پایان نامه ارشد :تعیین جایگاه حقوق حق سکوت در نظام کیفری و اسناد بین المللی و منطقه ای

  موضوع :  مطالعه تطبیقی حق سکوت متهم در حقوق کیفری پایان نامه ارشد :   13 اصل منع شکنجه در اخذ اقرار؛ اقرار اخبار به حقی است که به سود دیگری و به ضرر مقر ‌باشد (کاتوزیان، 1380، ج 1، ص 198). اقرار از ادله بسیار محکم اثبات جرم …

دانلود پایان نامه ارشد:تعیین جایگاه حقوق دفاعی متهم و حق سکوت در نظام کیفری و اسناد بین المللی و منطقه ای

  موضوع :  مطالعه تطبیقی حق سکوت متهم در حقوق کیفری پایان نامه ارشد :   4اصول کلی حاکم بر حق سکوت متهم 1-4-1 اصل برائت اصل برائت یکی از سنگرهای حفاظت از حقوق شهروندان در مقابل اقدامات خودسرانه هیأت  حاکم و حکومت های مستبد است. اصل برائت که می …

بررسی جایگاه حق سکوت در نظام کیفری و اسناد بین المللی و منطقه ای -پایان نامه ارشد حقوق

  موضوع :  مطالعه تطبیقی حق سکوت متهم در حقوق کیفری پایان نامه ارشد :   اصل علنی بودن دادرسی‌ها؛  در سیره قضایی حضرت علی (ع) آمده است که آن حضرت در مسجد قضاوت می‌کرد و در آن جایگاهی داشت که به «دکه القضا» معروف بود به گونه‌ای که مشاهده …

دانلود پایان نامه با عنوان جایگاه حقوق دفاعی متهم و حق سکوت در نظام کیفری و اسناد بین المللی

  موضوع :  مطالعه تطبیقی حق سکوت متهم در حقوق کیفری پایان نامه ارشد :   اصل ضرورت جبران خسارت وارده بر متهم؛ از دیدگاه اسلام متهم و مجرم هیچ­گاه از حقوق ذاتی خود محروم نمی‌شوند و ظلم و اجحاف به آنها روا نیست. امیرمؤمنان (ع) به قنبر دستور داد …

جایگاه حقوق دفاعی متهم در نظام کیفری و اسناد بین المللی و منطقه ای -دانلود پایان نامه

  موضوع :  مطالعه تطبیقی حق سکوت متهم در حقوق کیفری پایان نامه ارشد :   خاستگاه حقوق متهم در اندیشه اسلامی توجه به حقوق متهم و شاکی از موضوعات مهم در عرصه حقوق موضوعه تلقی می‌شود. این مسأله به صورتی دقیق در سیستم قانونگذاری اسلامی بر مبنای اصل کرامت …

تعیین جایگاه حقوق دفاعی متهم و حق سکوت در نظام کیفری و اسناد بین المللی -دانلود پایان نامه ارشد حقوق

  موضوع :  مطالعه تطبیقی حق سکوت متهم در حقوق کیفری پایان نامه ارشد :   تاریخچه حق سکوت متهم :   قدیمی ترین موضوعات مورد بحث در حقوق کیفری ایرن و اصول محاکمات جزایی ،حقوق دفاعی متهم بوده است حق سکوت مهمترین حقوق دفاعی متهم بوده است از نظر …

پایان نامه ارشد:صلاحیت تکمیلی دیوان بین المللی کیفری و ارتباط آن با نظام های قضایی ملی

  موضوع :  صلاحیت تکمیلی دیوان بین المللی کیفری ICC و ارتباط آن با نظام های قضایی ملی پایان نامه ارشد :   مسئولیت کیفری بین المللی مسئولیت کیفری در حقوق داخلی معمولاً با عبارت «قابلیت انتساب و اِسناد عمل مجرمانه» تعریف می‌شود.[1] امّا منظور از مسئولیت کیفری بین‌المللی آن …

دانلود پایان نامه بررسی صلاحیت تکمیلی دیوان بین المللی کیفری و ارتباط آن با نظام های قضایی ملی

  موضوع :  صلاحیت تکمیلی دیوان بین المللی کیفری ICC و ارتباط آن با نظام های قضایی ملی پایان نامه ارشد :   پدیده مجرمانه بین المللی و اعمال صلاحیت در مورد آنها در این مبحث، پس از بیان مفهوم پدیده مجرمانه در حقوق بین الملل، به بررسی شیوه های …

پایان نامه ارشد حقوق:ارائه صلاحیت تکمیلی دیوان بین المللی کیفری و ارتباط آن با نظام های قضایی ملی

  موضوع :  صلاحیت تکمیلی دیوان بین المللی کیفری ICC و ارتباط آن با نظام های قضایی ملی پایان نامه ارشد :   5 فرضیه‏های تحقیق 1 ) به نظر می رسد در اساسنامه اصل برتری صلاحیت محکمه بین المللی نسبت به محکمهء داخلی نفی شده است. 2 ) به …

ارائه صلاحیت تکمیلی دیوان بین المللی کیفری و ارتباط آن با نظام های قضایی ملی-دانلود پایان …

  موضوع :  صلاحیت تکمیلی دیوان بین المللی کیفری ICC و ارتباط آن با نظام های قضایی ملی پایان نامه ارشد :   مقدمه: دیوان کیفری بین المللی برای نیل به اهداف و انجام وظایف خود نیازمند پیروی از اصول حقوقی می باشد. این اصول حقوقی ممکن است که زاییده …

صلاحیت تکمیلی دیوان بین المللی کیفری و ارتباط آن با نظام های قضایی ملی -پایان نامه حقوق

  موضوع :  صلاحیت تکمیلی دیوان بین المللی کیفری ICC و ارتباط آن با نظام های قضایی ملی پایان نامه ارشد :   1 بیان مسأله در 26 تیرماه 1377( 17 ژوئیه 1998)زمینه رفع‌ یکی از مهم‌ترین مسائل نظام حقوقی‌ بین المللی (فقدان دادگاه جزائی بین المللی) فراهم آمد و …

صلاحیت تکمیلی دیوان بین المللی کیفری و ارتباط آن با نظام های قضایی ملی-دانلود پایان نامه ارشد

  موضوع :  صلاحیت تکمیلی دیوان بین المللی کیفری ICC و ارتباط آن با نظام های قضایی ملی پایان نامه ارشد :   اهمیت و ضرورت انجام تحقیق در اصل اوّل اساسنامه دیوان کیفری بین المللی اینگونه مقرر شده است که این دیوان‌ به عنوان یک نهاد دایمی تأسیس گردیده …

صلاحیت تکمیلی دیوان بین المللی کیفری ICC و ارتباط آن با نظام های قضایی ملی

  موضوع :  صلاحیت تکمیلی دیوان بین المللی کیفری ICC و ارتباط آن با نظام های قضایی ملی پایان نامه ارشد :   چکیده : اصل صلاحیت تکمیلی بیان کننده رابطه دیوان بین المللی کیفری با دادگاه های ملی است  در همین راستا می توان گفت که دیوان بین المللی …

پایان نامه تأثیر بحران‌های نظامی بین‌المللی بر سیاست‌های اوپک

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مطالعات منطقه‌ای گرایش :  خاورمیانه و شمال آفریقا عنوان : تأثیر بحران‌های نظامی بین‌المللی بر سیاست‌های اوپک دانشکده حقوق و علوم سیاسی پایان نامه کارشناسی ارشد دوره روزانه رشته مطالعات منطقه‌ای (گرایش خاورمیانه و شمال آفریقا)  عنوان: تأثیر بحران‌های نظامی بین‌المللی بر سیاست‌های اوپک …

پایان نامه با موضوع اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی

برخی معتقدند که مبنای فلسفی دفاع مشروع رعایت منافع اجتماعی و حفظ حقوق اجتماع است و جامعه به خاطر حفظ این منافع، به افراد اجازه می دهد که در موارد و موقعیت هایی که توسل به قوای انتظامی و استمداد از این قوا ممکن نباشد، در مقام دفاع از نفس …