رشته مدیریت-دانلود پایان نامه درباره ارزشهای اجتماعی

3- 1- مقدمه————————————————————— 122
3-2- نوع تحقیق————————————————————- 122

3-3- جامعه ،نمونه وروش نمونه گیری———————————————122
3-4-روش گرد آوری اطلاعات—————————————————-123
3- 5- ابزار جمعآوری دادهها و اطلاعات———————————————123

3- 6- روایی پرسشنامه——————————————————– 124
3- 7- پایایی پرسشنامه———————————————————125
3- 8- روش تجزیه و تحلیل دادهها و آزمونهای مورد استفاده ————— ———- 126
3- 9- خلاصه—————————————————————- 127
فصل چهارم تجزیه وتحلیل داده ها———————————-128
4-1مقدمه——————————————————————–129
بخش اول: نتایج حاصله از مصاحبه با خبرگان ————————————– 129
بخش دوم :آمار استنباطی——————————————————–134
خلاصه ———————————————————————-151
فصل پنجم بحث ونتیجه گیری———————————————— 153
5-1-مقدمه—————————————————————— 154
5-2-یافته های مربوط به سؤالات پژوهش——————————————-154
5-3- محدودیت های پژوهش —————————————————-164
5-4- پیشنهادات پژوهش——————————————————–165
5-5-خلاصه——————————————————————-168
فهرست منابع و ماخذ——————————————-169
پیوست ها—————————————————————————174
پیوست 1: پرسشنامه———————————————————-175
پیوست 2:عملکرد و فعالیت های انجام شده در نا آرامی ها—————————–182
پیوست3: روز شمار انتخابات——————————————————194

دانلود پایان نامه

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

فهرست جداول
جدول شماره1 –2مهارت های اساسی مدیریت و اجزای آن از نظر اندرسون —————–51
جدول شماره 2-2————————————————————- 80
جدول شماره 3-1————————————————————- 125
جدول شماره 4-1————————————————————- 129
جدول شماره 4-2مهارت های ارتباطی——————————————– 130
جدول شماره 4-3 مهارت فکری و ادارکی—————————————— 131
جدول شماره 4-4 مهارت های فنی———————————————– 132
جدول 4-5 واحدهای آماری نمونه بر حسب درجه ———————————– 134
جدول (4-6) واحدهای آماری نمونه بر حسب مسئولیت——————————-135
جدول (4-7) واحدهای آماری نمونه بر حسب تحصیلات دانشگاهی———————–136
جدول (4-8) واحدهای آماری نمونه بر حسب سنوات خدمت—————————137
جدول شماره 4-9————————————————————- 138
جدول شماره 4-10———————————————————— 140
جدول شماره 4-11———————————————————– 142
جدول شماره 4-12————————————————————-144
جدول شماره 4-13———————————————————– 146
جدول شماره 4-14———————————————————– 147
جدول شماره 4-15———————————————————– 148
جدول شماره 4-16————————————————————150
جدول شماره5-1 ————————————————————–155
فهرست نمودارها
نمودار 4-1 واحدهای آماری نمونه بر حسب درجه———————————– 134
نمودار4-2واحدهای آماری نمونه بر حسب مسئولیت———————————-135
نمودار 4-3واحدهای آماری نمونه بر حسب تحصیلات دانشگاهی———————— 136
نمودار 4-4 واحدهای آماری نمونه بر حسب سنوات خدمت—————————–137
فهرست اشکال
شکل 1-2———————————————————————19
شکل 2-2 ———————————————————————70

فصل اوّل
کلیّات تحقیق
1-1- مقدمه
از مهمترین کشش ها و تمایلات انسانی جستجوی امنیّت است این کشش باجوهر هستی انسان پیوندی ناگستنی دارد.حفظ ذات وصیانت نفس ازاساسی ترین میلهای انسان می باشد.انسانها درپی برآوردن نیازهای زیستش بایکدیگرواردمناسبات گوناگون می شوندوتشکیل جامعه می دهند.مهمترین نیاز هرجامعه،خواه یک طایفه یاقبیله وچه یک قوم یاکشور،تامین امنیّت جامعه وافراد آن است.(روشندل ،1374 :3)
از آنجا که امنیت و احساس آسودگی خاطر اهمیت فراوانی درزندگی بشر دارد،این سخن پسندیده بحق شهرت فراوان یافته که گفته می شود”بعدازنان وقبل ازآزادی مهمترین خواسته بشر امنیّت است”وبه تجربه هم ثابت شده هرگاه افراد بشر مخیّر به انتخاب یکی ازاین دوامرامنیّت و آزادی باشندطبعاٌمایلند آزادی رافدای امنیت کنند وجان ومال خودراازخطرو هلاکت نجات بخشند.
«در همین راستا می توان به حدیثی از امام صادق(ع)اشاره کرد که می فرماید:”النعیم فی الدنیا:الامن وصحهالجسم وتهام النعمه فی الاخره:دخول الجنه” یعنی اینکه آسودگی وخوشی در دنیادوچیز است:یکی امن وامنیّت و دیگری سلامت جسم وجان و تمام نعمتها در آخرت هم ورود به بهشت الهی است.»(مجلسی،ج81:173).
مهارت های مدیریتی از جمله مقوله هایی است که به سبب برخورداری از مفهوم بسیار عمیق و در عین حال پیچیده، توجه صاحب نظران را در عرصه مدیریت بخود جلب نموده است که این امر می تواند بیانگر تأثیر شایان توجه آن بر سیاست های سازمان و شکوفایی توانایی های آن باشد. امروزه با توجه به پیچیدگی روزافزون سازمان ومحیط فعالیتی آنان در هزاره سوم که عصرفن آوری اطلاعات وارتباطات نام گرفته شناسایی وکسب این مهارت ها می تواند اثرات قابل توجهی در عملکرد مدیران سطوح مختلف وبهبود وضعیت سازمانی داشته باشد از سوی دیگر “گسترش همه جانبه سازمانهای آموزشی لزوم بر خورداری از مدیرانی ماهر وتوانمند در بکار گیری دانش وتجربۀ تخصصی را دو چندان ساخته است. این مدیران با تاٌثیر گذاری مستقیم به آموزش بر جهت دهی کل جامعه موثر هستند”(بهرنگی،1387: 16).
کسب مهارت های مدیریتی ضامن پیشرفت و موفقیت فرماندهان و مدیران انتظامی به ویژه فرماندهان یگان های ویژه پاسداران ناجا در سطوح مختلف به منظور انجام مأموریت خطیری که بر عهده آنها گذارده شده است می باشد که می تواند تاثیر گذار باشد . بر این پایه تحقیق حاضردر صدد است تا رابطه مهارت های مدیریتی فرماند هان یگان های ویژه رابا اثر بخشی کنترل اغتشاشات بررسی نماید.
قبل از پیروزی انقلاب اسلامی به دلیل نظام حاکم وعدم مناسبت احزاب سیاسی وساختار انتظامی کشورکنترل اجتماعات به عهده گارد شهربانی بود .بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با تغییر در ساختار حکومتی و تغییر در ارزشهای اجتماعی مبتنی بر ایدئولوژی اسلامی حزبها وگروهای زیادی شروع به فعالیت نمودند.در بعضی از مواقع دشمنان نظام این احزاب وگروه هارا در راستای منافع سوء خود وادار به تجمعات غیر قانونی کرده و می کنند. نیروی انتظامی که وظیفه تامین نظم وامنیت را به عهده داردباید مقابله وکنترل این گونه اجتماعات را انجام داده وبه همین منظور باید از آمادگی لازم برخوردار باشد.(پورفیض ،1382: 2)
اغتشاشات و ناآرامی های شهری از بدو ادغام نیروی انتظامی که تقریباً همزمان با خاتمه جنگ تحمیلی و حاکم شدن فضای عادی سیاسی حیله و نقشه های استکبار جهانی و از سوی دیگر افزایش توقعات و مطالبات انباشته شده مردم بود، به تدریج به عنوان یک معظل امنیتی و انتظامی در فضای اجتماعی نمود پیدا کرد. بروز انواع اغتشاشات شهری مانند وقایع اسلام شهر در سال 1372، قزوین در سال 1374، و سلسله وقایع 18 تیر ماه سال 1378 ودر نهایت حوادث پس از انتخابات دهم ریاست جمهوری مجموعه ای از سلسله ناآرامی هایی بودند که طی سال های اخیر به وقوع پیوسته است. مدیریت کنترل اغتشاشات از وظایف اصلی نیروی انتظامی و یکی از دغدغه های مهم فرماندهان می باشد که باید با کمترین آسیب ها و ضعف ها در جامعه انجام تااز اثرات مخرب و همیشگی در جامعه جلوگیری نماید . بدیهی است در صورت عدم کنترل تجمعات توسط واحد های انتظامی وادامه وضع موجود وشدّت یافتن ناآرامیهاومختل شدن امنیت اجتماعی یگان ویژه پاسداران ناجا به عنوان نیروی مقابله ای ناجا وارد عمل شده وبا برهم زنندگان نطم و امنیت اجتماعی برابر مقرارت مربوطه برخوردو نظم را به جامعه بر میگرداند . اجرای مناسب این ماموریت مستلزم حضور فرماندهی بصیر،متدین و کارآمدمی باشد تا بتواند امنیت را با کمترین هزینه به جامعه برگرداند .
1-2-بیان مسئله
انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 22/3/1388 انجام گردید که به دلیل حضور حماسه ای مردم در انتخابات بد خواهان نظام در صدد انحراف افکار عمومی وتحت الشعاع قرار دادن آثار آن بودند. لذا با تنظیم سناریو های مختلف گام به گام قبل از انتخابات، سناریو بحرانی نشان دادن کشور،طرح دولت وحدت ملی، تشکیک در سلامت انتخابات، تقلب و دروغ بزرگ ، تشکیل کمیته صیانت از آرا را قبل از انجام انتخا بات و سناریو های ادعای پیروزی و تهدید نظام در صورت باخت، اعلام نتایج و وضعیت (کما) برای جبهۀ فتنه، اتهام تقلب وآغاز اردو کشی های خیابانی برای ابطال انتخابات به سوء استفاده از رنگ سبز وپیگیری انقلابات رنگین در ایران را شروع نمودند ودر این حرکت از همراهی کلیۀ گروهای ضد انقلاب و ورشکسته وهدایت اغتشاشگران و انجام عملیات روانی همه جانبه به ویژه ب
ر رفتار اغتشاشگران وحضور در سطح شهرها وایجاد در گیری با نیروهای امنیتی وتخریب اموال عمومی اقدام نمودند .
بدیهی است در این فرآیند از روزهای اولیه پس از انتخابات نیروی انتظامی برابر وظایف قانونی فعالیت هایی را انجام دادند . یگان ویژه پاسداران ناجا به عنوان نیروی اصلی برخورد با اغتشاشگران راه کارهای مختلفی را به کار بردند تا بتوانند آرامش وامنیت را به جامعه بر گردانند، از این رو توانستند نقش بی بدیلی را در کنترل اغتشاشات در سطح شهر تهران از خود به یادگار بگذارند.دراین وضیعت تلاش نیروی انتظامی همراه با سایر نهاد های مردمی و حکومتی باعثشد که صدماتی مانند.1- جریحه دار شدن احساسات ملی ودینی 2-کشته شدن تعدادی ازهموطنان 3- تحت تاثیر قرار گرفتن وجهه بین المللی کشور 4- خسارات فراوان اقتصادی 5-خسارات اطلاعاتی و سوءاستفاده عوامل بیگانه از شرایط به وجود آمده به حداقل برسد.از آنجا که دوام و استمرار این موفقیت نیازدارد که مهارت های مرتبط با آن شناخته شود . با توجه به اینکه محقق خود شخصا در صحنه درگیری ها حاضر بوده است و با نقاط قوت و ضعف یگان ها عملا در گیر بوده است این تحقیق در صدد آن است که مهارت های مرتبط را شناسایی وتقویت نماید.
1-3-ضرورت واهمیت تحقیق
باتوجه به محتمل بودن وقوع شرایط بحرانی وحوادثی ازقبیل فتنه سال 1388واغتشاشات تهران و و قایع پس ازآن بایددراین عرصه روزبه روزبابرنامه ریزی منسجم وهمه جانبه آمادگی بیشتری راکسب نمود. لذا یگان ویژه ناجا که وظایفی از قبیل :
1)مقابله ومبارزه قاطع ومستمر با هر گونه خرابکاری وتروریسم وحرکت های مخل امنیت کشور
2)تأمین حفاظت اجتماعات،تشکل ها وراهپیمایی های قانونی ومجاز ومقابله وجلوگیری از هر گونه تشکل، راهپیمایی واجتماعات غیر مجاز
3)کنترل در موارد ویژه از قبیل مبارزه با قاچاق کالا ومفاسد اجتماعی وغیره را به عهده دارد به عنوان یک نیروی آماده و آموزش دیده و منطقی و درست برای مهار وکنترل اغتشاشات را مورد بررسی قرار دهد ودر این راه حلها را در اختیار دستگاه های اجرایی وانتظامی قرار دهد .تا به نحوی بتوان بااین مشکل برخورد نمود.(کنترل اجتماعات،1388)
کنترل اغتشاشات پیامدهای مثبت ومنفی دارد که عبارتند از:
1)کنترل اغتشاشات باعث جلوگیری از سوء استفاده هایی که دشمنان وضد انقلاب در جهت تخریب اماکن وایجاد احساس نا امنی در مردم می کنند.
2) کمک به شناسایی افراد ضد انقلاب وافراد بیگانه که در راستای اهداف دشمن از اغتشاشات بهره برداری می کنند.
3)کشته شدن افراد بی گناه توسط ضد انقلاب ودشمن برای بهره برداری سیاسی.
4) کمک به شناسایی ودستگیری افراد ضد انقلاب ودشمن.
5) ایجاد فرصت برای مسئولین جهت آگاه سازی مردم(همان ).
لذا بررسی شیوه های مدیریتی کنترل اغتشاشات یگوپ ناجادرناآرامیها و تجزیه وتحلیل و وصول به نتایج مثبت و منفی آنها می تواند سازمانها به ویژه نیروی انتظامی که مسؤلیت تأمین امنیت عمومی را به عهده دارد از تجربه عملی ومجدد وقایع در جامعه بی نیاز نماید. پی بردن به نقاط ضعف وقوّت موثر براقدامات مقابله ای،ازجمله اقدامات ضروری است که می توانددستاورد مثبتی برای مسئولین ناجا وبخصوص یگوپ ناجا داشته باشدزیرا که باشناخت نسبت به نقاط ضعف وقوت شیوه های عملیاتی بکاررفته می توان نقاط ضعف رانیز بابرنامه ریزی به قوت تبدیل نموده وعملکرد یگان رادرمواجهه بااغتشاشات بهبود بخشید. به همین جهت انجام این تحقیق ازاهمیّت وضرورت زیادی برخورداراست.
1-4-اهداف تحقیق
هدف اصلی:شناخت مهارتهای مدیریتی فرماندهان یگان ویژه ناجا، موثر در کنترل اغتشاشات (تهران بعد از انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری) و بررسی میزان آنها در کنترل اغتشاشات سال 1388.
ب- اهدا ف فرعی:
-آگاهی ازمهارتهای ادراکی فرماندهان یگان ویژه ناجا موثر در کنترل اغتشاشات و بررسی میزان آنها در کنترل اغتشاشات ( تهران بعد از انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری).
-آگاهی از مهارتهای ارتباطی فرماندهان یگان ویژه ناجا موثر در کنترل

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *