پایان نامه ارزیابی امکان استفاده از نشانگر مولکولی ISSR در بررسی تنوع ژنتیکی عدس

دانشگاه ازاد اسلامی واحد دامغان پایان نامه ارشد صنایع با موضوع: ارزیابی امکان استفاده از نشانگر مولکولی ISSR در بررسی تنوع ژنتیکی عدس فهرست... متن کامل

Read More

پایان نامه بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و کیفی عصاره های چای سبز در فرمولاسیون ماءالشعیر

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان گروه علوم و صنایع غذایی بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و کیفی عصاره های چای سبز در فرمولاسیون ماءالشعیر استاد راهنما: جناب آقای دکتر حسین... متن کامل

Read More

پایان نامه مدل سازی ریاضی تراکم باکتریایی سرمادوست ها در سس‌ مایونز با استفاده از دو روش امپدانس و مرجع

دانشگاه آزاد اسلامی واحد­ دامغان  پایان­نامه جهت ­دریافت ­درجه کارشناسی­ ارشد “M.Sc” رشته: علوم و صنایع غذایی         گرایش: تکنولوژی مواد غذایی  عنوان: مدل سازی ریاضی تراکم... متن کامل

Read More

پایان نامه بررسی آنزیم شفاف ساز آب میوه و ارائه مدل سینتیکی برای آن

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود دانشکده فنی و مهندسی – گروه مهندسی شیمی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ((M.Sc.)) گرایش:صنایع غذایی عنوان: بررسی آنزیم شفاف ساز آب میوه و... متن کامل

Read More

پایان نامه آنالیز کمی و کیفی فلور باکتریایی و قارچی و ازت تام فرار غذای اکسترود آبزیان با تاکید بر صنعت پاک

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود دانشکده علوم پایه، گروه مهندسی شیمی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.Sc.» گرایش: صنایع غذایی عنوان: آنالیز کمی و کیفی فلور باکتریایی و... متن کامل

Read More