کارکردهای اجتماعی، درک زیبایی شناسی، تحقیقات و فناوری

کارکردهای اجتماعی، درک زیبایی شناسی، تحقیقات و فناوری

وزارت علوم و تحقیقات و فناوریموسسه آموزش عالی غیر انتفاعی آباگروه: معماریپایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشددر رشته مهندسی معماری(M.A)گرایش: معماریعنوان: طراحی فضای تجاری با تاکید بر نقش ادراکات حسی(شنوایی، لامسه، و غنای بصری) و جایگاه آن در تقویت حس تعلق به مکان استاد راهنما:خانم دکتر میترا غفوریان استاد …

همه¬ی، ویژگی¬های، رابطه¬ی، انسان¬ها

همه¬ی، ویژگی¬های، رابطه¬ی، انسان¬ها

موجودات بی¬شمار آن به شمار می¬رود. رابطه تکوینی به دلیل رابطه ژرف و تنگاتنگ انسان با خدا وجوه بسیاری دارد که می¬توان در این رابطه اسماء الهی را موردمطالعه قرار داد. هر نامی از نام¬های نیکو خدا بیانگر گونه¬ای رابطه میان خدا و موجودات جهان از جمله انسان است. همچنین …

تعاملات اجتماعی، شهرسازی ایرانی، منزلت اجتماعی، روابط اجتماعی

تعاملات اجتماعی، شهرسازی ایرانی، منزلت اجتماعی، روابط اجتماعی

این مفاهیم در هنر اسلامی زمینه¬ساز محیط اجتماعی و کالبدی شهر،محله و خانه را متناسب با ویژگی¬های انسانی فراهم می¬سازد. مواردی چون عدم معیار قرار دادن مادیات در تشکیل محلات و شکل خانه، توزیع عادلانه¬ی امکانات، استقرار و مکان¬یابی مناسب محلات شهری و ارتباط منطقی و عادلانه آن¬ها با فضای …

شکل¬گیری، می¬باشد.، آن¬چه، کیستی

شکل¬گیری، می¬باشد.، آن¬چه، کیستی

پرداختن مکرر و مستمر به مقولاتی چون خانه سازی انبوه و خانه¬سازی صنعتی و اقتصاد مسکن، ما را از مفهوم خانه بسیار دور کرده است و دیگر تقریباً کسی به چیستی و معنا و فلسفه¬ی «خانه» نمی-اندیشد.(براتی و زرین قلم، ۱۳۹۲: ۱۱۵).امروزه معماران معاصر با پذیرش وجود بحران در برابر …

الائمه، لدرر، الجامعه، بحارالانوار

الائمه، لدرر، الجامعه، بحارالانوار

آن بهره¬مند است. همچنین از آن حضرت نقل شده است که شتر مایه عزت و توانایی اهلش و گوسفند مایه برکت است و خیر و خوبی با پیشانی اسب تا روز قیامت گره خورده است. مکارم الاخلاق،ص۱۳۰، به نقل از جوادی آملی، ۱۳۹۱: ۶۴۴. امام رضا(ع): شایسته نیست خانه¬ای از …

هایدیگر، می¬کنیم، همه¬ی، گزیدن

هایدیگر، می¬کنیم، همه¬ی، گزیدن

در خانه و حول آن به سادگی ارزانی گردیده است می¬توان گفت ، خانه مکانی است که وقوع زندگی روزمره را در خود گرفته . زندگی روزمره معرف چیزی است که تداوم خود را در هستی ما حفظ کرده و از این رو هم¬چون تکیه¬گاه آشنا به پشتیبانی ما می¬نشیند. …

«خانه»، (انصاریان،، جنبه¬های، آن¬چه

«خانه»، (انصاریان،، جنبه¬های، آن¬چه

از جسمی – روحی و فردی- اجتماعی یا انواع فعالیت¬های رفتاری ناشی از ابعاد انسانی¬اش از قبیل جامعه، تاریخ، اعتقاد، هنر، علم، اقتصاد، فرهنگ و عوامل مادی یا کالبدی آن؛۲- محیط، که عبارت است از امکانات ، شرایط و مظاهر محیط اعم از طبیعی و ماوراء طبیعی.۳- طرح، شامل مفاهیم …

عوامل اجتماعی

عوامل اجتماعی

مادی برای شناخت موضوع، نحوه¬ی شناخت را عوض می¬کند. مبنا عامل وحدت نظام پدیده¬هاست. سه خصوصیت مبنا (گرایش، بینش و دانش) چون در جامعه مطرح می¬شود، در تمام موضوعات جامعه از جمله معماری تسری پیدا می¬کند. (ذوالفقار زاده، ۱۳۸۴: ۹۵و۹۶). در این مجال ابتدا به موضوع معماری به عنوان یک …

معماری مسکونی

معماری مسکونی

می¬باشد. در این جهان¬بینی همه پدیده¬های عالم علاوه بر روابط عرضی میان خود، در میان یک ساختار راه¬بندی شده و سلسله مراتبی دارای روابط طولی از بالا به پایین هستند. هر پدیده به منظومه و سامانه¬ی بالاتر از خود وابسته است و فرجام وابستگی به ذات خداوند می¬رسد. از این …

سازماندهی فضایی، معماری ایرانی، معماری اسلامی، عدالت اجتماعی

سازماندهی فضایی، معماری ایرانی، معماری اسلامی، عدالت اجتماعی

و… دعوت می¬کند و این خود یکی از راه-های نیل به توحید خداست، راهی که انسان عاقل و منصف را موحد می¬کند. انسان با دور بودن از هوا و هوس و سیر اجمالی در عالم طبیعت به وجود الله و یگانه بودن او و صفاتش پی می¬برد و راه تفکر …

می¬باشد.، (انصاریان،، آسمان¬ها، آیه¬ی

می¬باشد.، (انصاریان،، آسمان¬ها، آیه¬ی

ضعف است.حکمت در لغت به معنای نوعی محکم کاری است که در آن رخنه¬ای راه ندارد و در معلومات عقلی که ابداً قابل بطلان و کذب نیست به کار می¬رود. هرچند حکمت به معنای دانایی، علم، دانش، دانشمندی و عرفان نیز به کار رفته و شناسایی حق و فراگرفتن علوم …

سازماندهی فضایی، معماری اسلامی

سازماندهی فضایی، معماری اسلامی

است. و از طریق درک ماهیت آن دوباره می¬تواند برچیده شود. اگر نقطه¬ای را در نظر بگیریم که ظهور کرده و با حرکت خود به خط، سپس صفحه و آنگاه با چرخش خود بعد سوم را به وجود آورده است. می¬توانیم این حرکات در جهت رسیدن به سه بعد را …

ساختار کالبدی

ساختار کالبدی

گردید هر کدام از دو وجه شکل¬دهنده خانه ناظر به رسالت و شأن معماری خانه یا به عبارتی مدیریت فضا یا انتظام بخشی به فضا با هدف مدیریت رفتار در آن فضا می¬باشند. که از یک جنبه بدون ارتباط با انسان تنها دربرگیرنده ویژگی¬های کمی در مراتب مختلف وجود و …

اجتماعی و فرهنگی، هنجار اجتماعی

اجتماعی و فرهنگی، هنجار اجتماعی

استوار باشد، شهر، معماری، خانه، زندگی نیست بلکه صحنه نمایش ناهنجاری ، فساد، بیماری و تباهی است. (علی آبادی، ۱۳۹۱: ۳۶) . شهر، خانه و زندگی مردم جاهل که از اندیشه خود استفاده نمی¬کنند، شهر، خانه و زندگی مردگان و به عبارتی قلمرو جهالت، نباتات و یا حیوانات است؛ اما …

معماری مسکونی، روابط اجتماعی

معماری مسکونی، روابط اجتماعی

و «حکمت» نیز، مشتمل بر نظری و عملی است. بنابراین، کاملاً به جاست که بخش عقاید در هر دینی «اصول» جهان بینی و بخش احکام عملی «فروع»- ایدئولوژی آن دین نامیده شود. (مصباح، ۱۳۹۲: ۱۲). اگر «جهان¬بینی» پایه و ریشه ایدئولوژی است و اصول دین پایه و ریشه دین آن¬گاه …