پایان نامه گفتمان انقلاب اسلامی وارزشهای دنیای مدرن

واحدعلوم وتحقیقات آیت ا…آملی گروه:  علوم سیاسی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.A.” عنوان: گفتمان انقلاب اسلامی وارزشهای دنیای مدرن چکیدهبا توجه به اهمیت داشتن ابعاد نظری وجامعه شناختی،انقلاب اسلامی ایران در قرن معاصر به عنوان نوع جدیدِ گفتمانی از انقلابها در سطح جهان که یک فصل ونوع منحصر …

پایان نامه مبانی معرفتی توسعه سیاسی در انقلاب اسلامی ایران

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی گرایش :  اندیشه سیاسی در اسلام عنوان : مبانی معرفتی توسعه سیاسی در انقلاب اسلامی ایران دانشگاه علامه طباطبایی دانشکده  حقوق و علوم سیاسی پایان نامه کارشناسی ارشد رشته اندیشه سیاسی در اسلام موضوع: مبانی معرفتی توسعه سیاسی در انقلاب …

پایان نامه گفتمان انقلاب اسلامی وارزشهای دنیای مدرن

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : علوم سیاسی عنوان : گفتمان انقلاب اسلامی وارزشهای دنیای مدرن دانشگاه آزاداسلامی واحدعلوم وتحقیقات آیت ا…آملی گروه:  علوم سیاسی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.A.” عنوان: گفتمان انقلاب اسلامی وارزشهای دنیای مدرن استادراهنما: دکترسیدمحمدمحمدی شهریور 93 چکیدهبا توجه به اهمیت داشتن …

پایان نامه روابط ایران و سوریه پس از انقلاب اسلامی ایران

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :علوم سیاسی عنوان : روابط ایران و سوریه پس از انقلاب اسلامی ایران 1 – تعریف مسألهبه لحاظ نظری یکی از اصول اساسی سیاست خارجی دولت­ها، داشتن روابط گرم و حسنه با سایر دولت­ها به منظور تأمین منافع ملّی است. با اینحال در …

پایان نامه تحلیل حوزه‌های تعامل و تقابل سیاست خارجی هند و ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی‌با تأکید بر …

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :علوم سیاسی عنوان : تحلیل حوزه‌های تعامل و تقابل سیاست خارجی هند و ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی‌با تأکید بر تحریم‌های بین المللی علیه ایران دانشگاه آزاداسلامی واحدعلوم تحقیقات ایلام گروه علوم سیاسی  پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته …

صلاحیت دادگاه کیفری دو و انقلاب

صلاحیت دادگاه کیفری دو دادگاه کیفری ۲ صلاحیت رسیدگی به تمام جرائم را دارد مگر آنچه به موجب قانون در صلاحیت مرجع دیگری باشد.  بنابراین با درنظرگرفتن صلاحیت سایر دادگاه‌های کیفری می‌توان گفت که جرائم زیر در دادگاه کیفری ۲ رسیدگی می‌شود مگر آنچه به موجب قانون درصلاحیت دادگاه انقلاب …

پایان نامه با موضوع قانون راجع به مجازات اسلامی

3 ـ تجاوز و خطر ناشی از تحریک خود شخص نباشد. تبصره « وقتی دفاع از نفس و یا عرض و یا ناموس و یا مال و یا آزادی تن دیگری جایز است که او ناتوان از دفاع بوده و تقاضای کمک کند و یا در وضعی باشد که امکان …

تحقیق رایگان درمورد قانون مجازات اسلامی

نخست به نهاد دادسرا ومقامات قضایی آن پرداخته می شود وسپس از دادگاه های عمومی وانقلاب تعزیرات حکومتی راجع به اصدارقرار یا احکام مربوط به مجازات ضبط ومصادره اموال می پردازیم.دادسراحقّ تعقیب دعوی عمومی متعلّق به جامعه است.جامعه این حق را به وسیله نمایندگان خود به موقع اجرا می گذارد.دادسرانماینده …

تحقیق رایگان درمورد دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری

با توجه به ضرورت نظارت وکنترل دولت بر فعالیت های اقتصادی ولزوم اجرای مقرّرات قیمت گذاری وضوابط توزیع،قانون تعزیرات حکومتی به تصویب رسید ومتخلّفین از اجرای مقرّرات براساس مقررات این قانون تعزیر می شدند.ماده 19 قانون مذکور مقرّر می دارد: به منظور اعمال نظارت وکنترل دولت برفعالیت های اقتصادی بخش …

تحقیق رایگان درمورد قانون مجازات اسلامی

بررسی ضبط در قوانین جزایی ایران مبحث اوّل:بررسی تحلیلی ضبط اموال در قانون مجازات اسلامیماده 10قانون مجازات اسلامی(م214ق.م.جدید) به تفصیل مجازات ضبط اموال را مورد بحث قرار داده است وتکلیف دادگاه ومراجع قانونی را در موارد مختلف ضبط اموال واشیاء بیان می کند.علاوه بر ماده مذکور می توان از ماده …

مجازات بازدارنده در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ضرورت مجازات های بازدارنده مجازات های بازدارنده به عنوان بازتاب عقلانیت بشری در حوزه حفظ و پاسداری از حکومت و دوام و بقای آن و همچنین تنظیم روابط اجتماعی از جایگاه ممتاز و ویژه ای برخوردار هستند. در تاریخ اسلام به کرّات با مجازات ها و احکامی برخورد می کنیم …

دانلود تحقیق در مورد علوم انسانی اسلامی

دین بر کفّه نگرش دروندینی غالب آمده است. تحول اول در واقع حاکی از بقای اعتبار فرضیه پژوهش است، به‌این معنا که افول مارکسیسم و تجدید حیات لیبرالیسم در عرصه سیطره بر بازار جهانی اندیشهها، تأثیر خود را در فضایی بازسازی فکر دینی در‌ایران نیز نشان میدهد و اما تحول …

تحقیق درمورد منابع معتبر اسلامی

شود، نمییابند. مفاد اصل فوق مشکلات زیادی در عمل به دنبال داشت. در ابتدا مفاد این اصل با اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها تعارض مییافت که به نوعی قلمروِ آن در رویه قضایی به امور حقوقی محدود شد. اما در مرحله ی بعد، آنجا که به بحث ما در …

دانلود تحقیق در مورد علوم انسانی اسلامی

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، …

تحقیق درمورد شورهای اسلامی

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، …