منبع پایان نامه درباره رگرسیون، دولت الکترونیک، رگرسیون خطی، جامعه آماری-رشته برق

چارچوب روش “توصیفی- تحلیلی” قرار می‌گیرد. همچنین جمع‌آوری اطلاعات به دو روش “کتابخانه‌ای” و “میدانی” بوده است. روش نمونه‌برداری در این تحقیق به طور کلی، از نوع... متن کامل

Read More

پایان نامه درباره فناوری اطلاعات، روستاییان، توسعه اقتصادی، جامعه آماری- فروش متن کامل

اند. نتایج تحقیق نشان می دهد که بکارگیری و توسعه فنآوری اطلاعات و ارتباطات در کسب و کار روستائیان هنوز عقب مانده است. در این پژوهش فقط تعداد کمی از پرسشنامه های پژوهش که به وسیله پست... متن کامل

Read More

فایل برق:منبع پایان نامه درباره فناوری اطلاعات، روستاییان، مناطق روستایی، جهانی شدن-رشته برق

برای توسعه‌ ای سی تی در مناطق محروم و به ویژه کمک به روستاها و مناطق دور افتاده دنبال می‌کنند، این سازمان‌ها معمولا با مطالعه‌ چالش‌های جهان در جهت رفع آن‌ها به ویژه در زمینه‌ ... متن کامل

Read More

فایل جدید : منبع پایان نامه درباره فناوری اطلاعات، روستاییان، برنامه ریزی استراتژیک، مزیت رقابتی- فایل کامل

همکاران،۱۳۹۰) متن کامل در سایت    40y.ir به منظور ارتقا ی سطح دانش فناور ی اطلاعات و ارتباطات در روستا ها،طبق اعلامیه اصول جامعه اطلاعاتی که در آذر ماه ۱۳۷۲ به امضا ی ۱۴۰ کشور جهان... متن کامل

Read More

فایل برق:منبع پایان نامه درباره تجارت الکترونیک، فناوری اطلاعات، تجارت الکترونیکی، توانمند سازی- فایل کامل

محیط زیست کاربرد منابع و مدیریت منابع طبیعی از اهمیت به سزایی برخوردار است. در بسیاری از مناطق تخریب زیادی در محیط زیست نواحی روستایی به وجود آمده است. برای مدیریت منابع طبیعی مانند... متن کامل

Read More

متن کامل : منبع پایان نامه درباره فناوری اطلاعات، توسعه روستا، توسعه روستایی، زیرساختها- دانلود متن کامل

متن کامل در سایت    40y.ir طرفی شرایط حضور در بازار جهانی و بهر ه مند شدن از مزایای آنرا در پی خواهد داشت و از طرفی رقابت سنگینی را حاکم خواهد کرد که بدون دانش نمیتوان در این رقابت... متن کامل

Read More

فایل برق:منبع پایان نامه درباره فناوری اطلاعات، دولت الکترونیک، حوزه عمومی، انتقال اطلاعات- پایان تامه ایران داک

دولتی و اطلاعات خدمات ارائه ‌شده توسط آنها به صورت آنلاین – در دسترس قراردادن اطلاعاتی از قبیل طرح‌ها، بودجه، هزینه و گزارش عملکرد سازمان‌های دولتی به صورت آنلاین خصوصیات... متن کامل

Read More

رشته برق:منبع پایان نامه درباره دولت الکترونیک، خدمات الکترونیک، دسترسی به خدمات، خدمات الکترونیکی

کانال‌ها: در واقع کاربر می‌تواند به این اطلاعات از طریق کانال‌های مختلف مانند اینترنت پورتال، IVRs‌ها و گوشی‌های تلفن همراه (SMSS) دسترسی داشته باشد و شرح اینکه کدام کانال مناسب‌تر... متن کامل

Read More