نقض تعهدات در اسناد بین المللی/:پایان نامه فسخ قرارداد

ضمانت اجرای ناشی از نقض تعهدات در اسناد بین المللی در این مبحث در دو گفتار، ابتدا به بررسی حق فسخ بر اساس ماده 72 و 73 کنوانسیون بیع بین الملل و در گفتار دوم به بررسی حق فسخ بر اساس اصول بازرگانی بین المللی خواهیم پرداخت. گفتار اول: حق …

کرامت انسانی در اسناد بین المللی:پایان نامه عدالت ترمیمی

کرامت انسانی در اسناد بین المللی در این مبحث به کرامت انسانی در حقوق شکلی بین المللی که مربوط به جریان دادرسی کیفری بین المللی می باشد و کرامت انسانی در حقوق ماهوی بین المللی که حقوق شناخته شده برای تمامی افراد که یکی  می باشد ما تقدمین شکنجه در …

ایران در اسناد بین المللی،پایان نامه درمورد اقلیت های دینی

عضویت ایران در اسناد بین المللی دولت ایران نیز برخی از این اسناد بین المللی را که به نحوی به حقوق اقلیت ها و عدم اعمال تبعیض در مورد آنها پرداخته اند، مورد تصویب قرار داده است و به اجرای مفاد آنها متعهد است، از جمله می توان اسناد زیر …

مضیق در اسناد بین المللی//پایان نامه درباره حقوق متهم

تفسیر مضیق در اسناد بین المللی این ضابطه مـعقول تـا سال‌های‌ پایانی‌ قرن بیستم در هیچ‌کدام از اسـناد مـربوط بـه حـقوق بـشر و حتی در قوانین اسـاسی و عـادی کشورها مورد تصریح واقع نشده است. دیوان اروپایی حقوق بشر در بعضی از‌ آرای‌ خود اظهار داشته که اصـل قانونمندی موضوع‌ …

برائت در اسناد بین المللی//پایان نامه درباره حقوق متهم

. اصل برائت در اسناد بین المللی 2-1-3-1. اعلامیه جهانی حقوق بشر اعلامیه جهانی حقوق بشر در 10 دسامبر 1948 توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد در اجلاسیه پاریس بر اساس قطعنامه کمسیون حقوق بشر به تصویب رسید. این اعلامیه حقوق مدنی و سیاسی سنتی و حقوق اجتماعی و اقتصادی …

پایان نامه ارشد :تعیین جایگاه حقوق حق سکوت در نظام کیفری و اسناد بین المللی و منطقه ای

  موضوع :  مطالعه تطبیقی حق سکوت متهم در حقوق کیفری پایان نامه ارشد :   13 اصل منع شکنجه در اخذ اقرار؛ اقرار اخبار به حقی است که به سود دیگری و به ضرر مقر ‌باشد (کاتوزیان، 1380، ج 1، ص 198). اقرار از ادله بسیار محکم اثبات جرم …

دانلود پایان نامه ارشد:تعیین جایگاه حقوق دفاعی متهم و حق سکوت در نظام کیفری و اسناد بین المللی و منطقه ای

  موضوع :  مطالعه تطبیقی حق سکوت متهم در حقوق کیفری پایان نامه ارشد :   4اصول کلی حاکم بر حق سکوت متهم 1-4-1 اصل برائت اصل برائت یکی از سنگرهای حفاظت از حقوق شهروندان در مقابل اقدامات خودسرانه هیأت  حاکم و حکومت های مستبد است. اصل برائت که می …

بررسی جایگاه حق سکوت در نظام کیفری و اسناد بین المللی و منطقه ای -پایان نامه ارشد حقوق

  موضوع :  مطالعه تطبیقی حق سکوت متهم در حقوق کیفری پایان نامه ارشد :   اصل علنی بودن دادرسی‌ها؛  در سیره قضایی حضرت علی (ع) آمده است که آن حضرت در مسجد قضاوت می‌کرد و در آن جایگاهی داشت که به «دکه القضا» معروف بود به گونه‌ای که مشاهده …

دانلود پایان نامه با عنوان جایگاه حقوق دفاعی متهم و حق سکوت در نظام کیفری و اسناد بین المللی

  موضوع :  مطالعه تطبیقی حق سکوت متهم در حقوق کیفری پایان نامه ارشد :   اصل ضرورت جبران خسارت وارده بر متهم؛ از دیدگاه اسلام متهم و مجرم هیچ­گاه از حقوق ذاتی خود محروم نمی‌شوند و ظلم و اجحاف به آنها روا نیست. امیرمؤمنان (ع) به قنبر دستور داد …

جایگاه حقوق دفاعی متهم در نظام کیفری و اسناد بین المللی و منطقه ای -دانلود پایان نامه

  موضوع :  مطالعه تطبیقی حق سکوت متهم در حقوق کیفری پایان نامه ارشد :   خاستگاه حقوق متهم در اندیشه اسلامی توجه به حقوق متهم و شاکی از موضوعات مهم در عرصه حقوق موضوعه تلقی می‌شود. این مسأله به صورتی دقیق در سیستم قانونگذاری اسلامی بر مبنای اصل کرامت …

تعیین جایگاه حقوق دفاعی متهم و حق سکوت در نظام کیفری و اسناد بین المللی -دانلود پایان نامه ارشد حقوق

  موضوع :  مطالعه تطبیقی حق سکوت متهم در حقوق کیفری پایان نامه ارشد :   تاریخچه حق سکوت متهم :   قدیمی ترین موضوعات مورد بحث در حقوق کیفری ایرن و اصول محاکمات جزایی ،حقوق دفاعی متهم بوده است حق سکوت مهمترین حقوق دفاعی متهم بوده است از نظر …

پایان نامه با موضوع نقش شباهت و تفاوتهای عمده حقوق بشر دوستانه اسلام با اسناد بین المللی

  موضوع :  بررسی جایگاه ونقش حقوق بشر دوستانه در اسلام و اسناد بین المللی پایان نامه ارشد :   گفتار دوم- اهداف وانگیزه هدف اولیه حقوق بشردوستانه، کاهش پیامدهای ناگوار و تلخ جنگ بود اما همزمان با توسعه و تدوین حقوق بین الملل بر مبنای فردگرایی و حمایت بیشتر …

دانلود پایان نامه حقوق:میزان شباهت و تفاوتهای عمده حقوق بشر دوستانه اسلام با اسناد بین المللی

  موضوع :  بررسی جایگاه ونقش حقوق بشر دوستانه در اسلام و اسناد بین المللی پایان نامه ارشد :   گفتار دوم- منابع حقوق بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه بین المللی بند اول- عرف با توجه به پیشینه طولانی پدیده جنگ میان قدرت‏ها و کشورها، همان‏گونه که در مقدمه اشاره شد …

پایان نامه بررسی شباهت و تفاوتهای عمده حقوق بشر دوستانه اسلام با اسناد بین المللی

  موضوع :  بررسی جایگاه ونقش حقوق بشر دوستانه در اسلام و اسناد بین المللی پایان نامه ارشد :     بند دوم- درگیری های مسلحانه غیر بین المللی                 منظور از درگیریهای مسلحانه غیر بین المللی جنگهایی است که در یک طرف آن نیروهای مسلح مخالف دولت و در طرف دیگر نیروهای مسلح …

پایان نامه ارشد حقوق:شباهت و تفاوتهای عمده حقوق بشر دوستانه اسلام با اسناد بین المللی

  موضوع :  بررسی جایگاه ونقش حقوق بشر دوستانه در اسلام و اسناد بین المللی پایان نامه ارشد :   گفتار سوم -قلمرو حقوق بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه آنچه در معاهدات چهارگانه ژنو 1949(مسبوق به‏ عهدنامه 1929 در همین موضوع و پیش از آن کنوانسیون ژنو 1864 در مورد بهبود …