شهریور ۲۹, ۱۳۹۹

لزوم وفای به شرط

۲-۵- لزوم وفای به شرط اهمیت و لزوم وفای به شرط را می توان از آیات و احادیث مختلفی که در این باره آمده است، …