مقاله رایگان درباره ارزیابی عملکرد

………………………………………………………………………………………………………………………….
بیان مسئله ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ضرورت و اهمیت تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………….

اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
سوالات تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
چهارچوب نظری تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………..
فرضیه های تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها …………………………………………………………………………………………………………………..
قلمرو تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
فصل دوم : ادبیات تحقیق
2-1) بخش اول:عملکرد شرکت ها ………………………………………………………………………………………………………………………
2-1-1) مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2-1-2) تشریح مفهوم عملکرد……………………………………………………………………………………………………………………………………
2-1-3) تعریف ارزیابی عملکرد…………………………………………………………………………………………………………………………………..
2-1-4) اهمیت ارزیابی عملکرد…………………………………………………………………………………………………………………………………
2-1-5) فرایند ارزیابی عملکرد……………………………………………………………………………………………………………………………………
2-1-6) اندازه گیری عملکرد……………………………………………………………………………………………………………………………………..

صفحه
28
29
29
31
32
33
40
41
44
47
48
49
54
55
60
60
63
65
66
71
72
عنوان
2-1-7) طبقه بندی سنجه های اندازه گیری عملکرد………………………………………………………………………………………………
2-1-8) مدل های ارزیابی عملکرد …………………………………………………………………………………………………………………………….
2-1-8-1) سیستم اندازه گیری عملکردAMBITE……………………………………………………………………………………………..
2-1-8-2) فرایند الگوسازی………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2-1-8-3) سیستم اندازه گیری عملکرد ECOGRAL……………………………………………………………………………………….
2-1-8-4) الگوی کارت امتیازی متوازنBCS…………………………………………………………………………………………………………..
2-1-8-5) مدل الگوی بالدریجMB…………………………………………………………………………………………………………………………..
2-1-9) عملکرد شرکت از دیدگاه بازارهای عوامل ……………………………………………………………………………………………………
2-1-10) عملکرد بازرگانی …………………………………………………………………………………………………………………………………………
2-1-11) عملکرد بازار…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2-1-12) عملکرد مالی………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2-1-13) سنجش عملکرد بازرگانی…………………………………………………………………………………………………………………………….
2-2) بخش دوم:مزیّت رقابتی ……………………………………………………………………………………………………………………………….
2-2-1) مفهوم مزیّت رقابتی………………………………………………………………………………………………………………………………………
2-2-2) نظریه های مزیّت رقابتی……………………………………………………………………………………………………………………………….
2-2-2-1) نظریه های سازمان صنعتی( I/O) ودیدگاه پورتر …………………………………………………………………………………
2-2-2-2) نظریه مبتنی بر منبع(RBV) ………………………………………………………………………………………………………………..
2-2-2-3) نظریه شومپترین……………………………………………………………………………………………………………………………………….
2-2-3) پنج نیروی رقابتی پورتر جهت تجزیه و تحلیل رقابت …………………………………………………………………………………
2-2-4) تحلیل زنجیره ارزش و فعالیت های سازمانی………………………………………………………………………………………………..
2-2-5) عوامل تاثیر گذار ملّی در مزیّت رقابتی جهانی…………………………………………………………………………………………..

صفحه
73
74
76
76
77
78
79
79
80
82
83
84
85

دانلود پایان نامه

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

86
89
94

95
98
103
107
108
عنوان
2-2-6) شرایط عاملی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2-2-7) شرایط تقاضای داخلی……………………………………………………………………………………………………………………………………
2-2-8) صنایع حمایتی و مرتبط ……………………………………………………………………………………………………………………………….
2-2-9) ساختار و استراتژی شرکت و رقابت ……………………………………………………………………………………………………………..
2-2-10) الگوی جامع مدیریت استراتژیک ……………………………………………………………………………………………………………….
2-3) بخش سوم:استراتژی های بازاریابی……………………………………………………………………………………………………………
2-3-1) مفهوم بازاریابی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2-3-2) تفاوت فروش با بازاریابی ……………………………………………………………………………………………………………………………….
2-3-3) وظایف مدیریت بازاریابی………………………………………………………………………………………………………………………………..
2-3-4) بازاریابی دست آوردی …………………………………………………………………………………………………………………………………..
2-3-5) آمیخته بازاریابی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
2-3-5-1) چهار سی (C4) ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2-3-5-2) عناصر تشکیل دهنده(P4) ……………………………………………………………………………………………………………………..
2-3-6) محصول………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2-3-7) تصمیم گیری در باره صفات کالا ………………………………………………………………………………………………………………….
2-3-8) قیمت…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2-3-9) عوامل موثرهنگام تعین قیمت………………………………………………………………………………………………………………………
2-3-10) توزیع ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2-3-11) تبلیغ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2-4) بخش چهارم:منابع و قابلیت ها …………………………………………………………………………………………………………………..
2-4-1) تعریف و مفهوم منابع شرکت ……………………………………………………………………………………………………………………….

صفحه
108
111
119
123
125
126
127
129
130
140
140
141
141
142
143
143
143
144
عنوان
2-4-2) انواع منابع………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2-4-3) رویکرد مبتنی بر منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………..
2-4-4) تحقیقات انجام شده در رویکرد مبتنی بر منابع……………………………………………………………………………………………
2-4-5) چند مدل نمونه از رویکرد مبتنی بر منبع …………………………………………………………………………………………………..
2-4-6) تعریف قابلیت های شرکت …………………………………………………………………………………………………………………………..
2-4-7) انواع قابلیت های شرکت ………………………………………………………………………………………………………………………………
2-4-8) نقش قابلیت های سازمانی در ایحاد مزیت رقابتی………………………………………………………………………………………..
2-5) بخش پنجم:پیشینه ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
2-5-1) تحقیقات انجام شده در مورد موضوع تحقیق ………………………………………………………………………………………………
فصل سوم : روش اجرای تحقیق
3-1) مقدمه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *