آلودگی های زیست محیطی، انرژی در ساختمان، اقلیم گرم و خشک، مناطق روستایی

واضح ترین شکل قابل تصور، سایه اندازی مستقیم بدن در برابر اشعه های تابش خورشید است که بزرگترین منبع منفرد پیش گرمایش را خنثی می کند.علاوه بر این یک درخت سایه انداز وسیع می تواند اثرات... متن کامل

Read More

معماری ایرانی، پایداری اجتماعی، پایداری اقتصادی، مجتمع های مسکونی

متناسب با فرهنگ و معنویاتامنیت استراتژی امنیت جهانی مبازه با نابودی منابع و آسیب های زیست محیطیمشارکت مشارکت و نقش آفرینی مردم در اجتماع بستری مناسب برای حضور مردم در... متن کامل

Read More

جریا، ساختما، (حیدری،۱۳۹۰،۹۶)، تناسبات

باید به آن توجه شود. برای طراحی مناسب ابتدا باید فضایی را که تابش نور خورشید در زمستان ایجاد می کند برای استقرار ساختمان (فضای بسته) مشخص کرد تا مانعی برای آن در طراحی فضاهای باز قرار... متن کامل

Read More

مناطق کمتر توسعه یافته، یافته های پژوهش، رضایت کاربران

بازشوها می وزد، سرعت های بالاتر در درون فضا اتفاق می افتد. جایگیری دقیق بازشوها و قرارگیری دیوارهای داخلی می تواند این امر را تعدیل نماید. در چنین حالتی، جریان رو به داخل باد وارد می... متن کامل

Read More

مجتمع های مسکونی، تعاملات اجتماعی، نیازهای روانی، انرژی های تجدیدپذیر

فیزیکی طرح برمبنای معیارهای کمی ۱۲۸(۸-۵)-نکات رعایت شده در طرح ۱۲۸(۸-۶)-مدارک پروژه ۱۳۰ ۱-۱ مقدمهمسکن همواره جزء نیازهای اولیه انسان بوده و همواره در پی تکامل بشر، مسکن نیز از لحاظ... متن کامل

Read More

حمل‌ونقل چندوجهی، بازار تجارت جهانی

اینک به‌عنوان معتبرترین نوع بارنامه سراسری شناخته شده و کاربرد دارد. (UNCTAD, 2001). بر اساس شرایط این بارنامه فورواردر دارای مسئولیت‌های زیر است: تعهد می‌نماید به نام خود وسایل اجرای... متن کامل

Read More

حمل‌ونقل چندوجهی، خدمات الکترونیکی

۱۹۹۰)انبار ترخیص کالا از گمرک داخلی(ICD) تجهیزات حمل و نقل کانتینر نواحی جهت چینش کانتینر دسترسی به جاده و راه آهن روساخت و الزامات مدیریتی حمل و نقل چندوجهیپس از ایجاد زیر ساخت‌های... متن کامل

Read More