منبع تحقیق با موضوع برنامه ریزی راهبردی

…………………………………………………………………..17
2-2-2 بررسی اثرات گردشگری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….18
1-2-2-2 اثرات اقتصادی توسعه گردشگری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………18
2-2-2-2 اثرات اجتماعی توسعه گردشگری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………19
3-2-2-2 اثرات محیطی توسعه گردشگری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..20
3-2 برنامه ریزی گردشگری………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..22
1-3-2 اهداف برنامه ریزی گردشگری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..22
2-3-2 اهمیت برنامه ریزی گردشگری………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….22
3-3-2 رویکردهای برنامه ریزی گردشگری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..24
1-3-3-2 رویکرد سیستمی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..24
2-3-3-2 رویکرد توسعه پایدار………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………25
3-3-3-2 رویکرد برنامه ریزی جامع……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..25
4-3-3-2 رویکرد راهبردی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….26
5-3-3-2 رویکرد جامعه محور………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………26
4-2 برنامه ریزی راهبردی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..27
1-4-2 تعاریف………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..27
1-1-4-2 راهبرد…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….27
2-1-4-2 مدیریت راهبردی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..27

3-1-4-2 برنامه ریزی راهبردی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….27
2-4-2 پارادایم ها و مکاتب مدیریت راهبردی………………………………………………………………………………………………………………………………………………28
1-2-4-2 مکتب پیش تدبیری (تجویزی)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….28
2-2-4-2 مکتب تجربی انطباقی (توصیفی)………………………………………………………………………………………………………………………………………………….29
3-2-4-2 مکتب تلفیقی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..30
4-2-4-2 مکاتب 10 گانه مینتزبرگ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….31
3-4-2 برنامه ریزی راهبردی گردشگری……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….33
1-3-4-2 مفاهیم برنامه ریزی راهبردی گردشگری……………………………………………………………………………………………………………………………………..33
4-4-2 مفهوم وتاریخچه کاربرد برنامه ریزی راهبردی……………………………………………………………………………………………………………………………35
5-4-2 : روش ها، مدل ها و تکنیک های برنامه ریزی راهبردی………………………………………………………………………………………………………………….37

دانلود پایان نامه

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

1-5-4-2 مدل فرآیند برنامه ریزی راهبردی استونر و فریمن……………………………………………………………………………………………………………………..38
2-5-4-2 مدل برنامه ریزی راهبردی برایسون……………………………………………………………………………………………………………………………………………..39
3-5-4-2 مدل فرایند برنامه ریزی راهبردی کاتلر……………………………………………………………………………………………………………………………………….40
4-5-4-2 مدل تعدیل شده از کاتلر با سیاست مختلف بازیگران………………………………………………………………………………………………………………….41
5-5-4-2 مدل فرآیند برنامه ریزی استراتژیک ون دن بروک………………………………………………………………………………………………………………………42
6-5-4-2 پنج گام فرآیند مدیریت راهبردی از دیدگاه تامپسون………………………………………………………………………………………………………………….44
7-5-4-2 الگوی جامع مدیریت راهبردی دیوید……………………………………………………………………………………………………………………………………………44
6-4-2 مقایسه بین مدل ها و انتخاب مدل پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………….45
5-2 تحلیل محیط خارجی و داخلی سازمان………………………………………………………………………………………………………………………………46
1-5-2 بررسی عوامل خارجی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..46
1-1-5-2 تحلیل محیط کلان خارجی(PESTEL )………………………………………………………………………………………………………………………………………49
2-1-5-2 الگوی مبتنی بر پنج نیروی رقابتی پورتر……………………………………………………………………………………………………………………………………..50
2-5-2 بررسی عوامل داخلی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….51
1-2-5-2 مدل زنجیره ارزش پورتر……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….53
2-2-5-2 تحلیل وظیفه ای دیوید…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..55
6-2 گام های تدوین استراتژی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….56
1-6-2 تدوین چشم انداز……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….56
2-6-2 بیانیه ماموریت……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………57
3-6-2 تجزیه و تحلیل محیطی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..57
4-6-2 تعیین اهداف بلند مدت……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..57
5-6-2 اهداف عملیاتی یا کوتاه مدت…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….58
6-6-2 تدوین و طراحی استراتژی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………58
7-2 بررسی اجمالی وضع موجود شهرستان تکاب…………………………………………………………………………………………………………………………………59
1-7-2 موقعیت جغرافیایی شهرستان تکاب………………………………………………………………………………………………………………………………………………….59
2-7-2 ویژگی های جغرافیایی شهرستان تکاب…………………………………………………………………………………………………………………………………………….60
3-7-2 موقعیت طبیعی و تاریخی شهر تکاب………………………………………………………………………………………………………………………………………………..61
4-7-2 بررسی ویژگی های اجتماعی شهرستان تکاب…………………………………………………………………………………………………………………………………62
1-4-7-2 ویژگی های جمعیتی شهرستان تکاب………………………………………………………………………………………………………………………………………….62
2-4-7-2 دین و فرهنگ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..65
3-4-7-2 زبان و گویش…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………65
4-4-7-2 بررسی نرخ باسوادی و برخورداری از خدمات……………………………………………………………………………………………………………………………….65
5-7-2 بررسی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *