آناتومی زانو

مفصل زانو یک مفصل سینویالی –کندیلی است، که از اتصال استخوان های ران، درشت نی و کشکک تشکیل شده است (2) . سطوح مفصلی عبارتند از کوندیل های خارجی و داخلی فمور، حفره های گلونویید داخلی و... متن کامل

Read More