشکر می نمایم از جناب آقای دکتر سیّد عبدالجابر قدرتیان که با تمام مشغله‌های کاری زحمت راهنمایی این تحقیق را تقبل نمودند و همچنین از سرکار خانم حمیده رشادت جو و جناب آقای دکتر حسین بوجاری که به عنوان استادان مشاور از نظرات مشورتی آنها استفاده نمودم قدردانی و سپاسگزاری می نمایم.
همچنین از جناب آقای خسرو شمس راوندی ، سرکار خانم مهدیه سادات حسینی و کلیه پرسنل بیمه کارآفرین شعبه کاشان که اینجانب را در طول پژوهش یاری رساندند کمال امتنان را دارم.

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………1
فصل اوّل: کلیات تحقیق
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………3
تعریف مسأله………………………………………………………………………………………………………………………………………6
ضرورت تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………..8
سؤالات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………9
فرضیات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………….10
اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………..10
استفاده کنندگان از نتایج تحقیق……………………………………………………………………………………………………11
روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………….12
قلمرو تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………12
1-9-1- قلمرو موضوعی…………………………………………………………………………………………………………………………….12
1-9-2- قلمرو مکانی………………………………………………………………………………………………………………………………..13
1-9-3- قلمرو زمانی………………………………………………………………………………………………………………………………….13
روش تجزیه و تحلیل داده ها ……………………………………………………………………………………………………..13
محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………..14
سوابق موضوع………………………………………………………………………………………………………………………………14
شرح واژگان کلیدی……………………………………………………………………………………………………………………..16

عنوان صفحه
فصل دوم: ادبیات تحقیق
2-1- مروری بر صنعت بیمه……………………………………………………………………………………………………………………..19
2-1-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………….19
2-1-2- تعریف بیمه………………………………………………………………………………………………………………………………….20
2-1-2-1-تعریف بیمه از لحاظ لغوی……………………………………………………………………………………………………….20
2-1-2-2- تعریف بیمه از لحاظ قانون بیمه…………………………………………………………………………………………….21
2-1-2-3- تعریف بیمه از لحاظ فنی……………………………………………………………………………………………………….21
2-1-2-4- تعریف بیمه از لحاظ مالی………………………………………………………………………………………………………21
2-1-2-5- تعریف بیمه در فرهنگستان ایران…………………………………………………………………………………………..21
2-1-3- تارخچه بیمه………………………………………………………………………………………………………………………………..22
2-1-3-1- تارخچه بیمه در جهان……………………………………………………………………………………………………………22
2-1-3-2- تاریخچه بیمه در ایران……………………………………………………………………………………………………………25
2-1-3-3- جایگاه بیمه بعد از انقلاب اسلامی………………………………………………………………………………………….27
2-1-3-4- بیمه در جهان امروز………………………………………………………………………………………………………………..28
2-1-4- انواع بیمه…………………………………………………………………………………………………………………………………….29
2-1-4-1- بیمه های اجتماعی…………………………………………………………………………………………………………………29
2-1-4-2- بیمه های بازرگانی…………………………………………………………………………………………………………………30
2-1-4-3- مقایسه بیمه های بازرگانی و اجتماعی…………………………………………………………………………………..31
2-1-5- برخی از تعاریف و اصطلاحات بیمه ای……………………………………………………………………………………….31
2-2- مروری بر ارزیابی عملکرد………………………………………………………………………………………………………………..33
عنوان صف
حه
2-2-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………..33
2-2-2-تاریخچه ارزیابی عملکرد………………………………………………………………………………………………………………34
2-2-2-1- تاریخچه ارزیابی عملکرد در جهان…………………………………………………………………………………………34
2-2-2-2- تاریخچه ارزیابی عملکرد در ایران………………………………………………………………………………………….35
2-2-3- تعریف اندازه گیری……………………………………………………………………………………………………………………..36
2-2-4- دلایل اندازه گیری……………………………………………………………………………………………………………………….36
2-2-5- تعریف و مفهوم عملکرد………………………………………………………………………………………………………………36
2-2-6- انواع ارزیابی………………………………………………………………………………………………………………………………….37
2-2-6-1-ارزیابی آینده نگر………………………………………………………………………………………………………………………37
2-2-6-2-ارزیابی گذشته نگر…………………………………………………………………………………………………………………..37

 
 
2-2-7- مراحل ارزیابی……………………………………………………………………………………………………………………………..38
2-2-8- تعریف و مفهوم ارزیابی عملکرد…………………………………………………………………………………………………..39
2-2-9- کارکردهای ارزیابی عملکرد…………………………………………………………………………………………………………40

2-2-10- دلایل ارزیابی عملکرد………………………………………………………………………………………………………………41
2-2-11- اهداف ارزیابی عملکرد………………………………………………………………………………………………………………42
2-2-12- ضرورت و اهمیّت ارزیابی عملکرد…………………………………………………………………………………………….42
2-2-13- ابعاد ارزیابی عملکرد…………………………………………………………………………………………………………………43
2-2-14- فرآیند ارزیابی عملکرد………………………………………………………………………………………………………………45
2-2-15- شاخص ها و استانداردهای ارزیابی عملکرد……………………………………………………………………………..48
2-2-15-1-تعریف استاندارد……………………………………………………………………………………………………………………48
عنوان صفحه
2-2-15-2- تعریف شاخص……………………………………………………………………………………………………………………..48
2-2-15-3- انواع شاخص های عملکردی………………………………………………………………………………………………..49
2-2-15-4- خصوصیات شاخص های عملکرد ایده آل……………………………………………………………………………50
2-2-15-4-1- شاخص های مطلوب عملکرد از نظر پیتر دراکر……………………………………………………………..50
2-2-15-4-2- خصوصیات شاخص های عملکرد از نظر گلوبرسون………………………………………………………..50
2-2-15-4-3- اصول شاخص های عملکرد از نظر ماسکل……………………………………………………………………..51
2-2-15-4-4- شاخص های عملکرد در مدل سینک و تاتل………………………………………………………………….52
2-2-15-4-5- شاخص های عملکرد در مدل نتایج و تعیین کننده ها………………………………………………….52
2-2-15-4-6- شاخص های عملکرد در مدل هرم عملکرد…………………………………………………………………….53
2-2-16- مدیریت عملکرد……………………………………………………………………………………………………………………….54
2-2-16-1- تعریف مدیریت عملکرد………………………………………………………………………………………………………..54
2-2-16-2- مزیّت های مدیریت عملکرد…………………………………………………………………………………………………55
2-2-16-3- پیش نیازهای مدیریت عملکرد…………………………………………………………………………………………….56

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2-2-16-4- حرکت از ارزیابی عملکرد به مدیریت عملکرد……………………………………………………………………..56
2-2-16-5- شرایط حرکت مؤثر از ارزیابی عملکرد به مدیریت عملکرد…………………………………………………56
2-2-16-6- تفاوت مدیریت عملکرد با ارزیابی عملکرد……………………………………………………………………………57
2-2-17- دیدگاه های سنتی و نوین درباره ارزیابی عملکرد……………………………………………………………………59
2-2-17-1- مقایسه معیارهای سنتی و نوین ارزیابی عملکرد…………………………………………………………………60
2-2-17-2- اشکالات سیستم های سنتی ارزیابی……………………………………………………………………………………61
2-3- مدل های ارزیابی

دیدگاهتان را بنویسید