پایان نامه رتبه بندی عوامل موثر بر اثربخشی پیام های بازرگانی در جذب مخاطب

چکیدهتحقیق حاضر با هدف بررسی بررسی میزان رتبه بندی عوامل موثر بر اثربخشی پیام های بازرگانی در جذب مخاطب در استان تهران نگارش یافته است. به منظور دستیابی به هدف فوق از چهار سوال... متن کامل

Read More

پایان نامه بررسی رابطه بین هوش معنوی ،رضایت شغلی و تعهد سازمانی

چکیده:هدف از انجام این تحقیق تعیین رابطه بین هوش معنوی ،رضایت شغلی و تعهد سازمانی در میان کارکنان شرکت دارو پخش تهران می باشد. جامعه اماری تحقیق شامل کلیه کارکنان زن و مرد شرکت دارو... متن کامل

Read More

پایان نامه نقش استقرار سیستم مدیریت کیفیت بر بهبود روند بازرگانی

چکیده تحقیق :امروزه اغلب سازمان ها پی برده اند که ارتقای کیفیت کالا و خدمات شرط لازم و ضروری برای بقا وحضور در بازار و رقابت جهانی است. «ایزو» در بر گیرنده الزاماتی برای ایجاد،... متن کامل

Read More

پایان نامه بررسی مزایا و معایب نظام پرداخت کارمزد

چکیدهآینده جهان در قرن بیست و یکم، آکنده از رقابت، توسعه بازارهای نوظهور، عوامل محیطی نامطمئن، رواج تکنولوژی های برتر و گسترش تجارت است. شرط توفیق در این میدان بهره گیری از نقاط قوت... متن کامل

Read More

پایان نامه ارزیابی کارایی کانال های توزیع با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها

چکیده:یکی از دغدغه‌های اصلی سازمان ها انتخاب کانال توزع مناسب با کارایی بالا می باشد که در این دوره به علت تنوع در کانال های توزیع یکی از مشکلات اساسی اکثر کارخانه ها می باشد.بر اساس... متن کامل

Read More

پایان نامه بررسی تأثیر شرایط محیطی بر مشتری مداری و گرایش کارآفرینانه

چکیدهاین تحقیق دسته ای از گویه های بر آمده از کنکاش در مبانی ارزیابی تحقیقاتی در خصوص تأثیر شرایط محیطی بر مشتری مداری و گرایش کارآفرینانه بانک­های خصوصی در استان اصفهان می باشد.در... متن کامل

Read More

پایان نامه رابطه بین سرمایه فکری با ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده:امروزه دانش به عنوان مهم‌ترین سرمایه، جایگزین سرمایه‌های مادی به ویژه در محیط رقابتی و فناوری ‌‌شده ‌است. لذا مفهوم سرمایه فکری کاربردی مهم و گسترده یافته ‌است. سرمایه فکری... متن کامل

Read More

پایان نامه رابطه بین یادگیری سازمانی با کار آفرینی سازمانی در کارخانجات نورد

چکیدهدر پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین یادگیری سازمانی با کارآفرینی سازمانی درشرکت نوردولوله صفاساوه پرداخته شده است. در این راستا یادگیری سازمانی بر اساس الگوی نیفه و کارآفرینی... متن کامل

Read More

پایان نامه بررسی ساز و کار‌های بازاریابی رابطه‌مند و تأثیر آن بر وفاداری مشتریان

چکیده:با گذر از اقتصاد سنتی، مشتری به صورت رکن اصلی و محور تمام فعالیتهای شرکت درآمده است؛ به نحوی که از دیدگاه رقابتی، بقا و تداوم حیات سازمانها درگرو شناسایی و جذب مشتریان جدید و... متن کامل

Read More

پایان نامه شناسایی موانع صادرات سنگ های ساختمانی

چکیده:این مقاله موانع صادرات سنگ های ساختمانی در منطقه محلات و نیمور را بر اساس عوامل درون سازمانی و عوامل برون سازمانی شناسایی نموده ، سپس بر اساس درجه اهمیت  رتبه بندی می... متن کامل

Read More