مقاله رایگان درمورد حقوق بین الملل کیفری

که دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق در سال 1997 اعلام نمود: «برای شهودی که برای اظهار سرگذشتشان به لاهه می آیند و این فرصت را دارند که نزد یک محکمه شهادت دهند، این امر جبران خسارت بزرگی است. آثار تصفیه کننده عدالت ممکن است امید به سازش را …

مقاله رایگان درمورد حقوق بین الملل کیفری

ی داخلی است. اهمیت این بحث به خصوص زمانی آشکار می شود که حوزه اجرایی حقوق بین الملل کیفری در حال حاضر ناظر بر وضعیت جوامع داخلی است؛ جوامعی که از آن ها به عنوان جوامع انتقالی یاد می شود. واژه انتقالی یادآور جوامعی است که پس از طی یک …

منابع مقاله درباره حقوق بین الملل محیط زیست

قالب معاهدات و کنوانسیون های بین المللی نادیده گرفت . کنوانسیون ایمنی هسته ای 1994 و کنوانسیون مشترک راجع به ایمنی سوخت مصرف شده و پسمان رادیو اکتیو از مقررات توصیه فوق الذکر متاثر شده اند . دانلود رایگان متن کامل یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته حقوق با …

منابع مقاله درباره حقوق بین الملل محیط زیست

. معیارهای تعریف شده و فهرست بندی شده ای که می توانند اثر مهم داشته باشند . در اجرای ارزیابی پیامدهای زیست محیطی بر اساس معاهده ، تدابیر قانونی در بررسی پیامدهای زیست محیطی به طور معمول شامل موارد زیر است :فهرست فعالیت هایی که ارزیابی پیامدهای زیست محیطی در …

منابع مقاله درباره حقوق بین الملل محیط زیست

اکوسیستم منطقه ، چرخه های غذایی ، مناطق حساس و شکننده اکولوژیکی ، گونه های زیستی نادر و آسیب پذیر و … در محدوده های تعیین شدهارزیابی تأثیرات محیط زیستی برای نظارت و کنترل موثر آلودگی فرامرزی و ارائه نتایج ارزیابی ایجاد یک چارچوب تصمیم گیری مناسب برای مدیران . …

منابع تحقیق درباره زیست محیطی، محیط زیست، حقوق بین الملل، حقوق داخلی

کشور ایران را به لحاظ تایید و ادامه اشغال سفارت و گروگان گیری و تصمیم به تداوم آن واجد مسئولیت بین المللی اعلام نمود.189 در خصوص آسیب ها و خسارات زیست محیطی نیز همین قاعده جاری است. یعنی اگر آسیب زیست محیطی وارده توسط گروهی از افراد خصوصی ناشی از …

منابع تحقیق درباره زیست محیطی، محیط زیست، حقوق بین الملل، رابطه سببیت

خلاء وجود دارد و مقام معظم رهبری اخیرا در صحبت های خود به لزوم جرم انگاری تخریب محیط زیست اشاره فرموده اند. البته جرم انگاری در قوانین قبلی پیش بینی شده، لیکن امروزه یا میزان جریمه ها پایین است یا امروزه موضوعات و مصادیق جدیدی مثل کوه خواری پدید آمده …

پایان نامه جدید : روش های استنتاج در حقوق بین الملل- پایان تامه ایران داک

بنداول –  دیباچه   این جا وقتی صحبت از استنتاج میکنیم ، استنتاج به معنای کلّی است وویاد آور می شوم که منظور استنتاج منطقی که همان انواع قیاس می باشدنیست  .  هرچند به قیاس منطقی نیز به عنوان زیر مجموعه ای از این فصل می پردازم . روش استقرایی …

متن کامل : روش شناسی حقوق بین الملل درساحت هستی شناسی و معرفت شناسی-معرفت شناسی حقوق بین الملل- فروش متن کامل

روش شناسی حقوق بین الملل درساحت هستی شناسی و معرفت شناسی     فصل اول هستی شناسی حقوق بین الملل بند اول – کلیّات چنانکه در بخش پیش نیزگفته شد ابتدا باید وجود موضوعی را اثبات کرد وسپس مدّعی معرفت و روش های معرفت شناسی آن شد؛ به بیان دقیق تر …

حیطه شناسی مباحث فلسفی در حقوق بین الملل[12]

برای درک جایگاه علم روش شناسی در مباحث مربوط به حقوق بین الملل ابتدا باید با سه حیطه آشنا شد تا تفاوتهای هر کدام و حوزه شمول هر کدام آشکار شود.  1. فلسفه حقوق؛       2. معرفت حقوقی؛             3. نظریه حقوقی.  صاحبنظران بین این سه اصطلاح تفاوتهایی قایل هستند. از نظر …

پایان نامه حقوقی : :تعریف هواپیماربایی در حقوق بین الملل و حقوق داخلی

  مبحث دوم:تاریخچه هواپیماربایی و بررسی آماری مقدمه اصولا هر پدیده جدیدی در کنار فایده ها و تسهیلات خاص خود، مشکلات بخصوصی را نیز به دنبال دارد و می تواند وسیله ای جهت نیل به برخی مقاصد و اهداف شوم و رذیلانه باشد.  هواپیماربایی جرمی است که سابقه ای دیرینه …

دانلود پایان نامه حقوق:جامعه و توسعه حقوق بین الملل در راستای نیاز کارگر

  موضوع :  تحولات حقوق بین الملل کار از ابتدا تاکنون پایان نامه ارشد :   -پیدایش حقوق کار فراملی تا اواخر دهه 1970 میلادی، حقوق بین المللی کار، تقریبا به طور انحصاری از استانداردهای سازمان بین المللی کار تشکیل شده بود. گرچه این امر هنوز در بسیاری از کشورها …

جامعه و توسعه حقوق بین الملل از بعد فنی در راستای نیاز کارگر-پایان نامه کارشناسی ارشد

  موضوع :  تحولات حقوق بین الملل کار از ابتدا تاکنون پایان نامه ارشد :   گسترش به کارگماردن نیروی کار به طور وسیع در سطح جهانی 3-2-حوزه های توحل از نیمه دوم دهه 1970 میلادی به بعد، اقتصاد کشورهای اروپای غربی، وارد مرحله ای از رکود و تورم شد …

پایان نامه بررسی توسعه حقوق بین الملل از بعد فنی در راستای نیاز کارگر

  موضوع :  تحولات حقوق بین الملل کار از ابتدا تاکنون پایان نامه ارشد :   رقابت بین المللی تا حد زیادی، هم رشد اقتصادی پایدار و هم شکوفایی دوران طلایی سرمایه داری متکی بر این واقعیت بود که تجارت بین المللی بیش از حد تحت تاثیر رقابت میان کشورهای …

پایان نامه حقوق:جامعه و توسعه حقوق بین الملل از بعد فنی در راستای نیاز کارگر

  موضوع :  تحولات حقوق بین الملل کار از ابتدا تاکنون پایان نامه ارشد :   پایان جنگ سرد شرایط جنگ سرد به شیوه های مختلفی بر حقوق کار تاثیر گذاشته است. در خلال دوران جنگ سرد، برخی کشورها قوانینی تصویب کردند که اعضای حزب کمونیست یا حتی مدافعان اتحاد …