در حال بارگذاری...

تحقیق رایگان درمورد تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز

با توجه به بررسی موادّ مزبور متوجّه می شویم که منظور مقنّن از ضبط مال ،مصادره اموال به نفع دولت می باشد وهمچنین مقنن به درستی بر اعمال مجازات های [ … ]

پایان نامه بررسی امکان¬سنجی پیاده¬سازی فناوری RFID در مبارزه با قاچاق کالا

سوالات پژوهش پیاده­سازی فناوری RFID در مبارزه با قاچاق کالا از بعد فنی تا چه میزان امکان­پذیر است؟ پیاده­سازی فناوری RFID در مبارزه با قاچاق کالا از بعد مالی و [ … ]

پایان نامه تعیین امکان¬سنجی پیاده¬سازی فناوری RFID در مبارزه با قاچاق کالا

مقدمهبه منظور آشنایی با فناوری RFID و همچنین امکان­سنجی و قاچاق کالا، لازم است مروری تئوریک به مباحث مطرح در این مقوله صورت گیرد. در این فصل ابتدا اشاره­ای به [ … ]

پایان نامه با موضوع امکان¬سنجی پیاده¬سازی فناوری RFID در مبارزه با قاچاق کالا

ابزار و روش گردآوری داده­هادر این پژوهش برای جمع­آوری اطلاعات مربوط به پاسخگویی به سوالات به طور عمده از روش میدانی استفاده شده است و همچنین در تدوین سوالات پژوهش [ … ]

پایان نامه ارائه امکان¬سنجی پیاده¬سازی فناوری RFID در مبارزه با قاچاق کالا

سیستم­های شناساییبا همگانی شدن سیستم­های کامپیوتری و بکارگیری آنها در عرصه  حاضر ، پردازش اطلاعات و استخراج نتایج مورد نیاز با سرعت بسیار بالا انجام می­شود. گردآوری و وارد کردن [ … ]

پایان نامه تاثیر امکان¬سنجی ابعاد فنی موثر در پیاده¬سازی فناوری RFID در مبارزه با قاچاق کالا

اجزای اصلی سیستم­های مبتنی بر RFID و نحوه عملکرد آن:اجزای تشکیل­دهنده سیستم­های مبتنی بر RFID شامل برچسب یا شناسه [۱]، داده خوان [۲]، زیرسیستم[۳] پردازش داده است.۲-۵-۱- تگ یا برچسب [ … ]

پایان نامه میزان امکان¬سنجی پیاده¬سازی فناوری RFID در مبارزه با قاچاق کالا

– سیستم­های شناسایی مبتنی بر RFIDبهره­گیری از امواج رادیویی بعد دیگری از شناسایی خودکار است. اساس این ایده بر ارسال سیگنال به شی و دریافت بازتاب توسط گیرنده استوار است. [ … ]

پایان نامه عیین امکان¬سنجی ابعاد فنی موثر در پیاده¬سازی فناوری RFID در مبارزه با قاچاق کالا

اشکال تگ­های RFID*برچسب هوشمند[۱]: بسیار نازک، مسطح و قابل انعطاف است و معمولا از کاغذ و یا پلاستیک بسیار نازک ساخته شده و توسط چاپگرهای مخصوص RFID ایجاد می­شوند (شریف [ … ]

پایان نامه نقش امکان¬سنجی ابعاد فنی موثر در پیاده¬سازی فناوری RFID در مبارزه با قاچاق کالا

دسته­بندی تگ­های RFIDتگ­ها براساس نحوه تامین برق مصرفی به سه دسته اصلی تقسیم می­شوند:*تگ­های فعال[۱]: اینگونه برچسب­ها دارای باطری بوده و خود دارای توانایی ایجاد فرکانس رادیویی است و به [ … ]

پایان نامه امکان¬سنجی ابعاد فنی موثر در پیاده¬سازی فناوری RFID در مبارزه با قاچاق کالا

آنتنوظیفه آنتن دریافت و ارسال امواج در سامانه ردیابی RFID است. بر اساس نوع کاربرد ، انواع آنتن­ها می توانند مورد استفاده قرار گیرند. در چنین سامانه­هایی، آنتن بر اساس [ … ]

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس