پایان نامه درمورد تحریم/:ماده 103 منشور ملل متحد

نقض ماده 103 منشور ملل متحد با استناد به ماده 103 منشور ملل متحد تعهدات ناشی از اقداماتی که بر طبق این منشور صورت می گیرند نسبت به تعهدات ناشی از موافقت نامه هایی که میان کشورها منعقد می شوند مقدم و برتر می باشند. با استناد به این ماده، …

تحقیق رایگان درمورد سازمان ملل، منشور ملل متحد، حقوق بشر، دفاع مشروع

عملیات جنگی را به دنبال خواهد داشت. اما این حق به عنوان جنبه ای از حق دفاع مشروع طرح خواهد شد، به جای اینکه حق مجازات دولت مسئول نقض را به دنبال داشته باشد. عملیات نظامی می تواند از سرگرفته شود اگر و تا حدی که ضرورت و تناسب در …

پایان نامه با موضوع اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی

الف ـ بیان مسأله یکی از عواملی که هم در حقوق جزای ایران و هم در حقوق جزای بین الملل باعث سلب مسؤولیت کیفری از مرتکب و موجه جلوه دادن رفتاری که به ظاهر جرم به نظر می رسد، دفاع مشروع می باشد. دفاع مشروع یک عاملی است که به …

دیوان بین المللی

وقوع انقلاب صنعتی در قرن هجدهم، نه تنها زمینه ساز پیشرفتهای فنی بسیار شد، بلکه با پی ریزی اصل تقسیم بین المللی کار، وابستگی متقابل کشورها به یکدیگر را تشدید کرد.این وابستگی ها رشد سریع روابط بین المللی را به همراه داشت. رشد روابط بین المللی در پرتو نیازهای متقابل …

امنیت بین المللی

ماده ب/13 اساسنامه به عنوان اقدامی که ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد که صرفاً زمانی این تصمیم اتخاذ می شود که شورای امنیت تهدید به صلح و امنیت را احراز نموده باشد انجام می گیرد. این اقدام برای حفظ و برگرداندن صلح و امنیت بین المللی در انطباق با …

رشته حقوق-دانلود پایان نامه در مورد دیوان بین المللی

سال 1991 به بعد در یوگسلاوی سابق داد . دبیر کل سازمان نیز بر همین مبنا پیش نویس اساسنامه ای را به تصویب شورای امنیت رسانید . این دیوان دارای محدودیت های زمانی و مکانی بود چرا که اولاً صرفاً در محدوده یوگسلاوی سابق و در ثانی ناظر بر جنایات …

پایان نامه رشته حقوق : جرایم بین المللی

نمایند. بدین ترتیب قربانیان این جرایم از حق بر عدالت (به فرض وجود)، حق بر جبران خسارت و حق بر حقیقت محروم می گردند. عفوهای جامع در اساس به دنبال هیچ هدفی نیستند، زیرا حامل این پیغام برای مردم و به ویژه قربانیان جرایم گذشته هستند که آسیب های وارده …

مقاله رایگان درمورد جرایم بین المللی

برمی گردد، اما در عصر جدید با تدوین قواعد جنگ در کنوانسیون های صلح لاهه و کنوانسیون ژنو 1929 به تدریج حقوق بین الملل در این حوزه دارای قواعد مدوّنی گشت. با این حال هیچ یک از این قواعد، آثار و نتایج ناشی از نقضشان را مشخص نمی کردند. از …

منابع مقاله درباره حقوق بین الملل محیط زیست

قالب معاهدات و کنوانسیون های بین المللی نادیده گرفت . کنوانسیون ایمنی هسته ای 1994 و کنوانسیون مشترک راجع به ایمنی سوخت مصرف شده و پسمان رادیو اکتیو از مقررات توصیه فوق الذکر متاثر شده اند . دانلود رایگان متن کامل یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته حقوق با …

پایان نامه رایگان درباره بین المللی دادگستری

vol.XXIV,1993,p.41 Tarasofsky, R.G) دیوان بین المللی دادگستری دررای مشورتی خود درمورد مشکل اول اظهار داشت : هرچند که درکنفرانس دیپلماتیک 1977-1974 بحث ماهوی درخصوص سلاح هسته ای صورت نگرفت وهیچ راه حلی درخصوص این مسئله ارائه نشد ، پروتکل اول الحاقی به هیچ وجه جایگزین قواعد عمومی عرفی حاکم بر …

پایان نامه رایگان درباره دیوان بین المللی

  لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته حقوق  باشند . دولتهای ایالات متحده بریتانیا، فرانسه وشوروی درجریان تدوین پروتکل الحاقی1977 بارها اعلام نمودند که قواعد مندرج دراین پروتکل هیچ تاثیری بر استفاده از سلاح هسته ای ندارددیوان بین المللی دادگستری ضمن اشاره به استدلال این گروه(I.C.J.Reports,p.30, para.85) اظهار …

پایان نامه رایگان درباره امنیت بین المللی

مسائل هسته ای، سلاحهای شیمیایی و میکربی، جرائم سازمانیافته فرامرزی و تهدیدات اقتصادی و اجتماعی ازجمله بیماریهای مسری، فقر شدید و تنزل محیط زیست. اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی …

پایان نامه رایگان درباره امنیت بین المللی

مبنای مسئولیت مبتنی بر نقض تعهدات ناشی از موافقت نامه های بین المللی یا حقوق بین الملل عرفی است . بنابراین وجود تعهدات اولیه دولت ها در حوزه ی محیط زیست پیش شرطی برای وجود مسئولیت دولت در قبال خسارات زیست محیطی است . بنابر حقوق بین الملل عرفی ، …

تحقیق رایگان درمورد معاهده منشور انرژی

اند.2. بعضی از موافقتنامه‌های دوجانبه سرمایه‌گذاری، به ویژه معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری کانادا و ایالات متحده و بعضی از موافقتنامه‌های منطقه‌ای معیار ملت کامله‌الوداد را در مرحله قبل و بعد از ورود سرمایه برگزیده اند.3. استثنائات گوناگونی به معیار ملت کامله‌الوداد وارد شده‌اند که قابل دسته بندی به استثنائات عام که …

تحقیق رایگان درمورد حقوق بین‌الملل

است و هدف آن مقررات، تسهیل و تقویت روابط اقتصادی و تجاری بین‌المللی از طریق کاهش سیستماتیک تعهدات گمرکی است.” و لذا مؤید این تئوری است که شرط ملت کامله‌الوداد نباید به منافع ناشی از مقررات کنوانسیون های تجاری چندجانبه‌ای که بروی کلیه کشورها باز است، تسری یابد.در رابطه با …