پایان نامه بررسی تاثیر کاهندگی بر ظرفیت فروریزش سازه ­های چند درجه آزادی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد دانشکده فنی و مهندسی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی عمران- زلزله عنوان : بررسی تاثیر کاهندگی بر ظرفیت فروریزش سازه­... متن کامل

Read More

پایان نامه بررسی عملکرد لرزه ای قاب های خمشی فولادی طراحی شده بر مبنای مبحث دهم مقررات ملی ساختمان ایران با استفاده …

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد دانشکده فنی و مهندسی   پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی عمران- زلزله     عنوان : بررسی عملکرد لرزه ای قاب های خمشی... متن کامل

Read More

پایان نامه اثر زلزله بر سازه های مصالح بنایی و مقاوم سازی آنها در برابر زلزله (مطالعه موردی شهرستان لردگان)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد دانشکده فنی و مهندسی پایان‌نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد مهندسی عمران-گرایش زلزله عنوان:  اثر زلزله بر سازه های مصالح بنایی و مقاوم سازی آنها... متن کامل

Read More

پایان نامه مقایسه سیستم‌های مختلف انتقال بار در پل‌ها در مقابل بارهای زلزله وارد بر یک پل دو دهانه بتنی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد دانشکده فنی و مهندسی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی عمران- زلزله عنوان : مقایسه سیستم‌های مختلف انتقال بار در... متن کامل

Read More

پایان نامه توسعه منحنی های شکنندگی لرزه ای برای ساختمان های فولادی مسکونی در شهر کرد

دانشگاه آزاد اسلامی  واحد شهرکرد پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد مهندسی عمران- زلزله (M.Sc)   عنوان: توسعه منحنی های شکنندگی لرزه ای برای ساختمان های فولادی  مسکونی در شهر... متن کامل

Read More

پایان نامه استفاده از میراگر های جرمی در کنترل ارتعاش ساختمان های مرتفع و سازه هایی …

دانشگاه آزاد واحد شهرکرد دانشکده فنی و مهندسی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی عمران- زلزله عنوان : استفاده از میراگر های جرمی در کنترل ارتعاش... متن کامل

Read More

پایان نامه رفتار لرزه ای ساختمان بنایی بهسازی شده با دیوار برشی بتن مسلح

دانشگاه آزاد واحد شهرکرد دانشکده فنی و مهندسی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.Sc) در رشته مهندسی عمران- زلزله عنوان : رفتار لرزه ای ساختمان بنایی بهسازی شده با... متن کامل

Read More

پایان نامه بررسی عملکرد دیوار حائل طره ای با ارتفاع زیاد در هنگام زلزله

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد دانشکده فنی و مهندسی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی عمران- زلزله عنوان : بررسی عملکرد دیوار حائل طره ای با ارتفاع... متن کامل

Read More

پایان نامه بررسی و مقایسه رفتار لرزه­ای سیستم دوگانه قاب خمشی و دیوار برشی فولادی تقویت نشده با سیستم دوگانه …

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد دانشکده فنی و مهندسی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی عمران- زلزله عنوان : بررسی و مقایسه رفتار لرزه­ای سیستم دوگانه... متن کامل

Read More

پایان نامه تحلیل آسیب پذیری ساختمان چهار طبقه بتن بر اساس آیین نامه 2800 ویرایش دوم در …

دانشگاه آزاد واحد شهرکرد دانشکده فنی و مهندسی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی عمران- زلزله عنوان : تحلیل آسیب پذیری ساختمان چهار طبقه بتن بر اساس... متن کامل

Read More