پایان نامه با موضوع قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب

بین المللی می شود. 2ـ باعث موجه تلقی نمودن عملی، که در حالت عادی جرم است و دارای مجازات می باشد، می شود. یعنی قانونگذار در شرایط و اوضاع و احوال استثنایی از جمله دفاع مشروع، عنوان مجرمانه را از آن عمل سلب می نماید. 3ـ دفاع مشروع موجب معاف …

پایان نامه با موضوع قانون مجازات اسلامی

سلب آزادی، توقیف غیر قانونی اشخاص جرم است. لذا سلب آزادی نظیر بازداشت، حبس و یا هر فعلی که مانع تحرک انسان شود تعرض به آزادی تن محسوب می شود. توقیف غیر قانونی، موضوع ماده 583 قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات ) است و قانونگذار به افراد اجازه داده است …

پایان نامه با موضوع قانون مجازات اسلامی

گفتار دوم : تناسب بین دفاع و تجاوز شرط دیگری که برای دفاع بیان شده است، شرط تناسب دفاع با تجاوز می باشد بدین معنا که بین منافع متضاد، یعنی منافعی که در نتیجه حمله به خطر افتاده و منافعی که در راستای دفاع از بین رفته، لازم است تناسب …

پایان نامه با موضوع قانون راجع به مجازات اسلامی

3 ـ تجاوز و خطر ناشی از تحریک خود شخص نباشد. تبصره « وقتی دفاع از نفس و یا عرض و یا ناموس و یا مال و یا آزادی تن دیگری جایز است که او ناتوان از دفاع بوده و تقاضای کمک کند و یا در وضعی باشد که امکان …

تحقیق رایگان درمورد قانون مجازات اسلامی

نخست به نهاد دادسرا ومقامات قضایی آن پرداخته می شود وسپس از دادگاه های عمومی وانقلاب تعزیرات حکومتی راجع به اصدارقرار یا احکام مربوط به مجازات ضبط ومصادره اموال می پردازیم.دادسراحقّ تعقیب دعوی عمومی متعلّق به جامعه است.جامعه این حق را به وسیله نمایندگان خود به موقع اجرا می گذارد.دادسرانماینده …

تحقیق رایگان درمورد قانون مجازات اسلامی

بررسی ضبط در قوانین جزایی ایران مبحث اوّل:بررسی تحلیلی ضبط اموال در قانون مجازات اسلامیماده 10قانون مجازات اسلامی(م214ق.م.جدید) به تفصیل مجازات ضبط اموال را مورد بحث قرار داده است وتکلیف دادگاه ومراجع قانونی را در موارد مختلف ضبط اموال واشیاء بیان می کند.علاوه بر ماده مذکور می توان از ماده …

مجازات بازدارنده در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ضرورت مجازات های بازدارنده مجازات های بازدارنده به عنوان بازتاب عقلانیت بشری در حوزه حفظ و پاسداری از حکومت و دوام و بقای آن و همچنین تنظیم روابط اجتماعی از جایگاه ممتاز و ویژه ای برخوردار هستند. در تاریخ اسلام به کرّات با مجازات ها و احکامی برخورد می کنیم …

پایان نامه خسارت وسائل نقلیه/مسئولیت و قانون مجازات اسلامی

مبنای مسئولیت  از قانون مجازات اسلامی تا اصلاحیه 1387 قانون بیمه اجباری مواد عمومی قانون مجازات اسلامی در 21/7/1361 تصویب شد. در آن هنگام کمتر از چهار سال از پایه ریزی حکومت جدید گذشته بود و نهادهای حکومتی در حال تکوین و به دست آوردن تجربه بودند. به همین جهت …

پایان نامه تحولات نظام آزادی//آزادی مشروط در قانون مجازات اسلامی

در قانون مجازات اسلامی 1370 مواد 38، 39 و 40 قانون مجازات اسلامی مصوب 8/5/ 70  به شرح زیر بود: طبق ماده 38 قانون مجازات اسلامی هر کس برای بار اول به علت ارتکاب جرمی به مجازات حبس محکوم شده باشد در جرائمی که کیفر قانونی آنها بیش از سه …

پایان نامه رضایت مجنی علیه//قانون مجازات اسلامی شاکی خصوصی

قانون مجازات اسلامی 1392 در ق.م.ا. مصوب 1392جرائم قابل گذشت:جرایم قابل گذشت جرایمی هستند که شروع به تعقیب و ادامه رسیدگی و صدور حکم آن نیاز به شکایت شاکی خصوصی است و گذشت شاکی خصوصی در مرحله از فرایند دادرسی مانع از ادامه تعقیب و حتی مانع از اجرای مجازات …

ترک فعل از نظر قانون مجازات اسلامی؛پایان نامه جرم قتل در حقوق ایران

ترک فعل از نظر قانون مجازات اسلامی  2-5-1- از منظر قانون مجازات اسلامی از نظر قانون مجازات اسلامی، جرم به دو دسته جرم فعل و جرم ترک فعل تقسیم می‏شود. در ماده 2 تصریح می‏کند: «هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم …

پایان نامه جرایم زیست محیطی در قانون مجازات اسلامی 1392 – بررسی فقهی و حقوقی

  فصل دوم:تطبیق ماده 688 با مواد عمومی قانون مجازات اسلامی جدید در این فصل سعی شده است موضوع ماده 688 ق.م.ا با مواد عمومی قانون جدید مورد بررسی قرار گیرد. مبحث اول: قابل گذشت بودن یا غیر قابل گذشت بودن جرم تهدید علیه بهداشت عمومی ماده 104 قانون مجازات …

پایان نامه حقوق:زمان پذیرش توبه در قانون مجازات اسلامی

  موضوع :  نقش توبه در سقوط مجازات پایان نامه ارشد :   پذیرش توبه پس از پی بردن به عظمت توبه این سؤال مطرح می شود که آیا توبه پذیرفته می شود یا خیر؟ در این زمینه آیات شریفه و روایات روشنگر مسأله هستند. خداوند رحمان در آیه شریفه …

پایان نامه بررسی زمان پذیرش توبه در قانون مجازات اسلامی

  موضوع :  نقش توبه در سقوط مجازات پایان نامه ارشد :   ارکان و شرایط توبه در آیات و روایات برای توبه ارکانی برشمرده شده است که بعضی درونی و مربوط به شخص تائب و بعضی بیرونی است. ارکان مربوط به شخص تائب را پشیمانی و ندامت قلبی، استغفار …

دانلود پایان نامه حقوق:میزان زمان پذیرش توبه در قانون مجازات اسلامی

  موضوع :  نقش توبه در سقوط مجازات پایان نامه ارشد :   زمان انجام توبه توبه که به فرموده رسول اکرم صلی الله علیه « ندامت و پشیمانی از گناه است»[1]، اگر پس از انجام گناه هر چه سریعتر انجام گیرد، بهتر و آثار بازدارندگی آن بیشتر آشکار خواهد …