مجازات بازدارنده در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ضرورت مجازات های بازدارنده مجازات های بازدارنده به عنوان بازتاب عقلانیت بشری در حوزه حفظ و پاسداری از حکومت و دوام و بقای آن و همچنین تنظیم روابط اجتماعی از جایگاه ممتاز و ویژه ای برخوردار هستند. در تاریخ اسلام به کرّات با مجازات ها و احکامی برخورد می کنیم که جنبه موقتی داشته و […]

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع تکرار جرم، قانون مجازات، معاونت در جرم، عدم امکان اجرا

باشد. “ مطابق تعریف فوق نکات زیر حائز اهمیت است : 1- عبارت ” قانونا ً مسئول باشند یا غیر مسئول ” نشان می دهد که مقررات این قانون مجانین و اطفال را هم شامل می شود.2- مطابق این قانون، وقتی می توان فردی را محکوم به اقدامات تامینی نمود که وی مرتکب جرم گردیده […]

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع قانون مجازات، تعدد جرم، تکرار جرم، ارتکاب جرم

، مستقیماً از ناحیه مقنن تشدید می شود.3- چنانچه دادگاه مجازات جرمی را به استناد کیفیات مشدده افزایش دهد، باید در حکم تصریح نماید.4- قاضی در مقام تشدید مجازات اصولا ً صلاحیت افزایش یا تعداد مجازات را به کیفیت مقرر در قانون دارد اما نمیتواند نوع مجازات را تغییر داده و یا تبدیل نماید.5- قضات […]

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع تعدد جرم، تکرار جرم، حقوق جزا، قانون مجازات

50 بخش دوم: اشکالات و نارسایی های مقررات سابق و ارزیابی مقررات قانون جدید 52فصل اول – اشکالات و نارسایی های مقررات سابق 53مبحث اول – اشکالات مربوط به مقررات تعدد جرم 53گفتار اول – عدم پیش بینی سقف تشدید مجازات (جمع مجازات ها) در صورت اختلاف جرائم ارتکابی 53گفتار دوم – عدم تفکیک روشن […]

منابع پایان نامه درباره قانون مجازات، ارتکاب جرم، تکرار جرم، جامعه خطرناک

بکشد. نگارنده در این مبحث عنوان داشته “اندیشه اصلاح و بهبود مجرم که با فردی کردن مجازات وی فراهم می شود در طی دو قرن اخیر شکل گرفته و تکامل یافته است. دیگر نگاه به مرتکب همانند گذشته نیست بلکه همراه با عطوفت و شفقت می باشد و همه قوانین و مقررات در این جهت […]

منابع پایان نامه درباره قانون مجازات، ارتکاب جرم، حقوق جزا، اعمال مجرمانه

دارا می باشد؟ شاید بتوان گفت مجازات های تعزیری باید نامعین بود، نه از پیش تعیین شده، قانون مجازات ما با مقید بودن به اصل قانونی بودن مجازات ها، تعزیرات را به صورت مدون و معین و قطعی تعیین نموده و قاضی را ملزم به تبعیت از آن کرده است. پس تعزیر به معنی واقعی […]

منابع پایان نامه درباره قانون مجازات، مذاهب خمسه، احساس عدالت، ارتکاب جرم

اسلامی مصوب 1392 که تعزیرات و بازدارنده را با هم ادغام نموده به هیچ یک از اهداف این دو نخواهیم رسید. نه جلوگیری می نماییم از عمل حرام که هدف تعزیرات می باشد و نه رعایت مصلحت اجتماع که هدف مجازات بازدارنده است. چه بسیار افراد بی گناهی که به دلیل نقص قوانین زندگیشان به […]

منابع پایان نامه درباره قانون مجازات، شرکت مخابرات

تمامی درجه های هشتگانه مجازات حبس وجود داردو فقط از لحاظ کمیت متفاوت می باشند. وقتی می دانیم زندان های فعلی در جامعه کنونی دارای معایبی هستند که نقش بازدارندگی را کمرنگ می کند یا چگونه قانونگذار به این باور رسیده که اعمال هر یک از مجازات های هشتگانه بر مرتکب وی را اصلاح یا […]

متن کامل : «ضمانت اجراهای کیفری»-: اقسام مجازات ها

مجازات عبارت است از تنبیه و کیفری که به مرتکب جرم اعمال می شود . مجازات توام با رنج و تعب است و همین رنج و تعب ، مشخصه حقیقی مجازات و تفکیک آن از سایر اقدامات پیشگیری و جلوگیری از وقوع جرم و نیز اقدامات مربوط به جبران ضرر و زیان در دعاوی حقوقی […]

پایان نامه حقوق:زمان پذیرش توبه در قانون مجازات اسلامی

  موضوع :  نقش توبه در سقوط مجازات پایان نامه ارشد :   پذیرش توبه پس از پی بردن به عظمت توبه این سؤال مطرح می شود که آیا توبه پذیرفته می شود یا خیر؟ در این زمینه آیات شریفه و روایات روشنگر مسأله هستند. خداوند رحمان در آیه شریفه می فرماید: « الم یعلموا […]