پایان نامه با کلمات کلیدی پوشش گیاهی، غیر سیستماتیک، پردازش تصویر، میان یابی

تفاوت جنس خاک و سنگ‌ها استفاده می‌شود.باند 8 (پانکروماتیک)9/0-52/015 متر– 4-8- پردازش تصاویر ماهواره‌ایپس از گردآوری تصاویر، پردازش تصاویر در طی دو مرحله پیش‌پردازش و پردازش تصاویر انجام می‌شود که مرحله پیش‌پردازش شامل ایجاد فایل ترکیبی، تصحیحات هندسی، تصحیحات رادیومتریکی، تصحیح خطای اتمسفر و حذف خطاهای سنسورهای سنجنده و… می‌باشد. البته بسته به نوع سنجنده […]

Read More

پایان نامه با کلمات کلیدی کاربری اراضی، تغییرات کاربری اراضی، تغییر کاربری اراضی، پایش تغییرات

و اکوسیستم مرتعی کیفیت و توانایی سیستم برای کاربری فعلی آن نامناسب است.زیانهای وارده به جنگلها از راه چرای دام سابقه طولانی دارد . از روزگاری که اقتصاد شبانی زیر بنای تکاملی جامعه را تشکیل می داد و اشتغال به امور دامداری و نگاهداری دام از معتبر ترین و سودآورترین رشته های سرمایه گذاری شناخته […]

Read More

پایان نامه با کلمات کلیدی کاربری اراضی، پوشش اراضی، تغییرات کاربری اراضی، پوشش گیاهی

…………………………………………………………………………..182-4-3- نوسانات جوی و اقلیمی……………………………………………………………………………………………………………………..192-4-4- نقصان در تنوع زیستی و کشاورزی……………………………………………………………………………………………………..192-5- پایش تغییرات کاربری اراضی……………………………………………………………………………………….202-6- مشخصات ماهواره‌های لند ست و سنجنده های آن………………………………………………………212-7- پیشینه موضوع در تحقیقات خارجی…………………………………………………………………………..222-8 پیشینه موضوع در تحقیقات داخلی……………………………………………………………………………..25فصل سوم: محدوده مورد مطالعه3-1- محدوده مورد مطالعه……………………………………………………………………………………………………303-2-ویژگی جنگلهای استان ایلام………………………………………………………………………………………32فصل چهارم: مواد و روش‌ها4-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………..344-2- جمع‌آوری و آماده‌سازی نقشه‌ها………………………………………………………………………………….344-3- تصویر ماهواره‌ای ETM+ […]

Read More

منابع پایان نامه ارشد با موضوع شیوه تفکر، نشر الکترونیک، بدرشاکر السیاب، نشر الکترونیکی

فارسی)، نشر الکترونیکی و اطلاع رسانی جهان رایانه امین، چاپ چهل و دوم، 1388، ص: 971.13 – منصور ثروت، آشنایی با مکتب های ادبی، ص50.14 – مسعود جعفری، سیر رمانتیسم در اروپا، ص20.15 – عبدالواحد لؤلؤه، موسوعه المصطلح النقدی، المؤسسه العربیه للدراسات و النشر، المجلد الاول، الطبعه الثانیه، 1983م، ص161.16- همان، ص 162.17 – مسعود […]

Read More

منابع پایان نامه ارشد با موضوع جبران خلیل جبران، ادبیات عربی، ادبیات عرب، ادبیات تطبیقی

شدیم ولی نه درون ما به دلیل اشتیاق به شما آرام گرفت و نه اشک چشمانمان خشک شد. وقتی درون ما با شما نجوا می کند، اگر آرامش و صبر ما نبود، نزدیک بود که غم و اندوه، ما را از بین ببرد.141 – عمر الدسوقی، فی الأدب الحدیث، القاهره، دار الفکر العربی، مجلد الاول، […]

Read More

منابع پایان نامه ارشد با موضوع جنگ جهانی اول، ایالات متحده، ادبیات معاصر، ادبیات فارسی

می باشد. او دیوانی دارد که بیشترین اشعارش را در قالب غزل سروده است.415عمر ابو ریشه: وی در محلی نزدیک حلب به دنیا آمد. دوره مدرسه ابتدایی را در سوریه گذراند. سپس تحصیلاتش را در دانشگاه آمریکایی بیروت تکمیل نمود. سپس برای ادامه تحصیل به انگلستان رفت و در آن جا به آموختن شیمی پرداخت […]

Read More

منابع پایان نامه ارشد با موضوع تاریخ ادبی، رومانتیسم، تاریخ ادبیات، علوم انسانی

رفت و سپس مدت ده سال با حرارت به آموختن رموز نقاشی پرداخت. وی در باب مضامین گوناگون سیاسی، اقتصادی، فلسفه به نوشتن پرداخت. از آثار وی، نخستین آشنایی من با شاعران می باشد.437ویلهلم شلکل(Wilhelm schelegel) : شاعر، مترجم و منتقد آلمانی (1767-1845م) فرزند یوهان آدلف شلگل، شاعر و برادر فردریش شلگل، شاعر و نویسنده […]

Read More

منابع پایان نامه ارشد با موضوع جبران خلیل جبران، روزنامه نگاری، رومانتیسم، نامه نگاری

أزهار ذابله، أساطیر، و المومس العمیاء، الاسلحه و الأطفال، حفار القبور، انشوده المطر، المعبدالغریق، منزل الأقنان، إقبال، شناشیل لبنه الجبلی.393بحتری: بحتری شاعر دوره عباسی در سال 206 هجری در منبج متولد شد و در محیطی بدوی نشأت یافت. بحتری پس از آشنایی با ابوتمام در حمص، راه و روش او را در سرودن شعر ادامه […]

Read More

منابع پایان نامه ارشد با موضوع قرآن کریم، مفاهیم قرآنی، تربیت دینی، هتک حرمت

لَدَیْکِیَضِیعُ الأمانُ..فَأبحَثُ عَنْکِوَ یَشْتَاقُ قَلبِی کَثیراً اِلَیْکِ313.جویده از ظلم و ستم مصر به رنج آمده و ترک وطن می کند، شوق و اشتیاق بازگشت به مصر در اشعار وی موج می زند. وی در قصیده سرشار از حزن و اندوه اُسَافِرُ مِنْکِ.. وَ قَلْبی مَعَکِ با وجود مهاجرت و دوری از مصر، قلب خود را […]

Read More

منابع پایان نامه ارشد با موضوع شعر معاصر، رژیم صهیونیستی، ظلم و ستم، صهیونیستی

بسیاری از اشعار خود را در قالب غزل های عاشقانه به رشته نظم در آورده است. عشق به محبوب در نظر جویده چیزی است که همیشگی بوده و در غیاب وی عاشق، اندوهگین شده و تنها وی را انیس و همدم خود می داند. در غیاب محبوب، دیگر کسی نیست که میزبان قلب محزون عاشق […]

Read More