پایان نامه ارشد :تعیین جایگاه حقوق حق سکوت در نظام کیفری و اسناد بین المللی و منطقه ای

  موضوع :  مطالعه تطبیقی حق سکوت متهم در حقوق کیفری پایان نامه ارشد :   13 اصل منع شکنجه در اخذ اقرار؛ اقرار اخبار به حقی است که به سود دیگری و به ضرر مقر ‌باشد (کاتوزیان، 1380، ج 1، ص 198). اقرار از ادله بسیار محکم اثبات جرم به شمار می‌رود؛ لیکن باید […]

دانلود پایان نامه ارشد:تعیین جایگاه حقوق دفاعی متهم و حق سکوت در نظام کیفری و اسناد بین المللی و منطقه ای

  موضوع :  مطالعه تطبیقی حق سکوت متهم در حقوق کیفری پایان نامه ارشد :   4اصول کلی حاکم بر حق سکوت متهم 1-4-1 اصل برائت اصل برائت یکی از سنگرهای حفاظت از حقوق شهروندان در مقابل اقدامات خودسرانه هیأت  حاکم و حکومت های مستبد است. اصل برائت که می توان آن را میراث مشترک […]

بررسی جایگاه حق سکوت در نظام کیفری و اسناد بین المللی و منطقه ای -پایان نامه ارشد حقوق

  موضوع :  مطالعه تطبیقی حق سکوت متهم در حقوق کیفری پایان نامه ارشد :   اصل علنی بودن دادرسی‌ها؛  در سیره قضایی حضرت علی (ع) آمده است که آن حضرت در مسجد قضاوت می‌کرد و در آن جایگاهی داشت که به «دکه القضا» معروف بود به گونه‌ای که مشاهده آن از هر طرف مسجد […]

دانلود پایان نامه با عنوان جایگاه حقوق دفاعی متهم و حق سکوت در نظام کیفری و اسناد بین المللی

  موضوع :  مطالعه تطبیقی حق سکوت متهم در حقوق کیفری پایان نامه ارشد :   اصل ضرورت جبران خسارت وارده بر متهم؛ از دیدگاه اسلام متهم و مجرم هیچ­گاه از حقوق ذاتی خود محروم نمی‌شوند و ظلم و اجحاف به آنها روا نیست. امیرمؤمنان (ع) به قنبر دستور داد مردی را حد بزند، قنبر […]

جایگاه حقوق دفاعی متهم در نظام کیفری و اسناد بین المللی و منطقه ای -دانلود پایان نامه

  موضوع :  مطالعه تطبیقی حق سکوت متهم در حقوق کیفری پایان نامه ارشد :   خاستگاه حقوق متهم در اندیشه اسلامی توجه به حقوق متهم و شاکی از موضوعات مهم در عرصه حقوق موضوعه تلقی می‌شود. این مسأله به صورتی دقیق در سیستم قانونگذاری اسلامی بر مبنای اصل کرامت انسان و اصل عدالت و […]

تعیین جایگاه حقوق دفاعی متهم و حق سکوت در نظام کیفری و اسناد بین المللی -دانلود پایان نامه ارشد حقوق

  موضوع :  مطالعه تطبیقی حق سکوت متهم در حقوق کیفری پایان نامه ارشد :   تاریخچه حق سکوت متهم :   قدیمی ترین موضوعات مورد بحث در حقوق کیفری ایرن و اصول محاکمات جزایی ،حقوق دفاعی متهم بوده است حق سکوت مهمترین حقوق دفاعی متهم بوده است از نظر پیشینه تاریخی بحث حق سکوت […]

پایان نامه با موضوع نقش شباهت و تفاوتهای عمده حقوق بشر دوستانه اسلام با اسناد بین المللی

  موضوع :  بررسی جایگاه ونقش حقوق بشر دوستانه در اسلام و اسناد بین المللی پایان نامه ارشد :   گفتار دوم- اهداف وانگیزه هدف اولیه حقوق بشردوستانه، کاهش پیامدهای ناگوار و تلخ جنگ بود اما همزمان با توسعه و تدوین حقوق بین الملل بر مبنای فردگرایی و حمایت بیشتر از افراد، مفهوم آن در […]

دانلود پایان نامه حقوق:میزان شباهت و تفاوتهای عمده حقوق بشر دوستانه اسلام با اسناد بین المللی

  موضوع :  بررسی جایگاه ونقش حقوق بشر دوستانه در اسلام و اسناد بین المللی پایان نامه ارشد :   گفتار دوم- منابع حقوق بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه بین المللی بند اول- عرف با توجه به پیشینه طولانی پدیده جنگ میان قدرت‏ها و کشورها، همان‏گونه که در مقدمه اشاره شد منابع عرفی حقوق مخاصمات یا […]

پایان نامه بررسی شباهت و تفاوتهای عمده حقوق بشر دوستانه اسلام با اسناد بین المللی

  موضوع :  بررسی جایگاه ونقش حقوق بشر دوستانه در اسلام و اسناد بین المللی پایان نامه ارشد :     بند دوم- درگیری های مسلحانه غیر بین المللی                 منظور از درگیریهای مسلحانه غیر بین المللی جنگهایی است که در یک طرف آن نیروهای مسلح مخالف دولت و در طرف دیگر نیروهای مسلح دولتی قرار دارند . البته این […]

پایان نامه ارشد حقوق:شباهت و تفاوتهای عمده حقوق بشر دوستانه اسلام با اسناد بین المللی

  موضوع :  بررسی جایگاه ونقش حقوق بشر دوستانه در اسلام و اسناد بین المللی پایان نامه ارشد :   گفتار سوم -قلمرو حقوق بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه آنچه در معاهدات چهارگانه ژنو 1949(مسبوق به‏ عهدنامه 1929 در همین موضوع و پیش از آن کنوانسیون ژنو 1864 در مورد بهبود سرنوشت نظامیان زخمی در جنگ)آمده […]