تاثیر اعتیاد به اینترنت بر سلامت روان، اعتماد و افسردگی

به رغم برتری ها و مزیت های استفاده از اینترنت، نگرانی های جدیدی در خصوص استفاده از آن و تاثیراتی که این تکنولوژی بر ابعاد مختلف زندگی انسان می گذارد هر روز در حال افزایش است. کاربران در پی استفاده روزافزون از اینترنت و زندگی در فضای مجازی به مدت طولانی، نوعی وابستگی کاذب به […]

Read More

شرایط اعمال اصل عدم استناد به ایرادات در لایحه جدید تجارت

شرایط اعمال اصل عدم استناد به ایرادات مادّه ۱۷ قانون متحدالشکل ژنو به بیان اصل و شرایط تحقق آن  پرداخته و مقررّ داشته است که: صاحبان امضای مورد تعقیب نمی‏توانند علیه دارنده برات به  روابط شخصی خود با براتکش یا دارندگان قبلی برات استناد کنند؛ مگر آنکه دارنده با  سوء نیّت به زیان مدیون، سند […]

Read More

اقسام دادگاه‌های کیفری و صلاحیت آنها

اماده ۲۹۴ قانون آیین‌ دادرسی کیفری، دادگاه‌های کیفری را به پنج قسم تقسیم کرده است که نسبت به قانون سابق تغییر داشته که این دادگاه ها عبارتند از : ۱ـ دادگاه کیفری یک ۲ـ دادگاه کیفری دو ۳ـ دادگاه انقلاب ۴ـ دادگاه اطفال و نوجوانان ۵ـ دادگاه نظامی صلاحیت دادگاه کیفری ۱ دادگاه کیفری یک […]

Read More

صلاحیت دادگاه کیفری دو و انقلاب

صلاحیت دادگاه کیفری دو دادگاه کیفری ۲ صلاحیت رسیدگی به تمام جرائم را دارد مگر آنچه به موجب قانون در صلاحیت مرجع دیگری باشد.  بنابراین با درنظرگرفتن صلاحیت سایر دادگاه‌های کیفری می‌توان گفت که جرائم زیر در دادگاه کیفری ۲ رسیدگی می‌شود مگر آنچه به موجب قانون درصلاحیت دادگاه انقلاب قرارگرفته است. ۱- رسیدگی به […]

Read More

تغییرات قانون آیین دادرسی کیفری جدید

قانون آئین دادرسی کیفری جدید در ۵۷۰ ماده و ۲۳۰ تبصره مصوب جلسه مورخ ۴/۱۲/۱۳۹۲ کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت سه سال در جلسه علنی […]

Read More

قرار های تأمین در دادگاه کیفری استان – وثیقه و بازداشت موقت

  قرار های تأمین در دادگاه کیفری استان از نظر لغوی « تأمین مصدر باب تفعیل و از ریشه امن – مأمن به معنای امنیت دادن – اطمینان دادن – امین کردن ، امن کردن ، آرام کردن ، حفظ کردن آمده است . (معین ،‌ محمد۱۳۶۰ ج ۱) قرار تامین یک تصمیم قضایی است […]

Read More

جایگزین‌های حبس: حبس در منزل ، زندان، نظارت الکترونیکی

​ مفهوم نظارت الکترونیکی نظارت الکترونیکی که از جایگزین های جدید و مطلق مجازات سالب آزادی است به این صورت که بهره وران نظارت الکترونیکی ابزارهایی را دور مچ دست یا گردنشان می بندند که علامت هایی را به مرکز و اداره نظارت می فرستند. بدین ترتیب مجرم فقط حق رفتن به سرکار یا حق […]

Read More

جرایم منافی عفت( روابط جنسی نامشروع)

در قانون جزایی ما جرایم در صور گوناگونی تقسیم بندی شده که بعضی از آنها با شکایت شاکی آغاز و با گذشت او پایان می یابد و بعضی ها با شکایت شاکی آغاز ولی با گذشت او دادسرا موظف به تعقیب می باشد. در قانون قبل از انقلاب اسلامی جرایم جنسی مانند لواط، مساحقه، هتک […]

Read More

ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری

نکاح، مهمترین قراردادی است که یک شخص در دوران عمر خود آن را منعقد می کند. انعقاد این قرارداد به دلیل ویژگی شخصی زن و همچنین نقشی که او در عقد نکاح و زندگی مشترک و خانواده ایفا می کند؛ مهمتر است. امروزه در غرب رایج است که زن و مردی بدون ازدواج، همچون زن […]

Read More

صنایع چاپ و ارتباط آن با تکنولوژی و کامپیوتر

  صنعت چاپ به علت کاربرد بالای خود و در تمامی صنایع دیگر نفوذ کرده است و به بخشی جدا ناپذیر از صنایع مادر تبدیل شده است زیرا همه اطلاعات مهم باید ثبت و بایگانی شوند. همه صنایع باید برای حفظ اطلاعات ،ثبت حساب ها ،بررسی روند کارکرد ومیزان رشدو افت وخیز باید دونسخه از […]

Read More