افزایش میزان مهریه در قوانین موضوعه و رویه قضایی

امکان تغییر درمیزان مهریه، موضوعی است که در قانون مدنی ازآن ذکری به میان نیامده است؛ همچنانکه نویسندگان حقوق نیز چندان به آن نپرداخته اند. با این وجود، به لحاظ طرح دعاوی بسیار در محاکم پیرامون مهریه و تغییرات صورت گرفته درآن، موضوع مذکور در رویه قضایی کشور انعکاس بسیار …

پایان نامه با کلید واژه قوانین موضوعه

رأی، ما با مستندات قانونی رأی مواجه هستیم. هیچ یک از این دو، اساس و مستند اصلی رأی در ایجاد رویه نیست. حکمی که دادرس با توجه به یکسری امور موضوعی به استناد موادی خاص بر اساس یک تحلیل و استدلال حقوقی متقن صادر می‌کند، که نسبت به امور موضوعی …

پایان نامه با کلید واژه قوانین موضوعه

ملزم به برچیدن آن بنا گشت. در این رأی آمده بود «اگرچه حسب قواعد کلی صاحب ملک حق استفاده و انتفاع کامل از حق مالکیت خود را دارد لیکن استفاده از این حق مانند هر حق دیگری می‌بایست برای رسیدن به منافع حقیقی مشروع باشد، چراکه قواعد اخلاقی و عدالت …

دانلود تحقیق در مورد قوانین موضوعه

ر «حوزهی رخص» میل دارد، شهید صدر لاجرم، مجبور است که حوزههای مظنون و به تعبیر خود او، «مناطق فراغ تشریع» را به گونهای، با احکام مولوی شرعی پر کند.‌این دقیقاً همان چیزی است که اقتدارگرایی دینی صدر را، به ویژه در حوزهی امر سیاسی تقویت میکند و چنین سازمان …

کودک در قوانین موضوعه/پایان نامه درمورد تعیین قیم

کودک در قوانین موضوعه با تصویب قانون مدنی در سال 1314، مقنن بدون توجه به سن بلوغ، هجده سال را به عنوان اماره‌ای برای رشد اشخاص در امور مدنی قرار داد. در ماده 1209 ق.م. آن چنین مقرر داشته بود: «هر کس که دارای هجده سال تمام نباشد در حکم …

پایان نامه ازدواج غیر قانونی/:تابعیت از منظر قوانین موضوعه

تابعیت از منظر قوانین موضوعه   در هر کشوری با توجه به رژیم حاکم در ابعاد دینی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی، احکام و حقوق مربوط به تابعیت طراحی، تدوین و تصویب می شود. در جمهوری اسلامی ایران نیز قوانین اساسی، مدنی و سایر قوانین و مقرراتی که حسب نیاز بعد …

پایان نامه ارشد رایگان درمورد حقوق بشر، حقوق طبیعی، تربیت دینی، قوانین موضوعه

دو قالب حُبّ و بغض دینی تجلی مییابد؛ البته میتوان آموزش معارف دینی را به گونهای سامان داد که از طریق آن چنین مقصودی تا حدی حاصل شود.34 ولی علاوه بر این نیاز، باید تدابیر و اقداماتی انجام گیرد. در متون اسلامی، تکالیفی در زمینه تربیت دینی عنوان شده است. …

دانلود پایان نامه ارشد :بررسی نقش و اختیارات دادستان در زمینه پیگیری جرایم در قوانین موضوعه

  موضوع :  آشنایی مردم و قضات دادگاهها با تکالیف دادستان پایان نامه ارشد :   جنون پس از صدور حکم قوانین موضوعه ایران جنون محکوم ٌ علیه را مسقط مجازات نمی داند . مطابق ماده 289 ق.آ.د.ک مصوب 78 جنون بعد از صدور حکم موجب سقوط مجازات تعزیری نمی …

دانلود پایان نامه با عنوان آشنایی با نقش و اختیارات دادستان در زمینه پیگیری جرایم در قوانین موضوعه

  موضوع :  آشنایی مردم و قضات دادگاهها با تکالیف دادستان پایان نامه ارشد :   2 موانع تعقیب متهم گاه با وجود تحقق جرم و اجتماع شرایط لازم برای تعقیب کیفری متهم ، عواملی وجود دارند که مانع به جریان افتادن تعقیب کیفری ، و یا در صورت به …

ارائه نقش و اختیارات دادستان در زمینه پیگیری جرایم در قوانین موضوعه-پایان نامه ارشد حقوق

  موضوع :  آشنایی مردم و قضات دادگاهها با تکالیف دادستان پایان نامه ارشد :   وظایف دادستان در مرحله  تعقیب  در این مرحله ابتدا به مطالعۀ وظایف دادستان پرداخته وسپس  موانع تعقیب در نهایت علل تعلیق تعقیب را بررسی خواهیم کرد.   2-2-1وظایف دادستان به عنوان مقام تعقیب تعقیب …

آشنایی با نقش و اختیارات دادستان در زمینه پیگیری جرایم در قوانین موضوعه-دانلود پایان نامه ارشد حقوق

  موضوع :  آشنایی مردم و قضات دادگاهها با تکالیف دادستان پایان نامه ارشد :   نیروهای مسلح با تصویب شورای عالی امنیت ملی اصولاً نیروهای مسلح ، اعم از ارتش و سپاه ، وظیفه حفاظت از کشور در برابر تجاوز بیگانه را بر عهده دارند و وظایف انتظامی و …

نقش و اختیارات دادستان در زمینه پیگیری جرایم در قوانین موضوعه-دانلود پایان نامه

  موضوع :  آشنایی مردم و قضات دادگاهها با تکالیف دادستان پایان نامه ارشد :   1کشف جرم کشف جرم به معنای آگاهی و وقوف بر وقوع جرم است ، همچنین از مراحل مهم دادرسی های جزائی به شمار می آید در حقیقت مقدمه و پایه و اساس دادرسی های …

پایان نامه حقوق:محدوده تعهدات قوانین موضوعه ایران در رابطه با مسئولیت مدنی پزشکان

  موضوع :  مسئولیت مدنی پزشکان و پیراپزشکان پایان نامه ارشد :   فهرست مطالب عنوان                                                                                                                        صفحه چکیده 1 فصل اول: کلیات تحقیق 1-1- مقدمه 3 1-2- بیان مسئله 4 1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 5 1-4- مرور مطالعاتی 5 1-5- جنبه جدید و نوآوری در تحقیق 6 1-6- …

دانلود پایان نامه حقوق:بررسی محدوده تعهدات قوانین موضوعه ایران در رابطه با مسئولیت مدنی پیراپزشکان

  موضوع :  مسئولیت مدنی پزشکان و پیراپزشکان پایان نامه ارشد :   مقدمه مسئولیت مدنی پزشکی، یکی از مباحث مهم و کاربردی حقوقی در دنیای امروز به حساب می‌آید که با توجه به پیچیدگی حرفه‌ی پزشکی و ابزارهای درمانی، ذهن دانشمندان حقوق را به خود مشغول داشته است. مسئولیت …

پایان نامه بررسی محدوده تعهدات قوانین موضوعه ایران در رابطه با مسئولیت مدنی پزشکان و …

  موضوع :  مسئولیت مدنی پزشکان و پیراپزشکان پایان نامه ارشد :   – بیان مسئله مسئولیت مدنی پزشکان در حقوق و فقه از دیرباز مورد توجه حقوق‌دانان و فقها بوده و در کتب حقوقی و فقهیه پیرامون آن نظریه پردازی شده است. اما به دلیل دوری فقه شیعه از …