تیر ۱۷, ۱۳۹۹

پایان نامه بکارگیری فوم نشاسته حاوی اسانس روغنی گیاهی برای جلوگیری از رشد کپک و بهبود ماندگاری نان بسته بندی شده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان دانشکده کشاورزی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع غذایی  عنوان بکارگیری فوم نشاسته حاوی اسانس روغنی …

پایان نامه افزایش زمان ماندگاری ماست با استفاده از استارتر محافظ جهت کنترل میکروارگانیسم‌های عامل فساد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان دانشکده کشاورزی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته صنایع غذایی گرایش تکنولوژی مواد­غذایی عنوان افزایش زمان ماندگاری …

پایان نامه بررسی وجود فلزات سنگین ، مقادیر نیترات ونیتریت و ویژگی های میکروبی آبهای بطری شده استان …

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان دانشکده کشاورزی  پایان نامه (یا رساله) برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته صنایع غذایی گرایش شیمی مواد غذایی   عنوان …

پایان نامه مصرف ماست در ایران و جهان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان پایان نامه کارشناسی ارشد رشته صنایع غذایی با عنوان : مصرف ماست در ایران و جهان فهرست مطالبعنوان                                                                                                                        صفحهفصل اولچکیده……………………………………………………………………………………………………… …

پایان نامه سرانه مصرف همبرگرو رتبه ایران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان پایان نامه ارشد رشته صنایع با موضوع : سرانه مصرف همبرگرو رتبه ایران فهرست مطالبعنوان                                                   صفحه        چکیده…………………………………………………………….1فصل اول:مقدمه و هدف…………………………………………………………………………..1-مقدمه…………………………………………………………………………………………………….1-1-اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………….1-2-فرضیه …

پایان نامه بررسی اثر پیش فرایند های اسمز واولتراسونیک بر مدلهای سینتیکی خشک کردن باهوای داغ درکیوی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان دانشکده فنی و مهندسی، گروه آموزشی مهندسی شیمی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش: صنایع غذایی عنـوان: بررسی …

پایان نامه بررسی اثر پیش فرایند های اسمز و میدان های الکتریکی پالسی بر مدلهای سینتیکی خشک کردن باهوای داغ …

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان دانشکده فنی و مهندسی، گروه آموزشی مهندسی شیمی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش: صنایع غذایی عنوان: بررسی …

پایان نامه ارزیابی امکان استفاده از نشانگر مولکولی ISSR در بررسی تنوع ژنتیکی عدس

دانشگاه ازاد اسلامی واحد دامغان پایان نامه ارشد صنایع با موضوع: ارزیابی امکان استفاده از نشانگر مولکولی ISSR در بررسی تنوع ژنتیکی عدس فهرست مطالبعنوان                                                                                     …