ادله جواز افزایش میزان مهریه پس از عقد نکاح

 ادله جواز افزایش میزان مهریه پس از عقد نکاح

به استناد ادله متعددی می توان جواز توافق زوجین مبنی بر افزایش میزان مهریه را نتیجه گرفت که به برخی از آن ها اشاره می گردد: اصول صحت و آزادی قراردادها به هنگام بروز احتمال مبنی بر اخلال در معامله، اعم از اخلال در شرایط عقد، شرایط متعاقدین و یا …

افزایش میزان مهریه در مقررات ثبتی و رویه دفاتر اسناد رسمی

افزایش میزان مهریه در مقررات ثبتی و رویه دفاتر اسناد رسمی

بر خلاف کاهش میزان مهریه که در دفاتر اسناد رسمی در قالبهای حقوقی متفاوتی چون اقرار، ابراء، صلح، هبه و بذل صورت می گیرد، مستندسازی افزایش مهریه از تنوع قالب کمتری برخوردار است؛ زیرا، ابراء و بذل اختصاص به کاهش مهریه داشته، هبه نیز دارای قواعد خاص موضوع ماده ۹۷۵ …

 افزایش میزان مهریه در قوانین موضوعه و رویه قضایی

 افزایش میزان مهریه در قوانین موضوعه و رویه قضایی

امکان تغییر درمیزان مهریه، موضوعی است که در قانون مدنی ازآن ذکری به میان نیامده است؛ همچنانکه نویسندگان حقوق نیز چندان به آن نپرداخته اند. با این وجود، به لحاظ طرح دعاوی بسیار در محاکم پیرامون مهریه و تغییرات صورت گرفته درآن، موضوع مذکور در رویه قضایی کشور انعکاس بسیار …

 افزایش میزان مهریه در فقه امامیه

 افزایش میزان مهریه در فقه امامیه

به رغم آن که بسیاری از فقهای امامیه به هنگام بیان اقسام، آثار و احکام مهریه، در خصوص افزایش و یا کاهش میزان آن حکم صریحی ندارند، برخی فقهای معاصر متعرض این قضیه شده و بر عدم جواز افزایش مهریه حکم نموده اند. فقهای مذکور، اغلب حکم به عدم جواز …

آسیب های ناشی از مهریه زنان در نکاح

آسیب های ناشی از مهریه زنان در نکاح

بسیاری از فقهای اسلام ، مهری که ارزش آن گزاف باشد را مکروه دانسته اند. با این وجود که اسلام حداکثری برای مهر تعیین نکرده و مقدار آن را به توافق طرفین واگذارده، ولی سیره و روش ائمه و احادیث و روایات وارده، همواره مسلمانان را به تعیین مهرهای سبک …

تعدیل قضایی مهریه –تعدیل قرارداد مهریه

تعدیل قضایی مهریه –تعدیل قرارداد مهریه

در تعریف تعدیل قضایی قرارداد می‏توان گفت: تعدیل قضایی عبارت است از اینکه قاضی به استناد حکمی‏کلی که در قانون آمده و به او چنین اختیاری داده و یا با استنباط از مواد مختلف قانونی یا قواعد حقوقی پذیرفته شده، مفاد قرارداد منعقده بین افراد را پس از نابرابر شدن …

شرایط اعمال اصل عدم استناد به ایرادات در لایحه جدید تجارت

شرایط اعمال اصل عدم استناد به ایرادات در لایحه جدید تجارت

شرایط اعمال اصل عدم استناد به ایرادات مادّه ۱۷ قانون متحدالشکل ژنو به بیان اصل و شرایط تحقق آن  پرداخته و مقررّ داشته است که: صاحبان امضای مورد تعقیب نمی‏توانند علیه دارنده برات به  روابط شخصی خود با براتکش یا دارندگان قبلی برات استناد کنند؛ مگر آنکه دارنده با  سوء …

اقسام دادگاه‌های کیفری و صلاحیت آنها

اقسام دادگاه‌های کیفری و صلاحیت آنها

اماده ۲۹۴ قانون آیین‌ دادرسی کیفری، دادگاه‌های کیفری را به پنج قسم تقسیم کرده است که نسبت به قانون سابق تغییر داشته که این دادگاه ها عبارتند از : ۱ـ دادگاه کیفری یک ۲ـ دادگاه کیفری دو ۳ـ دادگاه انقلاب ۴ـ دادگاه اطفال و نوجوانان ۵ـ دادگاه نظامی صلاحیت دادگاه …

تغییرات قانون آیین دادرسی کیفری جدید

تغییرات قانون آیین دادرسی کیفری جدید

قانون آئین دادرسی کیفری جدید در ۵۷۰ ماده و ۲۳۰ تبصره مصوب جلسه مورخ ۴/۱۲/۱۳۹۲ کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت …

صلاحیت دادگاه کیفری دو و انقلاب

صلاحیت دادگاه کیفری دو و انقلاب

صلاحیت دادگاه کیفری دو دادگاه کیفری ۲ صلاحیت رسیدگی به تمام جرائم را دارد مگر آنچه به موجب قانون در صلاحیت مرجع دیگری باشد.  بنابراین با درنظرگرفتن صلاحیت سایر دادگاه‌های کیفری می‌توان گفت که جرائم زیر در دادگاه کیفری ۲ رسیدگی می‌شود مگر آنچه به موجب قانون درصلاحیت دادگاه انقلاب …

قرار های تأمین در دادگاه کیفری استان – وثیقه و بازداشت موقت

قرار های تأمین در دادگاه کیفری استان – وثیقه و بازداشت موقت

  قرار های تأمین در دادگاه کیفری استان از نظر لغوی « تأمین مصدر باب تفعیل و از ریشه امن – مأمن به معنای امنیت دادن – اطمینان دادن – امین کردن ، امن کردن ، آرام کردن ، حفظ کردن آمده است . (معین ،‌ محمد۱۳۶۰ ج ۱) قرار …

قواعد حل اختلاف صلاحیت ذاتی در امور کیفری

قواعد حل اختلاف صلاحیت ذاتی در امور کیفری

وفق ماده۵۸قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸:«حل اختلاف در صلاحیت،در امور کیفری طبق قواعد مذکور در کتاب آئین دادرسی در (امور مدنی)خواهد بود.»بعداً توضیح خواهیم داد که منظور ماده۵۸ از کلمه صلاحیت،صلاحیت ذاتی است. چنانچه بین دو دادگاه هم عرض(مانند دو دادگاه عمومی،یا دو دادگاه انقلاب)از دو استان،اختلاف صلاحیت به …